Jämför SharePoint Online-alternativ

 

Alternativ 1

Alternativ 2

Office 365

Enterprise, E3

Pris exklusive moms.
{SPOP1Buy|price}
användare/månad
 
Pris exklusive moms.
SharePoint
{SPOP2Buy|price}
användare/månad
 
Pris exklusive moms.
SharePoint
{O365E3MonthSubAnn|price}
användare/månad
(årsabonnemang)
Pris exklusive moms.
SharePointExchange OnlineOutlookWordExcelPowerPointOneNoteOneDrive för företagSkype för företag
Gruppwebbplatser
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Extern delning
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Innehållshantering
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Åtkomst till tjänster
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
SharePoint 2013-arbetsflöde
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Sökning
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Företagssökning
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
E-dataidentifiering, ACM, efterlevnad
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Excel, Visio och InfoPath Forms Services
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår
Konnektivitetstjänster för företag
Markering för att visa vad som ingår
Markering för att visa vad som ingår

{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}

{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}

{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}

Mer information

En detaljerad lista över funktioner som är tillgängliga i respektive alternativ finns i SharePoint Online Service Description (på engelska).

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×