Project

Izlaganje privlačnih projekata

Olakšajte upravljanje projektom i saradnju sa bilo kog mesta pomoću pravih alatki za menadžere projekta, timove projekta i donosioce odluka.
Project

Izlaganje privlačnih projekata

Olakšajte upravljanje projektom i saradnju sa bilo kog mesta pomoću pravih alatki za menadžere projekta, timove projekta i donosioce odluka.
Project

Izlaganje privlačnih projekata

Olakšajte upravljanje projektom i saradnju sa bilo kog mesta pomoću pravih alatki za menadžere projekta, timove projekta i donosioce odluka.
Project

Izlaganje privlačnih projekata

Olakšajte upravljanje projektom i saradnju sa bilo kog mesta pomoću pravih alatki za menadžere projekta, timove projekta i donosioce odluka.
Izlaganje privlačnih projekata
Izlaganje privlačnih projekata

Za članove tima

Naš softver za upravljane projektima omogućava članovima tima projekta da upravljaju zadacima, sarađuju, prosleđuju vremenski definisane rasporede i obeleže zastavicom probleme i rizike.

Za menadžere projekta

Olakšajte upravljanje projektom i učinite ga interesantnim za menadžere projekta tako što ćete im omogućiti da analiziraju resurse, budžete i vremenske ose. Menadžeri projekta mogu i da lako mere napredak i predvide potrebne resurse pomoću detaljnih izveštaja pravo iz kutije koji mogu lako da se prilagode.

Za direktore i kancelariju za upravljanje projektom

Omogućite direktorima da definišu poslovne pokretače, mere strateški uticaj konkurentnih ideja, donesu prave odluke za finansiranje i prikažu status projekta i resursa širom preduzeća.
Microsoft Project 2016 predstavlja najnoviju verziju programa Project. Prethodne verzije obuhvataju Project 2013, Project 2010, Project 2007 i Project 2003. Project 2016 kompatibilan je sa operativnim sistemima Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.
5612984343c742c286e5ce7c22a6ec6b
Napomena: Video je na engleskom jeziku sa prevedenim titlovima. Kliknite na dugme „CC“ da biste uključili titlove.

{"pmgControls": [{"functionName":"AddDynaCss","params":"#Dynacss|pmg-pos-abs pmg-txt-align-left|680"},{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{ "functionName":"ContentGallery","params":"#pmg-content-gallery-control|4|10|false|540|2"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#f98d9c77-3f20-d8d0-1cfa-658768ecaec3|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#9848f711-355f-8e3d-15ce-b455a65ac8f6|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#6a4bebf0-e4c4-0bdf-6d21-82bcb615f534|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#ed482319-1aee-5b66-5aeb-25529eb0ba5e|#pmgPopupID"},

{"functionName":"VideoPopup","params":"#a9c9de50-0737-47c1-5a3f-b7db821097d8|#pmgPopupID"},

{"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}]}