Glasovni i video pozivi uz Microsoft Teams

A professional seated at a desk in an office using a desk phone.

Najveći istraživači proglasili su Teams za vodeću uslugu

Gartner izveštaj

Gartner UCaaS Magic Quadrant stavio je Teams u vrh objedinjenih komunikacija kao usluge (UCaaS).

Forrester izveštaj

Wave UCaaS izveštaj organizacije Forrester odabrao je Microsoft Teams kao vodeću uslugu za UCaaS.

Telefonski sistem

Telefonski sistem omogućava funkcije privatne telefonske centrale, uključujući kontrolu poziva u usluzi Office 365, i zamenjuje lokalnu privatnu telefonsku centralu. Uparite ga sa direktnim usmeravanjem ili planom pozivanja i dobićete kompletne mogućnosti pozivanja u usluzi Office 365.

Person sitting in a conference room looking at a mobile device

Odgovor na grupne pozive

Omogućite korisnicima usluge Teams da prave prilagođene grupe i omogućite kolegama da odgovaraju na pozive.

Izgled deljene linije

Konfigurišite svakog korisnika usluge Teams koji ima omogućene pozive kao deljeni broj sa više linija za više poziva.

Parkiranje poziva

Omogućava korisnicima usluge Teams da stave poziv na čekanje i omoguće drugim korisnicima da odgovore na bilo kom telefonu pošto unesu kôd.


Izbori slobodnog signala

Odaberite direktno usmeravanje, plan pozivanja ili i jedno i drugo za slobodni signal.

Direktno usmeravanje

Omogućite kompletno pozivanje konfigurisano s vašim vlastitim specifikacijama uz direktno usmeravanje u usluzi Teams.

Person wearing glasses and sitting at a desk, wearing a headset
 • Koristite slobodni signal na svoj način

  Upućujte i primajte pozive direktno u usluzi Teams uz direktno usmeravanje ili ga kombinujte sa planom pozivanja.

 • Koristite vlastitog telefonskog operatera

  Lako konfigurišite postojeće telefonske linije da funkcionišu sa direktnim usmeravanjem.

 • Pouzdanost isporuke certifikovanih SBC-a

  Certifikujemo SBC operatere i njihova rešenja da bismo osigurali visoko pouzdanu telefoniju.

 • Lako povezivanje hardvera

  Lako povežite postojeći zastareli hardver kao što su lokalne telefonske mreže sa uslugom Teams i direktnim usmeravanjem.

Planovi pozivanja

Pružite korisnicima pune mogućnosti poziva u usluzi Teams. To je lako uz jednostavno glasovno upravljanje korisnika.

Person sitting in a sunny office looking at a mobile device
 • Laka primena

  Nabavite plan, a zatim brzo podesite pristup, brojeve telefona i korisnike pomoću Office 365 portala za administraciju na mreži.

 • Upravljanje uslugom u oblaku

  Uštedite vreme i novac potrebne za instaliranje i održavanje lokalne telefonske infrastrukture.

 • Primajte pozive sa bilo kog mesta

  Upućujte i primajte pozive sa bilo kog uređaja, uključujući telefone, PC i Mac računare i Microsoft Teams sobe.

 • Održite široku dostupnost

  Office 365 garantuje 99,9% vremena rada uz ugrađenu redundantnost i aktivno raspoređivanje opterećenja.

 • Koristite izveštavanje o pozivima

  Pokrenite izveštaje o korišćenju da biste pregledali aktivne korisnike, sesije, informacije o klijentskim uređajima i tipove aktivnosti.

Dodajte vreme uz kredit za komunikaciju

Kredit za komunikaciju predstavlja praktičan način da dodate vreme za audio konferencije i u plan pozivanja.

Preuzmite najnoviji cenovnik za kredit za komunikaciju po zemljama i valutama.3

Please complete all fields to download rates.

Teams uređaji

Nabavite certifikovane Teams uređaje za visokokvalitetni zvuk i video.


|

Pozivanje u usluzi Teams odnosi se na mogućnost korisnika da upućuju i primaju telefonske pozive u usluzi Teams sa funkcijama kao što su poziv na čekanju, slepo i bezbedno prebacivanje poziva, a namenjeno je i profesionalcima koji upravljaju rešenjima za pozivanje, čime se pruža i odlična mogućnost izveštavanja.

Vaša organizacija mora da koristi Microsoft Teams kao rešenje za pozivanje. Osim toga, organizacija će morati da koristi telefonski sistem u okviru plana E5 ili u vidu nabavljenog dodatka. Biće potrebno i da izaberete plan pozivanja, direktno usmeravanje ili neku od kombinacija ove dve usluge da biste upućivali i primali pozive.

Direktno usmeravanje omogućava korisnicima da povežu svoje telekomunikacione glasovne grane direktno sa uslugom Office 365, tako da korisnici mogu da upućuju i primaju pozive. Klijenti mogu u saradnji sa lokalnim operaterima za telekomunikacije da povežu glasovne grane putem certifikovanog SBC-a (graničnog uređaja za kontrolu sesije) sa uslugom Office 365 i telefonskim sistemom. Ovo će biti dostupno u bilo kojoj zemlji u kojoj licenciramo Teams i telefonski sistem. Direktno usmeravanje je deo telefonskog sistema kompatibilnog sa uslugom Teams.

Plan pozivanja je dodatna telefonska usluga koja, u kombinaciji sa telefonskim sistemom u usluzi Office 365, može da postane glasovno rešenje za celu organizaciju. Plan pozivanja pruža korisnicima primarne brojeve telefona i omogućava im da upućuju i primaju telefonske pozive.

Otkrijte više o pozivanju uz Microsoft Teams

Saznajte kako da premestite telefoniju u oblak

  

Najnoviji trendovi: 5 osnovnih principa objedinjene komunikacije

  

Nabavite Microsoft Teams još danas

Nabavite Teams, kao i Office aplikacije, deljenje datoteka, e-poštu i još mnogo toga.