{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}

Alternativ för att använda Office 2010-paket på flera språk

Välj rätt alternativ för din organisation

Här är några exempel och detaljerade beskrivningar som kan hjälpa dig att komma fram till vilket alternativ som passar bäst för din organisation.
Installera den engelskspråkiga versionen av Office 2010-paketen och ett eller flera Microsoft Office Language Pack 2010-paket eller Office Multi-Language Pack 2010.
Installera lokaliserade versioner av Office 2010-paketen för ett språk och ett eller flera Office Language Pack 2010-paket eller Office Multi-Language Pack 2010.

Lokaliserade versioner av Office 2010-paketen

Licenser för lokaliserade versioner av Office 2010-paketen (till exempel Office 2010-paket på engelska och Office 2010-paket på spanska) är mest lämpligt om organisationen behöver fullständigt lokaliserade versioner samt det extramaterial som ingår i vissa helt lokaliserade versioner. Alla lokaliserade versioner innehåller minst två uppsättningar språkverktyg för de språk du förmodligen använder mest (till exempel så innehåller den norska versionen språkverktyg för norska, tyska och engelska). Om du vill få avancerade redigeringsfunktioner och stöd för användargränssnitt för upp till 37 språk kan du lägga till ett eller flera språkpaket för Office 2010.