SharePoint

Inteligentni intranet za mobilne uređaje

SharePoint sa novostima na pametnom telefonu i sa novostima i karticama sajtova na tabletu

Delite sadržaj, znanje i aplikacije i upravljajte njima kako biste podstakli timski rad, brzo pronalazili informacije i neometano sarađivali u celoj organizaciji.

Jednostavno deljenje i nesmetana saradnja

SharePoint podstiče timski rad pomoću dinamičkih i produktivnih sajtova tima za svaki projektni tim, sektor i odeljenje. Delite datoteke, podatke, novosti i resurse. Prilagodite sajt kako bi pojednostavili rad tima. Sarađujte lako i bezbedno sa članovima tima unutar i izvan organizacije, na više PC, Mac računara i mobilnih uređaja.

SAZNAJTE VIŠE
SharePoint sajt tima na tabletu

Angažovanje i obaveštavanje organizacije

Podstaknite jedinstvo i obaveštavajte zaposlene pomoću intraneta. Podstaknite efikasnost organizacije deljenjem zajedničkih resursa i aplikacija na portalima. Ispričajte priču pomoću lepih sajtova komunikacije. Ostanite u toku pomoću personalizovanih novosti na matičnoj stranici sistema SharePoint i SharePoint aplikacijama za mobilne uređaje.

SAZNAJTE VIŠE
Razgovor SharePoint grupe na tabletu
dva pametna telefona prikazuju dokumente i rukom napisane beleške o njima

Iskoristite kolektivno znanje

Samo jedan klik vas deli od toga što tražite pomoću moćne pretrage i inteligentnih načina za otkrivanje informacija, stručnosti i uvida za donošenje kvalifikovanih odluka i upravljanje radnjama. Upravljanje obogaćenim sadržajem sistema SharePoint zajedno sa vrednim vezama i razgovorima na mreži Yammer organizaciji omogućavaju da brzo na najbolji način iskoristi znanje.

SAZNAJTEVIŠE
Yammer i SharePoint na tabletu

Transformacija poslovnih procesa

Povećajte produktivnost tako što ćete transformisati procese – od jednostavnih zadataka kao što su obaveštenja i odobrenja do složenih operativnih tokova posla. Pomoću SharePoint lista i biblioteka, usluge Microsoft Flow i platforme PowerApps možete da pravite obogaćene digitalne utiske pri radu sa obrascima, tokove posla i prilagođene aplikacije za svaki uređaj.

Zahtev za odmor na pametnom telefonu koji omogućava usluga Microsoft Flow i aplikacija Microsoft Flow pokrenuta na tabletu

Preuzimanje sistema SharePoint uz Office 365

Više od 200.000 organizacija i 190 miliona osoba koriste SharePoint za intranet mreže, sajtove tima i upravljanje sadržajem.

See more ways to use SharePoint

4 tajne za stvaranje povezanog radnog mesta

Na koji način saradnja u oblaku otklanja prepreke za inovacije

IDG je anketirao organizacije da bi saznao kako one koriste rešenja za saradnju u oblaku i koje ciljeve postižu pomoću njih.

Preuzimanje aplikacije SharePoint za mobilne uređaje

Apple, Android i Windows logotip
NABAVITE APLIKACIJU

Resursi za SharePoint

Microsoft SharePoint tehnička zajednica

Nabavite savete od drugih korisnika i Microsoft stručnjaka.

Office hibridni informatički oblak

Nabavite najbolje iz oba sveta pomoću rešenja hibridnog informatičkog oblaka.

FastTrack biblioteka produktivnosti

Pronađite uputstva i resurse za SharePoint.

Resursi za SharePoint projektante

Dobijte odgovore od drugih SharePoint projektanata.

SharePoint UserVoice

Recite nam šta želite sledeće u sistemu SharePoint.

Obuka za SharePoint

Brzo započnite rad pomoću obuke.

Preuzmite ga odmah

Preuzmite osnovne alatke za produktivnost koje su sve bolje i bolje uz Office 365. SharePoint Online je hostovano rešenje koje možete da dobijete samostalno ili uz pretplatu na Office 365. SharePoint Server 2016 predstavlja lokalno rešenje.

Microsoft SharePoint 2016 uz pretplatu na Office 365 jeste najnovija verzija sistema SharePoint. Prethodne verzije obuhvataju SharePoint 2013, SharePoint 2010 i SharePoint 2007. SharePoint 2016 je kompatibilan sa operativnim sistemima Windows 10, Windows 8.1 i Windows 7.

Zatvori video
0d4321ec-4403-439e-8fca-9957a7238f4e
Napomena: Video je na engleskom jeziku.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×