SharePoint logotip

SharePoint Server 2016

Modernizujte lokalnu infrastrukturu uz SharePoint Server 2016 koji poboljšava performanse, pouzdanost i prilagodljivost i istovremeno pruža osnovu za buduće inovacije.

Isprobajte odmahKupite odmah

Laptop koji na ekranu ističe veb stranicu, saznajte više o sistemu SharePoint Server 2016 na sajtu Microsoft TechNet

Infrastruktura inspirisana oblakom

Uslovi poslovanja koji se stalno menjaju zahtevaju da budete agilni, što znači da treba da ulažete u rešenja koja pružaju pouzdanost i izbor. SharePoint Server 2016 daje fleksibilnost za prilagođavanje primena na osnovu jedinstvenih poslovnih potreba.

Saznajte više (na engleskom jeziku)

 
Mobilni uređaj koji prikazuje SharePoint koji se koristi za pristup informacijama, saznajte više o sistemu SharePoint Server 2016 na sajtu Microsoft TechNet
 

Iskustva savremenih korisnika

Brže donošenje odluka i održavanje kontakata od ključne su važnosti za efikasnost bilo koje organizacije. Mogućnost pristupa informacijama u pokretu sada predstavlja poslovnu obavezu. SharePoint Server 2016 okreće skladištenje datoteka i saradnju na dokumentima prema ljudima i pruža iskustvo rada zasnovano na dodiru na različitim uređajima, kao i poboljšan pristup sadržaju, osobama i aplikacijama s mobilnih uređaja. SharePoint Server 2016 unapređuje korisnički utisak pri radu i mogućnosti na osnovu inovacija u sistemu Office 365, dostupnih kao deo lokalne primene ili putem hibridne primene sistema SharePoint Server 2016 i usluge Office 365.

Saznajte više (na engleskom jeziku)

 
Surface tablet koji prikazuje SharePoint centar smernica za usaglašavanje, saznajte više o sistemu SharePoint Server 2016 na sajtu Microsoft TechNet

Usaglašenost usmerena na ljude

Gubitak podataka je neminovan, a prevelika izloženost informacijama može imati zakonske posledice i implikacije u vezi sa usaglašenošću. SharePoint Server 2016 nudi širok dijapazon funkcija i mogućnosti kako bi se osigurali bezbednost osetljivih informacija i pristup pravim informacijama, u pravo vreme, od strane pravih osoba.

Saznajte više (na engleskom jeziku)

 
 

Hibridno

Serveri sa ikonom oblaka, saznajte više o hibridnim rešenjima u oblaku uz Office

Zašto biste birali između centra podataka i oblaka? Uz rešenje u vidu hibridnog oblaka dobićete i jedno i drugo.

Saznajte više (na engleskom jeziku)

 

SharePoint Online

Ikona globusa, saznajte više o usluzi SharePoint Online

Uz Office 365, SharePoint nudi poboljšanu bezbednost, lako upravljanje i pristup sa skoro bilo koje lokacije.

Saznajte više