Office 365 Nonprofit

Činite više dobrih dela i ostvarite veći uticaj uz Office 365.

Otkrijte da li je vaša organizacija kvalifikovana (na engleskom)
Dva tablet računara, laptop i telefon prikazuju Office 365 u upotrebi.

Preuzmite alatke koje su neprofitnoj organizaciji potrebne za uspeh

Omogućite osoblju i volonterima uspeh u poslu pomoću dinamičkog skupa alatki obuhvaćenih Office 365 Nonprofit planovima. Obezbedite članovima tima besplatnu e-poštu kao i uređivanje i skladištenje dokumenata na mreži. Pomoću video konferencija, razmene trenutnih poruka i sopstvene Yammer lokacije možete da povežete timove širom sveta.

Snimak izbliza ruku osobe koja na mobilnom telefonu koristi Office 365.

Postignite bolje rezultate u oblaku

Omogućite produktivnost najvišeg nivoa u oblaku kako biste osoblju i volonterima pomogli da rade zajedno na uzbudljive nove načine. Pristupajte izveštajima odbora i prijavama za donacije sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme pomoću skladišta na mreži i daljinskog deljenja datoteka. Office 365 nudi fleksibilnost da radite u mrežnim verzijama poznatih Office programa ili mogućnost da kupite plan koji uključuje najnovije verzije za instaliranje na PC računarima, Mac računarima i mobilnim uređajima.

Snimak izbliza ruku osobe koja na mobilnom telefonu koristi Office 365.
Dva muškarca stoje pored stonog računara u kancelariji i koriste tablet za saradnju.

Bezbednost, usaglašenost i privatnost

Office 365 je prva velika usluga za produktivnost zasnovana na tehnologiji oblaka koja koristi bezbednosne okvire zasnovane na ISO 27001 standardima i koju je verifikovao nezavisni nadzornik. Office 365 se ugovorno pridržava robusnog Sporazuma o obradi podataka, odredbama prema modelu Evropske unije i HIPAA Sporazuma o poslovnom partnerstvu za sve klijente. Ne morate da brinete ni o bezbednosti na mobilnim uređajima. Možete da upotrebite i ugrađene alatke za upravljanje pristupom podacima (na engleskom) na telefonima i tablet računarima.

Najčešća pitanja

Prikaži sve

Osmišljena tako da pomogne neprofitnim i nevladinim organizacijama da čine više dobrih dela, ova globalna ponuda pruža kvalifikovanim klijentima pristup usluzi Office 365, alatkama najvišeg standarda za povećanje produktivnosti i saradnju korporacije Microsoft koje su zasnovane na tehnologiji oblaka. Neprofitne organizacije mogu da dobiju više informacija, provere da li ispunjavaju uslove i prijave se za donaciju tako što će posetiti lokaciju www.microsoft.com/office365nonprofits (na engleskom).

Office 365 Nonprofit dostupan je u više od 130 zemalja. Da biste videli kompletnu listu zemalja u kojima je do danas pokrenut, posetite lokaciju https://www.microsoft.com/about/philanthropies/product-donations/#ProgramAvailability (na engleskom).

Usluga Yammer uključena je u sve tri ponude, Nonprofit E1, E3 i E5, kao i u ponude Nonprofit Business Essentials i Business Premium. Sve funkcije i softverske usluge uključene u ponude Enterprise i Business dostupne su i u Nonprofit ponudama, izuzev prava dvostrukog pristupa.

 1. Idite na stranicu „Office 365 Nonprofit planovi i cene“.
 2. Kliknite na zeleno dugme BESPLATNA probna verzija ponude Office 365 Nonprofit E3 ili BESPLATNA probna verzija ponude Office 365 Nonprofit Business Premium.
 3. Podesite nalog i potvrdite da ste povezani sa neprofitnom organizacijom.
 4. Upisivanjem za probnu verziju prikupljaju se informacije potrebne za pokretanje provere valjanosti organizacije, kojom se utvrđuje da li ona ispunjava uslove kao neprofitna organizacija. Pogledajte odeljak „Ispunjavanje uslova i provera valjanosti“ u najčešćim pitanjima za Office 365 Nonprofit.
 5. Tokom probne verzije, idite na karticu „Upravljanje licencom“ na portalu za administraciju da biste dodelili maksimalno 25 korisnika.
 6. Primićete e-poruku koja potvrđuje ili opovrgava ispunjenost uslova za neprofitnu organizaciju. Ako se približavate kraju probnog perioda od 30 dana, a od usluge Office 365 niste primili obaveštenje o potvrdi prihvatljivosti, obratite se korisničkoj podršci.
 7. Ako bude potvrđeno da ispunjavate uslove, Office 365 Nonprofit ponude postaće dostupne na Office 365 portalu za administraciju.
 8. Izaberite karticu „Upravljanje licencom“ na portalu za administraciju da biste probne korisnike ponovo dodelili Office 365 Nonprofit ponudama, uključujući donirane E1 i Business Essentials ponude. Nonprofit ponudama možete dodeliti i dodatne korisnike.

Ponude Office 365 Nonprofit Business Essentials i Office 365 Nonprofit Business Premium osmišljene su da ponude veću vrednost organizacijama do 300 korisnika, tako što omogućavaju jednostavniju administraciju i korišćenje proizvoda. Ako organizacija ima 300 ili manje korisnika i ne zahteva naprednu funkcionalnost Enterprise ponuda, prijavite se za probnu verziju ponude Office 365 Nonprofit Business Premium. Kasnije, s povećanjem potreba, možete preći na Enterprise ponude.

Ponude Office 365 Nonprofit E1, Office 365 Nonprofit E3 i Office 365 Nonprofit E5 dostupne su za neograničen broj korisnika i uključuju dodatne pogodnosti specifične za srednje ili velike organizacije, kao što su Active Directory integracija i usaglašenost. Prijavite se za probnu verziju ponude Office 365 Nonprofit E3 ili Office 365 Nonprofit E5 ako organizacija ima više od 300 korisnika ili zahteva ovu naprednu funkcionalnost. Sa Enterprise ponuda ne možete preći na Business ponude.

Da, klijenti zainteresovani za bilo koju od dostupnih ponuda za neprofitne organizacije moraju se prijaviti za probnu verziju ponude Nonprofit E3, Nonprofit E5 ili Nonprofit Business Premium na stranici Office 365 Nonprofit planovi i cene da bi započeli proceduru za proveru valjanosti. Kad se valjanost potvrdi, klijent ima mogućnost da, ako to želi, pređe sa probne verzije ponude Nonprofit E3 ili Nonprofit E5 na ponudu Nonprofit E1 ili sa probne verzije ponude Nonprofit Business Premium na ponudu Nonprofit Business Essentials.

Neke Office 365 ponude nisu uključene u program Office 365 Nonprofit. U slučaju samostalnih ponuda, te funkcije ili radna opterećenja obično su uključeni u jednu od ponuda programa Office 365 Nonprofit, kao što je to donirana Office 365 Nonprofit E1 ponuda ili Office 365 Nonprofit E3 ponuda sa popustom. Možda ćemo proširiti Office 365 Nonprofit ponudu u budućnosti, ali trenutno to ne planiramo. Međutim, klijent koji je ispunio uslove za Office 365 Nonprofit ponude može ubuduće i dalje da kupuje komercijalne ponude.

Korisnici ponuda za neprofitne organizacije treba da koriste standardni kanal podrške za Office 365. Detalji o opcijama podrške za Office 365 dostupni su ovde.

Organizacije koje ispunjavaju uslove: neprofitne i nevladine organizacije moraju biti priznate kao dobrotvorne organizacije u svojim zemljama kako bi ispunjavale uslove za Microsoft programe za neprofitne organizacije. Da bi ispunjavale uslove, organizacije moraju da deluju na neprofitnoj osnovi i imaju misiju da doprinose lokalnoj zajednici, što može da uključuje, ali se ne ograničava na sledeće:

 • Pomoć siromašnima.
 • Unapređene obrazovanja.
 • Poboljšanje socijalne pomoći.
 • Očuvanje kulture.
 • Očuvanje ili obnova životne sredine.
 • Promocija ljudskih prava.
 • Razvoj civilnog društva.

Detaljno objašnjenje kriterijuma prihvatljivosti i veza za kriterijume prihvatljivosti specifične za određenu zemlju potražite na stranici Prihvatljivost korporativnog građanstva (na engleskom).

Microsoft radi sa partnerom za donaciju softvera TechSoup Global kako bi utvrdio da li se neprofitna organizacija uklapa u opšte zahteve. U mnogim slučajevima, vreme odgovora je trenutno kad se neprofitna organizacija prijavi za donaciju. U drugim slučajevima, kad status neprofitne organizacije treba da se potvrdi, to ne bi trebalo da traje duže od tri do sedam dana, pod uslovom da neprofitna organizacija brzo odgovara na zahteve za informacijama, ali može da traje i do 20 dana. U potrebnu dokumentaciju može da spada i certifikat ili registracija koju pruža telo nadležno za neprofitnu organizaciju. Na primer, u SAD zahtevamo kopiju IRS 501(c)(3) dokumenta o određivanju.

 • Ako se približavate kraju probnog perioda od 30 dana i niste primili obaveštenje o potvrdi prihvatljivosti od usluge Office 365, obratite se korisničkoj podršci.

Ponuda Office 365 Nonprofit je namenjena prvenstveno zaposlenima u neprofitnoj organizaciji koja ispunjava uslove. Članovi ili korisnici neprofitne organizacije NE ispunjavaju uslove za licenciranje usluge Office 365 za neprofitne organizacije. Neprofitne organizacije mogu da licenciraju volontere koji imaju značajne povereničke ili upravljačke odgovornosti u organizaciji, kao što su to članovi upravnog odbora. Volonter neprofitne organizacije koja ispunjava uslove može da primi licencu za Office 365 SAMO ako zadovoljava SVA TRI sledeća testa:

 1. Volonter je odgovoran za određene aktivnosti i rezultate u okviru neprofitne organizacije koji su definisani pisanim opisom pozicije volontera.
 2. Uloga volontera kod neprofitne organizacije je godišnja tekuća uloga ili je sezonska povremena uloga koja se ponavlja svake godine; I
 3. Volonter neće koristiti Office 365 za lične upotrebe koje donose dobit osobi koja volontira.