Microsoft Teams za radnike s prve linije

Radnici s prve linije pokreću posao. Teams predstavlja čvorište za timski rad koje ih povezuje.

Two workers talking while looking at a mobile phone.
Saznajte više o novim funkcijama koje se najavljuju na konferenciji NRF. PROČITAJTE BLOG

Ljudi grade odnose sa vašim preduzećem, proizvodima, uslugama i brendom preko radnika s prve linije. Ova platforma koja broji više od dve milijarde radnika, predstavlja mobilnu radnu snagu na prvim linijama gotovo svake industrije. Osnažite njihov rad uz Microsoft Teams.


A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Efikasnija komunikacija

Okupite tim oko iste teme pomoću grupnog ćaskanja, sastanaka na mreži, pozivanja i veb-konferencija.

Kreiranje i pregled rasporeda pomoću opcije „Smene“

Uz „Smene“, alatku za upravljanje rasporedom u usluzi Teams, menadžeri mogu lako da planiraju i prave rasporede smena, a članovi tima mogu da pregledaju rasporede i upućuju zahteve za promenu rasporeda, i sve to u realnom vremenu.

A mobile phone and tablet showing scheduling capabilities in Microsoft Teams on each screen.
A mobile phone and tablet showing capabilities in Microsoft Teams on each screen.

Integrišite svoj sistem upravljanja radnom snagom

Uz Graph API-je za „Smene“, koji će uskoro biti dostupni, možete da pravite integracije koje omogućavaju neometan pristup sistemima upravljanja radnom snagom za menadžere i zaposlene.

Proslavite sa svojim timom uz „Pohvalu“

Uz „Pohvalu“, alatku za priznanje zaposlenima u usluzi Teams, proslavite svaki uspeh, prenesite članovima svog tima da cenite njihov rad i podstičite zajedništvo.
Screen image of a Praise message being composed on a laptop with a badge, note, and recipient. In addition, there is a mobile device screen showing Praise messages.
VCA logo that incorporates the letters V, C, and A, with an outline of the United States.

"Sklopili smo partnerstvo sa korporacijom Microsoft da bismo ponovo osmislili iskustvo zaposlenih, izgradili moderan i bezbedan radni prostor i podstakli svakog zaposlenog, od sale za sastanke do radnika s prve linije, da svakog dana ostvari više."

– Brendon Antin, potpredsednik sektora za društvenu odgovornost i inovacije, VCA

SAZNAJTE VIŠE O NJIHOVOJ PRIČI