Logotip programa Visio

Visio verzije - sve funkcije

Pravite profesionalne i zanimljive dijagrame lakše nego ikada.

Isprobajte ili kupite

Lista ključnih funkcija u programu Visio

Brzo kreiranje profesionalnih dijagrama

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2010Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2013Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2016
Funkcija
Prilagodljivi predlošci i hiljade oblika
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je poboljšanaOva funkcija je poboljšana
Funkcija
Besprekorno iskustvo pri crtanju - iskačući oblici, umetanje i brisanje oblika sa oporavkom veze i promena oblika tokom čuvanja rasporeda dijagrama i metapodataka oblika
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je poboljšanaOva funkcija je poboljšana
Funkcija
Osveženi predlošci za mape i plan sprata
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je poboljšana
Funkcija
Automatska veličina podloge za crtanje, automatsko poravnavanje i prostor za oblike
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Mogućnost uvoza DWG datoteka u Visio
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
FunkcijaLako prilagođavanje oblikaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
FunkcijaPoboljšani kontejner za klasifikovanje oblikaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Potprocesi za razbijanje složenih procesa na delove kojima se može upravljati
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Opcija za proveru valjanosti dijagrama pomoću ugrađenih i proširivih poslovnih pravila
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Podrška za različite standarde procesa, uključujući Business Process Modeling and Notation (BPMN) 2.0
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Podrška za SharePoint tok posla
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Opcije efekta oblika - senka, kosina, sjaj i drugo
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Unapređeni pregled pre štampanja koji prikazuje prelome stranica dijagrama i mogućnost pomeranja/zumiranja
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Novo električno rešenje uz usaglašenost sa organizacijom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova
Funkcija
Novi početni dijagrami i kontekstualni saveti i trikovi
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova
Funkcija
Integracija funkcije „Pokaži mi...“ za kretanje kroz komande
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova
Funkcija
Uključuje ili isključuje automatsku veličinu stranice za datoteke iz programa Visio 2007 ili starije verzije
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova
Funkcija
Taster za uključivanje ili isključivanje uvoza slike visoke rezolucije
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova
Funkcija
Komprimovanje je omogućeno ako je slika veća od 30 megapiksela. Promenite vrednost da biste povećali ili smanjili maksimalnu dozvoljenu veličinu
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova

Uključena:Ova funkcija je uključenaPoboljšana:Ova funkcija je poboljšanaNova:Ova funkcija je nova

Bolji rad u sklopu tima

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2010Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2013Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2016
Funkcija
Obogaćeno komentarisanje
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je poboljšanaOva funkcija je poboljšana
Funkcija
Jednostavno deljenje dijagrama putem veb pregledača i komentarisanje putem Visio usluga Opis alatke sa zahtevima za deljenje dijagrama
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Korišćenje obaveštenosti o prisustvu i vidljivosti za razmenu trenutnih poruka ili pozivanje drugih osoba Opis alatke sa zahtevima za prisustvo i vidljivost
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Koautorstvo - dve osobe ili više njih rade na jednom dijagramu u isto vreme Opis alatke sa zahtevima za koautorstvo
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Delve podrška za otkrivanje dokumenta tima Opis alatke sa dostupnošću usluge Delve
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova
Funkcija
Obezbeđivanje dijagrama pomoću Microsoft tehnologija za zaštitu datoteka
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova

Uključena:Ova funkcija je uključenaPoboljšana:Ova funkcija je poboljšanaNova:Ova funkcija je nova

Oživljavanje dijagrama pomoću povezivanja podataka

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2010Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2013Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2016
Funkcija
Povezivanje oblika dijagrama sa podacima iz više izvora, uključujući Excel, Excel usluge, SharePoint liste, SharePoint usluge poslovnog povezivanja i SQL Server
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je poboljšanaOva funkcija je poboljšana
Funkcija
Mogućnost automatskog osvežavanja podataka, po definisanom rasporedu ili ručno
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Automatsko pravljenje legende podataka, uz obezbeđivanje ključa za primenjene grafike za podatke
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Mogućnost za primenu bogatog skupa grafike i boja za podatke za vizuelizaciju podataka
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je poboljšanaOva funkcija je poboljšana
Funkcija
Mogućnost čuvanja u sistemu SharePoint i prikazivanja dijagrama u Visio uslugama pomoću osvežavanja podataka Opis alatke sa zahtevima za čuvanje u sistemu SharePoint i korišćenje Visio usluga>
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Automatsko generisanje organizacionog grafikona iz izvora podataka kao što su Excel, Exchange ili Directory
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Brzo povezivanje podataka sa Excel tabelama i mogućnost promene grafika za podatke jednim klikom
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova
Funkcija
Novi skup grafike za podatke
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova

Uključena:Ova funkcija je uključenaPoboljšana:Ova funkcija je poboljšanaNova:Ova funkcija je nova

Pakovanje

Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2010Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2013Detalji o funkcijama i još mnogo toga za Visio 2016
Funkcija
Dostupno kao stalna licenca
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Kompatibilnost sa starijim verzijama za otvaranje Visio 2013, Visio 2010, Visio 2007, Visio 2003 i Visio 2000 datoteka
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Podrška za dodir na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računarima
Ova funkcija je uključenaOva funkcija je poboljšanaOva funkcija je poboljšana
Funkcija
Novi format datoteke zasnovan na XML-u
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Podrška za dodir na skoro svakom uređaju putem Visio usluga Opis alatke sa zahtevima za podršku za dodir putem Visio usluga
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Dostupnost putem usluge Office 365 kao pretplate
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Prenosiva aplikacija - mogućnost za privremeno instaliranje programa Visio na Windows 10, Windows 8 ili Windows 7 računaru Opis alatke sa dostupnošću prenosive aplikacije
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Podrška za upravljanje zahtevima u sistemu Project Server i usluzi Project Online Opis alatke sa zahtevima za upravljanje zahtevima
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je uključenaOva funkcija je uključena
Funkcija
Kompatibilnost sa operativnim sistemom Windows 10
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija je novaOva funkcija je nova
Funkcija
Korišćenje utiska pri radu koji liči na Office, uključujući podršku za visoku vrednost TPI i tamne teme
Ova funkcija nije uključenaOva funkcija nije uključenaOva funkcija je nova

Uključena:Ova funkcija je uključenaPoboljšana:Ova funkcija je poboljšanaNova:Ova funkcija je nova

{r2:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c2}
{r26:c1}
{r26:c2}
{r27:c1}
{r27:c2}
{r28:c1}
{r28:c2}
{r29:c1}
{r29:c2}
{r30:c1}
{r30:c2}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c2}
{r35:c1}
{r35:c2}
{r36:c1}
{r36:c2}
{r37:c1}
{r37:c2}
{r38:c1}
{r38:c2}
{r39:c1}
{r39:c2}
{r40:c1}
{r40:c2}
{r41:c1}
{r41:c2}
{r43:c1}
{r45:c1}
{r45:c2}
{r46:c1}
{r46:c2}
{r47:c1}
{r47:c2}
{r48:c1}
{r48:c2}
{r49:c1}
{r49:c2}
{r50:c1}
{r50:c2}
{r51:c1}
{r51:c2}
{r52:c1}
{r52:c2}
{r53:c1}
{r53:c2}
{r54:c1}
{r54:c2}
{r55:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c3}
{r26:c1}
{r26:c3}
{r27:c1}
{r27:c3}
{r28:c1}
{r28:c3}
{r29:c1}
{r29:c3}
{r30:c1}
{r30:c3}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c3}
{r35:c1}
{r35:c3}
{r36:c1}
{r36:c3}
{r37:c1}
{r37:c3}
{r38:c1}
{r38:c3}
{r39:c1}
{r39:c3}
{r40:c1}
{r40:c3}
{r41:c1}
{r41:c3}
{r43:c1}
{r44:c1}
{r44:c3}
{r45:c1}
{r45:c3}
{r46:c1}
{r46:c3}
{r47:c1}
{r47:c3}
{r48:c1}
{r48:c3}
{r49:c1}
{r49:c3}
{r50:c1}
{r50:c3}
{r51:c1}
{r51:c3}
{r52:c1}
{r52:c3}
{r53:c1}
{r53:c3}
{r54:c1}
{r54:c3}
{r55:c1}
{r1:c1}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r23:c1}
{r25:c1}
{r25:c4}
{r26:c1}
{r26:c4}
{r27:c1}
{r27:c4}
{r28:c1}
{r28:c4}
{r29:c1}
{r29:c4}
{r30:c1}
{r30:c4}
{r32:c1}
{r34:c1}
{r34:c4}
{r35:c1}
{r35:c4}
{r36:c1}
{r36:c4}
{r37:c1}
{r37:c4}
{r38:c1}
{r38:c4}
{r39:c1}
{r39:c4}
{r40:c1}
{r40:c4}
{r41:c1}
{r41:c4}
{r43:c1}
{r45:c1}
{r45:c4}
{r46:c1}
{r46:c4}
{r47:c1}
{r47:c4}
{r48:c1}
{r48:c4}
{r49:c1}
{r49:c4}
{r50:c1}
{r50:c4}
{r51:c1}
{r51:c4}
{r52:c1}
{r52:c4}
{r53:c1}
{r53:c4}
{r54:c1}
{r54:c4}
{r55:c1}

Pronađite sledeće informacije: