Välj faktureringsland/-region:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}
SharePoint

Jämför SharePoint-alternativ

SharePoint

Jämför SharePoint-alternativ

SharePoint Server

SharePoint Online

Standard

Enterprise

Abonnemang 1

Abonnemang 2

{SPOP1Buy|price}

användare/månad

{SPOP1Buy|price}

användare/månad

{SPOP2Buy|price}

användare/månad

{SPOP2Buy|price}

användare/månad
Appar
Appkatalog och Marketplace
Nya funktioner
Nya funktioner
Nya funktioner
Nya funktioner
Samarbete
Gruppwebbplatser
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Arbetsledning
Nya funktioner
Nya funktioner
Nya funktioner
Nya funktioner
Extern delning
Nya funktioner
Nya funktioner
Söka
Normal sökning
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Standardsökning
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Företagssökning
Ingår
Ingår
Innehållshantering
Innehållshantering
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Hantering av arkivhandlingar
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
E-dataidentifiering, ACM, regelefterlevnad
Nya funktioner
Nya funktioner
Business Intelligence
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Nya funktioner
Nya funktioner
Styrkort och instrumentpaneler
Ingår
Företagslösningar
Access Services
Ingår
Ingår
Ingår
Visio-tjänster
Ingår
Ingår
Formulärbaserade program
Ingår
Ingår
Arbetsflöde för SharePoint 2013
Nya funktioner
Nya funktioner
Nya funktioner
Nya funktioner
Business Connectivity Services
Ingår
Ingår
Ingår
VisaDölj
Standard
Appar
Appkatalog och Marketplace
Nya funktioner
Samarbete
Gruppwebbplatser
Ingår
Samarbete
Arbetsledning
Nya funktioner
Samarbete
Extern delning
Söka
Normal sökning
Ingår
Söka
Standardsökning
Ingår
Söka
Företagssökning
Innehållshantering
Innehållshantering
Ingår
Innehållshantering
Hantering av arkivhandlingar
Ingår
Innehållshantering
E-dataidentifiering, ACM, regelefterlevnad
Business Intelligence
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Business Intelligence
Styrkort och instrumentpaneler
Företagslösningar
Access Services
Företagslösningar
Visio-tjänster
Företagslösningar
Formulärbaserade program
Företagslösningar
Arbetsflöde för SharePoint 2013
Nya funktioner
Företagslösningar
Business Connectivity Services
Ingår
VisaDölj
Enterprise
Appar
Appkatalog och Marketplace
Nya funktioner
Samarbete
Gruppwebbplatser
Ingår
Samarbete
Arbetsledning
Nya funktioner
Samarbete
Extern delning
Söka
Normal sökning
Ingår
Söka
Standardsökning
Ingår
Söka
Företagssökning
Ingår
Innehållshantering
Innehållshantering
Ingår
Innehållshantering
Hantering av arkivhandlingar
Ingår
Innehållshantering
E-dataidentifiering, ACM, regelefterlevnad
Nya funktioner
Business Intelligence
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Nya funktioner
Business Intelligence
Styrkort och instrumentpaneler
Ingår
Företagslösningar
Access Services
Ingår
Företagslösningar
Visio-tjänster
Ingår
Företagslösningar
Formulärbaserade program
Ingår
Företagslösningar
Arbetsflöde för SharePoint 2013
Nya funktioner
Företagslösningar
Business Connectivity Services
Ingår
VisaDölj
Abonnemang 1

{SPOP1Buy|price}

användare/månad
Appar
Appkatalog och Marketplace
Nya funktioner
Samarbete
Gruppwebbplatser
Ingår
Samarbete
Arbetsledning
Nya funktioner
Samarbete
Extern delning
Nya funktioner
Söka
Normal sökning
Ingår
Söka
Standardsökning
Ingår
Söka
Företagssökning
Innehållshantering
Innehållshantering
Ingår
Innehållshantering
Hantering av arkivhandlingar
Ingår
Innehållshantering
E-dataidentifiering, ACM, regelefterlevnad
Business Intelligence
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Business Intelligence
Styrkort och instrumentpaneler
Företagslösningar
Access Services
Ingår
Företagslösningar
Visio-tjänster
Företagslösningar
Formulärbaserade program
Företagslösningar
Arbetsflöde för SharePoint 2013
Nya funktioner
Företagslösningar
Business Connectivity Services
VisaDölj
Abonnemang 2

{SPOP2Buy|price}

användare/månad
Appar
Appkatalog och Marketplace
Nya funktioner
Samarbete
Gruppwebbplatser
Ingår
Samarbete
Arbetsledning
Nya funktioner
Samarbete
Extern delning
Nya funktioner
Söka
Normal sökning
Ingår
Söka
Standardsökning
Ingår
Söka
Företagssökning
Ingår
Innehållshantering
Innehållshantering
Ingår
Innehållshantering
Hantering av arkivhandlingar
Ingår
Innehållshantering
E-dataidentifiering, ACM, regelefterlevnad
Nya funktioner
Business Intelligence
Excel Services, PowerPivot, PowerView
Nya funktioner
Business Intelligence
Styrkort och instrumentpaneler
Företagslösningar
Access Services
Ingår
Företagslösningar
Visio-tjänster
Ingår
Företagslösningar
Formulärbaserade program
Ingår
Företagslösningar
Arbetsflöde för SharePoint 2013
Nya funktioner
Företagslösningar
Business Connectivity Services
Ingår
Nya funktioner:
Nya funktioner
Ingår:
Ingår
Nya funktioner:
Nya funktioner
Ingår:
Ingår

Mer information

En utförlig beskrivning av funktionerna i varje abonnemang finns i Tjänstbeskrivning av SharePoint Online

Prova på SharePoint Online med Office 365

Mer information

En utförlig beskrivning av funktionerna i varje abonnemang finns i Tjänstbeskrivning av SharePoint Online

Prova på SharePoint Online med Office 365

Hitta information för:
Hitta information för:
{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":"10px|font-weight: normal; color: black; text-align: left;"} ]}