Office 365 Nonprofit

Činite više dobrih dela i ostvarite veći uticaj uz Office 365.

Otkrijte da li je vaša organizacija kvalifikovana (na engleskom)
Dva tablet računara, laptop računar i telefon prikazuju Office 365 u upotrebi.

Preuzmite alatke koje su neprofitnoj organizaciji potrebne za uspeh

Omogućite osoblju i volonterima uspeh u poslu pomoću dinamičkog skupa alatki obuhvaćenih Office 365 Nonprofit planovima. Obezbedite članovima tima besplatnu e-poštu kao i uređivanje i skladištenje dokumenata na mreži. Pomoću video konferencija, razmene trenutnih poruka i sopstvene Yammer lokacije možete da povežete timove širom sveta.

ruke osobe koja koristi Office 365 na mobilnom telefonu.

Postignite bolje rezultate u oblaku

Omogućite produktivnost najvišeg nivoa u oblaku kako biste osoblju i volonterima pomogli da rade zajedno na uzbudljive nove načine. Pristupajte izveštajima odbora i prijavama za donacije sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme pomoću skladišta na mreži i daljinskog deljenja datoteka. Office 365 nudi fleksibilnost da radite u mrežnim verzijama poznatih Office programa ili mogućnost da kupite plan koji uključuje najnovije verzije za instaliranje na PC računarima, Mac računarima i mobilnim uređajima.

Bezbednost, usaglašenost i privatnost

Office 365 je prva velika usluga za produktivnost zasnovana na tehnologiji oblaka koja koristi bezbednosne okvire zasnovane na ISO 27001 standardima koje je verifikovalo nezavisno nadzorno telo. Office 365 se ugovorno pridržava detaljnog Sporazuma o obradi podataka, odredbama prema modelu Evropske unije i HIPAA Sporazuma o poslovnom partnerstvu za sve klijente. Ne morate da brinete ni o bezbednosti na mobilnim uređajima. Možete da koristite ugrađene alatke za upravljanje pristupom podacima (na engleskom) na telefonima i tabletima.

Najčešća pitanja

Prikaži sve

Osmišljena tako da pomogne neprofitnim i nevladinim organizacijama da čine više dobrih dela, ova globalna ponuda pruža kvalifikovanim klijentima pristup usluzi Office 365, alatkama najvišeg standarda za povećanje produktivnosti i saradnju korporacije Microsoft koje su zasnovane na tehnologiji oblaka. Neprofitne organizacije mogu da dobiju više informacija, provere da li ispunjavaju uslove i prijave se za donaciju tako što će posetiti lokaciju www.microsoft.com/office365nonprofits (na engleskom).

  1. Registrujte sa za Microsoft program za neprofitne organizacije (na engleskom).
  2. Ako bude potvrđeno da ispunjavate uslove, Office 365 Nonprofit ponude postaće dostupne na Office 365 portalu za administraciju.
  3. Izaberite karticu „Upravljanje licencom“ na portalu za administraciju da biste korisnike dodelili Office 365 Nonprofit ponudama, uključujući donirane E1 i Business Essentials ponude.

Da. Klijent koji je ispunio uslove za Office 365 Nonprofit ponude ubuduće može da kupuje komercijalne ponude i ponude za neprofitne organizacije.

Korisnici ponuda za neprofitne organizacije treba da koriste standardni kanal podrške za Office 365. Detalji o opcijama podrške za Office 365 dostupni su ovde.

Organizacije koje ispunjavaju uslove: neprofitne i nevladine organizacije moraju biti priznate kao dobrotvorne organizacije u svojim zemljama kako bi ispunjavale uslove za Microsoft programe za neprofitne organizacije. Da bi ispunjavale uslove, organizacije moraju da deluju na neprofitnoj osnovi i imaju misiju da doprinose lokalnoj zajednici, što može da uključuje, ali se ne ograničava na sledeće:

  • Pomoć siromašnima.
  • Unapređene obrazovanja.
  • Poboljšanje socijalne pomoći.
  • Očuvanje kulture.
  • Očuvanje ili obnova životne sredine.
  • Promocija ljudskih prava.
  • Razvoj civilnog društva.

Detaljno objašnjenje kriterijuma podobnosti i veze za kriterijume podobnosti specifične za određenu zemlju potražite na stranici o podobnosti (na engleskom).

Microsoft i TechSoup Global, partner korporacije za donaciju softvera, rade zajedno kako bi utvrdili da li se neprofitna organizacija ispunjava opšte zahteve podobnosti. Nastojimo da odluke o podobnosti donesemo u najkraćem roku, a proces može potrajati do 20 dana za preduzeća. Ovaj vremenski okvir može se razlikovati u zavisnosti od brzine kojom neprofitna organizacija odgovara na zahteve za dodatnom dokumentacijom. Potrebna dokumentacija može da obuhvata certifikaciju ili registraciju koju obezbeđuje telo nadležno za neprofitnu organizaciju. Na primer, u SAD zahtevamo kopiju IRS 501(c)(3) dokumenta o određivanju.

Ponude za neprofitne organizacije koriste se samo za plaćene zaposlene u neprofitnim organizacijama i neplaćeno osoblje u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE) koji imaju materijalne svakodnevne upravljačke, operativne i povereničke odgovornosti i koji neće koristiti licencu za sticanje ličnog prihoda. Volonteri, članovi i primaoci neprofitnih organizacija NEMAJU prava na licence i pretplate za neprofitne organizacije.

Ponuda za donaciju „Office 365 Nonprofit E1“ ima ograničenje broja korisnika koje možete da dodelite. Da biste dodelili dodatne licence preko ograničenja, morate da izbrišete neaktivne korisnike ili da se obratite podršci da biste zahtevali dodatne licence za kvalifikovane zaposlene i FTE osoblje.