Najčešća pitanja o sistemu Office 2013 RT

 • Tablet računari koji rade pod operativnim sistemom Windows 8 RT imaju instaliran sistem Office Home & Student 2013 RT (konačnu ili preliminarnu verziju) i sadrže Office 2013 RT verzije programa Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Tablet računari koji rade pod operativnim sistemom Windows 8.1 RT Preview ili Windows 8.1 RT osim gorenabrojanih aplikacija koje se nalaze u sistemu Office 2013 Home & Student RT sadrže i Office 2013 RT verziju programa Outlook.
 • Podrazumevano čuvanje u usluzi OneDrive vam omogućava da upravljate svim vrstama dokumenata na mreži, da im pristupate sa tablet uređaja i da ih delite sa drugima.
 • Vaši nedavni Office dokumenti i lične postavke putuju sa vama – dovoljno je da se prijavite.
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}
Možete da nabavite Outlook 2013 RT tako što ćete nadograditi Windows 8 RT na Windows 8.1 RT Preview ili Windows 8.1 RT.
Ako na svom tablet uređaju uspostavite početne vrednosti, on će se vratiti na izdanje koje je bilo instalirano u vreme kupovine uređaja (ili na Office Home & Student 2013 RT Preview, Office Home & Student 2013 RT ili na Office 2013 RT). Office Home & Student 2013 RT Preview i Office Home & Student 2013 RT ne sadrže Outlook 2013 RT. Automatsko ažuriranje na najnoviju verziju sistema Office 2013 RT koja je dostupna za vaš operativni sistem će biti ponovljeno (pogledajte prethodno pitanje/odgovor). Kao i prethodni put, ažuriranje će biti besplatno, ali vam je neophodna Wi-Fi veza sa internetom, a mogući su i troškovi korišćenja interneta. Većina korisnika nema potrebu za uspostavljanjem početnih vrednosti tablet uređaja, tako ovo možda i neće uticati na vas.
U obliku u kom se prodaje, Office 2013 RT nije namenjen za korišćenje u okviru komercijalnih, neprofitnih ili profitabilnih aktivnosti. Međutim, organizacije koje kupe komercijalnu licencu za neki od Office 2013 paketa koji sadrži Outlook mogu da koriste Office 2013 RT u sklopu komercijalnih, neprofitnih ili profitabilnih aktivnosti.
Skoro da je tako. Office 2013 RT verzije aplikacija Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook sadrže najveći deo funkcija sistema Office Home & Student 2013 i aplikacije Outlook 2013 koje su dostupne na računarima i skoro sve funkcije koje većina korisnika upotrebljava. Ipak, pošto kod tablet uređaja postoji posebna potreba za bezbednošću i mobilnošću, manji broj funkcija nije dostupan u Office 2013 RT aplikacijama, uključujući makroe, programske dodatke i druge prilagođene programe koje su napisali korisnici ili razvile treće strane.
U svim aplikacijama
1. Makroi, programski dodaci, obrasci i prilagođeni programi (Word, Excel, PowerPoint i Outlook)

U ostalim verzijama sistema Office, vi ili projektant softvera možete da koristite alatke kao što su Visual Basic for Applications (VBA) da biste pisali i izvršavali makroe i druge prilagođene programe u sistemu Office. VBA nije dostupan za aplikacije u sistemu Office 2013 RT.

Da biste koristili makroe, programske dodatke, obrasce sa prilagođenim kodom i druge prilagođene programe u okviru Office dokumenata, potrebna vam je neka verzija sistema Office različita od verzije Office 2013 RT na računaru ili tablet uređaju koji ne radi pod operativnim sistemom Windows RT. Druge verzije sistema Office ne mogu da budu instalirane na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT. Na primer, verzije Office Home & Student 2013 i Office Professional 2013 podržavaju ove funkcije, ali ne mogu da budu instalirane na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT.
Ako već koristite makroe, programske dodatke, InfoPath obrasce sa prilagođenim programima, ili druge prilagođene programe u verziji sistema Office koju imate na PC ili Mac računaru, nećete moći da ih koristite u sistemu Office 2013 RT.
2. Integrisana sinhronizacija sa uslugom OneDrive (Word, Excel i PowerPoint)
Office 2013 RT ne podržava automatsku sinhronizacijom ličnih dokumenata između usluge OneDrive i lokalnog diska. Umesto toga, možete da pristupite usluzi OneDrive u prikazu Office Backstage i da koristite komande „Otvori“ i „Sačuvaj“ da biste otvorili ili sačuvali svoje dokumente.
3. Equation Editor 3.0 (Word, Excel i PowerPoint)
Office 2013 RT ne podržava uređivanje jednačina napisanih u programu Equation Editor koji je korišćen u starijim verzijama sistema Office. I dalje ćete moći da prikažete jednačine u programu Equation Editor, ali nećete moći da ih uređujete. Unapređena funkcija za lakše pisanje i uređivanje jednačina uvedena je u verziji Office 2007 i uključena je u Office 2013 RT. Možete da je pronađete na traci sa alatkama „Umetanje“, u grupi „Simboli“.
4. Preuzimanje datoteka iz aplikacija Lync i Skype za posao.
Ni Microsoft Lync ni Skype za posao nisu uključeni na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT. Zbog toga su funkcije sistema Office koje zahtevaju te aplikacije deaktivirane, uključujući preuzimanje datoteka/priloga iz sastanaka u okviru aplikacija Lync ili Skype za posao u OneNote, kao i integraciju aplikacije Lync u Outlook. Da biste koristili funkciju za preuzimanje datoteka iz aplikacija Lync ili Skype za posao, potrebno je da imate Office 365 Business Premium, verziju sistema Office koja obuhvata aplikaciju Skype za posao na računaru, ili tablet računar koji ne radi pod operativnim sistemom Windows RT. Druge verzije sistema Office ne mogu da budu instalirane na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT.
5. Mogućnost upravljanja putem smernica grupe
Podrška za objekat smernica grupe (GPO) nije uključena na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT. Da biste koristili smernice grupe, potrebno je da imate bilo koju verziju sistema Office izuzev verzije Office 2013 RT na računaru ili na tablet uređaju koji ne radi pod operativnim sistemom Windows RT. Druge verzije sistema Office ne mogu da budu instalirane na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT.
Samo Word
Provera gramatike za određene jezičke verzije u sistemu Office
Funkcija provere gramatike/stila u aplikaciji Word 2013 RT dostupna je samo za sledeće jezike: engleski, francuski, nemački, španski, arapski, danski, italijanski, norveški (bokmal), portugalski (brazilski), ruski, japanski, kineski (pojednostavljeni), kineski (tradicionalni) i korejski. Provera pravopisa i druge komponente za proveru dostupne su za dodatne jezike.
Alatke za proveru gramatike/stila za pojedine jezike nisu bile spremne u trenutku izdavanja preliminarne verzije, ali su uključene u konačno izdanje aplikacije Word 2013 RT.
Samo Excel
Modeli podataka
Excel 2013 RT ne podržava kreiranje modela podataka. Možete da kreirate tradicionalne izvedene tabele, tabele upita i izvedene grafikone. Da biste kreirali model podataka, koristite bilo koju verziju sistema Office izuzev verzije Office 2013 RT na računaru ili na tablet uređaju koji ne radi pod operativnim sistemom Windows RT. Druge verzije sistema Office ne mogu da budu instalirane na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT. Na primer, verzije Office Home & Student 2013 i Office Professional 2013 podržavaju ovu funkciju, ali ne mogu da budu instalirane na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT.
Samo PowerPoint
1. ActiveX kontrola za biblioteku slajdova
PowerPoint 2013 RT ne podržava traku sa alatkama SharePoint biblioteka slajdova koja služi za radnje povezane sa bibliotekama slajdova (umetanje, otpremanje itd). Umesto nje možete da koristite okno „Ponovno korišćenje slajdova“ koje možete da pronađete na kartici „Početak“ –> Novi slajd –> Ponovo koristi slajdove.
2. Zastareli medijski formati u aplikaciji PowerPoint
PowerPoint 2013 RT ne podržava pojedine zastarele medijske formate. Ti stariji formati neće biti reprodukovani, konvertovani, komprimovani ili uključeni prilikom izvoza prezentacije u video zapis. Verovatno je i da ostale aplikacije na uređajima sa operativnim sistemom Windows RT neće moći da podrže ove zastarele medijske formate.
Trebalo bi da umesto zastarelih koristite moderne medijske formate kao što su H.264 i Advanced Audio Coding (AAC) koji su podržani u aplikaciji PowerPoint 2013 RT. Konverziju u moderne medijske formate možete da obavite pomoću funkcije „Optimizacija radi kompatibilnosti“ koju možete da nađete u prikazu Backstage programa PowerPoint 2010 ili PowerPoint 2013 bez oznake RT.
3. Reprodukcija Flash video zapisa u aplikaciji PowerPoint
U verziji PowerPoint 2013 RT nećete moći da umetnete ili reprodukujete video zapise sa lokacija na mreži koje koriste video zapise prilagođene za Adobe Flash Player.
4. Snimanje prateće priče
U verziji PowerPoint 2013 RT nećete moći da koristite funkciju „Snimanje prateće priče“.
Samo OneNote
1. Snimanje audio i video beležaka
Nije podržano snimanje audio/video beležaka iz aplikacije OneNote 2013 RT. Audio ili video sadržaje možete da snimite koristeći neki drugi softver, a zatim ga umetnite koristeći meni Umetanje → Datoteka da biste ih dodali na OneNote stranicu.
2. Uvoz sa skenera
Nije podržan uvoz štampanog dokumenta ili slike u OneNote 2013 RT preko priključenog skenera. Alternativno možete da skenirate slike u nekom drugom programu (na primer, u podrazumevanoj aplikaciji za skeniranje u OS Windows RT, ili u nekoj drugoj aplikaciji za skeniranje koju ste preuzeli iz Windows prodavnice), a zatim ih uvezite u OneNote.
3. Pretraga zvučnih i video zapisa
Pretraga reči koje se pojavljuju u ugrađenim audio ili video datotekama nije podržana u aplikaciji OneNote 2013 RT.
Samo Outlook (dostupan samo ukoliko je na vašem uređaju instaliran operativni sistem Windows 8.1 RT Preview ili Windows 8.1 RT)
1. Poštanski sandučići na lokaciji
U okviru aplikacije Outlook 2013 RT nije podržana SharePoint integracija sa uslugom Exchange koja se ostvaruje preko poštanskih sandučića na lokaciji. Da biste koristili poštanske sandučiće na lokaciji, potrebno je da imate bilo koju verziju sistema Office izuzev verzije Office 2013 RT na računaru ili na tablet uređaju koji ne radi pod operativnim sistemom Windows RT.
2. Arhiviranje, usklađenost i sprečavanje gubitka podataka (DLP)
Outlook 2013 RT sadrži najveći deo istih funkcija koje možete da nađete u verziji Outlook 2013 koja je deo izdanja Office Home & Business 2013, Office Standard 2013 i Office Professional 2013. Ova verzija ne sadrži skup premijum funkcija koje postoje u verziji Outlook 2013 koja je deo izdanja Office Professional Plus 2013, kao što su dodatna arhiva, smernice zadržavanja, saveti o DLP smernicama i slanje e-poruka zaštićenih Information Rights Management (IRM) pravima.
3. Integracija sa programom Windows Media Player
Pregled govorne pošte i pomoć u izgovoru imena nisu podržani u aplikaciji Outlook 2013 RT. Da biste koristili ove funkcije, potrebno je da imate bilo koju verziju sistema Office izuzev verzije Office 2013 RT na računaru ili na tablet uređaju koji ne radi pod operativnim sistemom Windows RT.
4. Filtriranje neželjene e-pošte
Filtriranje neželjene e-pošte ili bezvredne pošte nije dostupno za POP3, IMAP i Exchange ActiveSync (EAS) naloge. Filtriranje neželjene e-pošte obezbeđuju usluga Outlook.com i drugi dobavljači internet usluga. Filtriranje neželjene e-pošte dostupno je za Exchange. Imajte na umu to da Outlook 2013 koristi Exchange ActiveSync za povezivanje sa Outlook.com nalozima.
Proizvođač tablet uređaja je konfigurisao hardver i softver i trebalo bi da bude vaš primarni pružalac tehničke podrške. Proizvođač tablet uređaja može da ponudi besplatnu podršku ukoliko važi garancija, što zavisi od toga kada je uređaj kupljen i od samog problema. Dodirnite ovu vezu ili kliknite na nju da biste videli spisak proizvođača i njihove kontakt informacije.
Možda su vam dostupne opcije za podršku koje obezbeđuje Microsoft, a to zavisi od Microsoft proizvoda i od vašeg problema. Tu spadaju:
 • Podrška za samopomoć. Besplatna podrška za samopomoć za Word, Excel, PowerPoint i OneNote dostupna je direktno u okviru ovih aplikacija: da biste pokrenuli pomoć, u gornjem desnom uglu prozora aplikacije dodirnite znak pitanja ili kliknite na njega. Takođe, već ovde možete da pretražite podršku na veb-lokaciji Office.com da biste pronašli pomoć za Office proizvode, uključujući Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook.
Ako ranije niste koristili tablet uređaje, pročitajte savete u temi pomoći Vodič za pokrete dodirom za Office. Da biste dobili pomoć za početak rada u sistemu Office na tablet uređaju, pogledajte temu pomoći Pronalaženje i pokretanje Office aplikacija u operativnom sistemu Windows 8 ili Windows RT.
Dodatne resurse za besplatnu samopomoć potražite na spisku Microsoft centri za rešenja za proizvode i izaberite odgovarajući proizvod.
 • Pomoć drugih. Posetite http://answers.microsoft.com/office da biste pronašli odgovore i rešenja na probleme koje su drugi podelili.
 • Besplatna podrška. Korisnici Microsoft softvera koji je proizvođač računara ili tablet uređaja unapred instalirao mogu da koriste prednosti Microsoft podrške koja se ne naplaćuje kod ovakvih tema:
 • Microsoft Update
 • Windows Update
 • Instalacije servisnih paketa
Ako je vaš problem povezan sa nekim od gorenavedenih problema (ili sa više njih), izaberite svoj proizvod sa spiska proizvoda za podršku uz pomoć operatera i prosledite svoj problem.
Podrška koja se naplaćuje. Možda još uvek možete da kupite podršku kod korporacije Microsoft. Da biste videli opcije podrške koje su dostupne za vaš proizvod, izaberite svoj proizvod sa spiska proizvoda za podršku uz pomoć operatera.
 • Ako se nalazite u Severnoj Americi, posetite ovu lokaciju da biste dobili podršku koja se naplaćuje.
 • Ako se nalazite izvan Severne Amerike, posetite ovu lokaciju da biste se obratili podršci.