Microsoft Project

Two overlapping device screens with a tablet displaying a Gantt chart being formatted in Project and a mobile device displaying tasks scheduling status in Project
Översikt, den första funktionen för den nya Project-tjänsten, är utformad för att underlätta visualisering av projekt och för att föra samman alla dina projekt på en och samma plats.

Effektivisera projekt-, resurs- och portföljstyrning med Microsoft Project och få hjälp med att hålla reda på projekt.


Device with Project file open and showing scheduling tools

Projektledning

Med Microsoft Project kan du enkelt genomföra projekt. Inbyggda mallar och välbekanta schemaläggningsverktyg hjälper projektledare och grupper att fortsätta vara produktiva.

Portföljstyrning

Utvärdera och optimera din projektportfölj för att prioritera initiativ och verksamhetsmål och få de resultat du vill ha. Effektiv integrering med Power BI tillhandahåller avancerad analys som ger stöd för bättre beslut.
Image of graph, pie chart, and section of Key Performance Indicator spreadsheet
Laptop screen displaying a timesheet management spreadsheet in Project

Resurshantering

Få hjälp att förstå hur resurser används och samarbeta med integrerade verktyg. Med förenklad uppgifts- och tidshantering kan grupper ange uppdateringar varifrån som helst, något som ger ledningen bättre överblick.

Kom igång med Project


Läs mer om projektledning

De 6 inte så uppenbara orsakerna till att en projektplan går i stöpet

Framtidens planering – projektplanering online i molnet

Projektledarens guide för att planera det perfekta projektet

5 projektledningsfunktioner som teamet inte använder


Visa mer från Office 365

Snabbkurs om Project Online

Forrester logo

Total Economic Impact™ – total ekonomisk effekt för Project Online

I en studie som gjordes på uppdrag av Microsoft fann Forrester att befintliga Project Online-kunder fick 387 % avkastning på investeringen och en minskning av övertidskostnader på 83 %.

Fallstudie om att välja arbetssätt

6 sätt att få fart på projektledningen

Nytt i Project

Microsoft Project blir agilt

Med agilitet i Microsoft Project kan du hantera agila projekt genom att använda enkla, visuella uppgiftstavlor med stöd för Scrum, Kanban eller anpassade arbetsflöden. Välj den metod som är meningsfull för ditt projekt: agil, vattenfall eller hybrid.

Följ Project

Följ Project på LinkedIn

Följ Project på Twitter

Följ Project på Facebook

Följ Project på bloggen

Microsoft Project 2019 är den senaste versionen av Project. Tidigare versioner är Project 2016, Project 2013, Project 2010 och Project 2007. Project 2019 är kompatibelt med Windows 10.