Poređenje rešenja za upravljanje projektima

Članovi tima mogu da ažuriraju status zadatka, dele dokumente i komuniciraju u vezi sa projektima
Prosledite vremenski definisane rasporede da biste uhvatili vreme za projekat i van njega, koje je utrošeno na platni spisak, fakturisanje i druge poslovne svrhe
Potpuno instalirana i ažurirana aplikacija Project za radnu površinu. Jedna licenca važi za 5 računara po korisniku
Planirajte projekte pomoću poznatih alatki za planiranje kao što su Gantovi grafikoni i ugrađeni prilagodljivi predlošci da biste počeli sa radom
Pratite i nadgledajte ispravnost projekta, uključujući sve od grafikona sa preopterećenošću poslom do finansija
Sačuvajte projekte u oblaku radi jednostavnog pristupa i nesmetane saradnje sa timom
Dodelite resurse projektnim zadacima i zahtevajte i zadržite resurse
Upravljajte zahtevima tako što ćete uhvatiti i proceniti ideje za projekat sa bilo kog mesta u organizaciji putem standardizovanog procesa
Koristite naprednu analitiku da biste odabrali predloge projekata koji najviše odgovaraju strateškim ciljevima i poštuju ograničenja
Obezbedite optimalnu dodelu resursa u svim projektima
Koristite spremne izveštaje o portfoliju da biste stekli uvid u performanse portfolija
U cenu nije uracunat porez.

Project saradnja članova tima u oblaku, putem veb pregledača ili na mobilnom uređaju.

Karakteristike plana
Project Online Essentials
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena

Project Online Essentials

U cenu nije uracunat porez.

Upravljanje projektima u oblaku putem klijenta za računare i veb pregledača.

Karakteristike plana
Project Online Professional
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena

Project Online Professional


Kompletno rešenje za upravljanje projektima i portfolijima zasnovano na oblaku.

Karakteristike plana
Project Online Premium
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena

Project Online Premium

Potpuno instalirana, ažurirana Project aplikacija za računare
Jedna licenca važi za 1 računar po korisniku Upravljanje rasporedima i cenama projekta
Upravljanje zadacima, izveštajima i poslovnim obaveštavanjem
Saradnja uz prisutnost putem programa Skype za posao (prodaje se zasebno)
Upravljanje resursima
Sinhronizovanje sa aplikacijom Project Online i sistemom Project Server
Prosledite vremenski definisane rasporede da biste uhvatili vreme za projekat i van njega, koje je utrošeno na platni spisak, fakturisanje i druge poslovne svrhe
Upravljajte zahtevima tako što ćete uhvatiti i proceniti ideje za projekat sa bilo kog mesta u organizaciji putem standardizovanog procesa
Koristite naprednu analitiku da biste odabrali predloge projekata koji najviše odgovaraju strateškim ciljevima i poštuju ograničenja

Lokalno upravljanje projektima za one kojima nisu potrebne alatke za saradnju i druge napredne funkcije.

Karakteristike plana
Project Standard
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena

Project Standard


Sveobuhvatno lokalno rešenje za upravljanje projektima.

Karakteristike plana
Project Professional
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena

Project Professional


Fleksibilno, lokalno rešenje za upravljanje portfolijom projekata, radnim procesima i za svakodnevni rad.

Karakteristike plana
Project Server
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena
: ova funkcija je uključena za proizvod ispod kog je navedena

Project Server