Skype za posao Server

Bezbedne i kontrolisane objedinjene komunikacije primenjene na vaše servere

Kompletan skup funkcija objedinjenih komunikacija

Dobija se uz trenutne poruke i prisutnost, sastanke i audio konferencije i poslovnu aplikaciju za glasovnu komunikaciju, kao i platformu za projektanta servera. Aplikacije su dostupne za Android™, iOS, Mac, Windows i veb-pregledače.

Surface tablet koji na ekranu prikazuje Skype za posao sastanak na mreži

Najbolja kontrola

Poboljšana bezbednost komunikacije pomoću ugrađenog šifrovanja i autorizacije putem usluge Active Directory. Primenjeno u centrima podataka i vi upravljate njim.

Ekran laptopa koji prikazuje administrativne alatke u programu Skype za posao Server

Bogata međuoperativnost

Međuoperativnost direktnog SIP-a i mrežnog prolaza uz PBX sisteme. Izvorna međuoperativnost sa zastarelim sistemima video telefonskih konferencija. Veća kontrola na mreži pomoću podrške za Software Defined Network, kontrole dopuštenja poziva i QoS-a.

Osoba kuca nešto na Surface tabletu dok se na ekranu pojavljuje Skype za posao sastanak na mreži

Hibridni Skype za posao

Podelite korisnike između verzija Server i Online na osnovu njihovih komunikacijskih potreba (deljeni domen). Leko migrirajte korisnike u oblak. Koristite Skype za posao Server uz Exchange Online.

Microsoft Teams poziv prikazan na mobilnom telefonu i tabletu

Spremni da se povežete sa uslugom Skype za posao Server?

Dodatni resursi

Pronađite partnera

Živi ekosistem partnera može da vam pomogne da koristite uslugu na način koji najviše odgovara komunikacijskim potrebama vašeg preduzeća.

SAZNAJTE VIŠE

Postanite partner

Transformišite način na koji ljudi komuniciraju i pružite im izvanredan doseg izvan granica njihovog poslovanja.

SAZNAJTE VIŠE

Za IT stručnjake

Saznajte više o vodiču za licenciranje.

SAZNAJTE VIŠE

Preuzmite ga odmah

Preuzmite osnovne alatke za povećanje produktivnosti koje su neprestano sve bolje uz pretplatu na Office 365.