Iskustva SharePoint klijenata

Zaposleni globalnog lanca prodavnica Marks & Spencer (M&S) koriste Office 365 da bi olakšali prelazak na nov digitalni način razmišljanja i mobilno radno okruženje radi povećanja efikasnosti i produktivnosti.

Napomena: Članci i video zapisi sa pričama klijenata mogu da budu na engleskom.

Veličina preduzeća

Delatnost

Microsoft studije slučaja

SharePoint pomaže organizacijama da osposobe svoje korisnike da postignu poslovne ciljeve.