SharePoint Server 2016

Modernizujte lokalnu infrastrukturu uz SharePoint Server 2016 koji poboljšava performanse, pouzdanost i prilagodljivost i istovremeno pruža osnovu za buduće inovacije.

Infrastruktura inspirisana oblakom

Uslovi poslovanja koji se stalno menjaju zahtevaju da budete agilni, što znači da treba da ulažete u rešenja koja pružaju pouzdanost i izbor. SharePoint Server 2016 daje fleksibilnost za prilagođavanje primena na osnovu jedinstvenih poslovnih potreba.

 
 

Iskustva savremenih korisnika

Brže donošenje odluka i održavanje kontakta od ključne su važnosti za efikasnost bilo koje organizacije. Mogućnost pristupa informacijama u pokretu sada predstavlja poslovnu obavezu. SharePoint Server 2016 okreće skladištenje datoteka i saradnju na dokumentima prema ljudima i pruža iskustvo rada zasnovano na dodiru na različitim uređajima, kao i poboljšan pristup sadržaju, osobama i aplikacijama s mobilnih uređaja.

 

Usaglašenost usmerena na ljude

Gubitak podataka je neminovan, a prevelika izloženost informacijama može imati zakonske posledice i implikacije u vezi sa usaglašenošću. SharePoint Server 2016 nudi širok dijapazon funkcija i mogućnosti kako bi se osigurali bezbednost osetljivih informacija i pristup pravim informacijama, u pravo vreme, od strane pravih osoba.

 
 

Hibridno

Zašto biste birali između centra podataka i oblaka? Uz rešenje u vidu hibridnog oblaka dobićete i jedno i drugo.

 

SharePoint Online

Uz Office 365, SharePoint nudi poboljšanu bezbednost, lako upravljanje i pristup sa skoro bilo koje lokacije.