Osposobite stručnjake za pružanje zdravstvene nege uz Microsoft Teams

Photograph of three healthcare professionals walking in a medical building and looking at a tablet device

Zdravstveni radnici se trude da pruže najbolju moguću negu u današnjem složenom okruženju zdravstvene nege. Microsoft Teams omogućava jednostavnu, bezbednu saradnju i komunikaciju putem ćaskanja, video i glasovnih poziva, kao i alatke za pružanje nege, u jednom čvorištu.


Trenutno povezivanje uz bezbednu razmenu poruka

Šaljite poruke, hvatajte i delite slike i prenosite hitne poruke znajući da Teams ispunjava napredne zahteve za bezbednost i usaglašenost organizacija za pružanje zdravstvene nege.

Mobile device with a priority notification communicating urgent patient information
Mobile and desktop image showing patient health record inside of Microsoft Teams hub

Koordinacija nege pacijenata u jednom čvorištu

Prenosite novosti o pacijentu u realnom vremenu putem veza sa elektronskim zdravstvenim kartonima, poslovnih aplikacija i Office aplikacija. Delite informacije da biste organizovali, prioritizovali i koordinisali negu u jednom čvorištu.

Saradnja pomoću inteligentnih sastanaka

Održavajte audio ili video sastanke sa bilo kim unutar ili izvan organizacije. Učestvujte u sastancima lekara ili osoblja, iz različitih odeljenja, jedinica ili cele mreže za zdravstvenu negu.

Desktop screen showing a meeting in Microsoft Teams with 4 professionals having a meeting
Mobile screenshot of a nursing shifts being scheduled in Microsoft Teams

Jednostavniji administrativni tokovi posla

Olakšajte tokove posle i smene lekarima i osoblju. Delite objave u celoj organizaciji da bi svi bili u toku sa važnim informacijama.

Radite sa pouzdanjem

Napravljena na osnovi bezbednog i usaglašenog Microsoft 365 oblaka, Teams omogućava usaglašenost sa HIPAA standardima, a sâm je usaglašen sa standardima kao što su HITRUST, SOC 1, SOC 2, GDPR i drugi.

Mobile and desktop image showing business Admin Center for Microsoft Teams hub


Aurora Health Care logo
"Time što smo obezbedili svom osoblju alatke za bolju saradnju i koordinaciju nege, poboljšali smo iskustvo pacijenata i u finalu smanjili troškove pružanja nege."

– Dr Divjang Džoši, medicinski direktor i doktor interne medicine Advokat organizacije Aurora Health

Saznajte više o njihovoj priči

Nabavite Microsoft Teams danas

Nabavite Teams, kao i Office aplikacije, skladište za datoteke, deljenje, e-poštu i još mnogo toga.