Visio

De viktigaste funktionerna i Visio

Förenkla och förmedla komplicerad information med datalänkade diagram som du kan skapa med bara några klickningar. Med Visio blir det enkelt att använda diagram. I Visio hittar du det du behöver – oavsett om du snabbt vill få fram ett flödesdiagram som du brainstormat på en whiteboard, kartlägga ett IT-nätverk, skapa ett organisationsschema, dokumentera en affärsprocess eller rita ett våningsplan.
Skärmbild av en organisationsmall för diagram i Visio.

Skapa snabbt professionella diagram

  • Kom enkelt igång med Visio med en utvald uppsättning fördefinierade startdiagram samt snabbtips och trick.
  • Använd uppdaterade mallar och tusentals former som motsvarar branschnormerna, bland annat Unified Modeling Language (UML) 2.4, Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 och Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
  • Öka effektiviteten med smarta former. Anpassa och färdigställ proffsiga diagram snabbare med nya teman och effekter.
Närbild av ett datalänkat Visio-diagram med ett datakalkylblad och Formdata.

Krydda diagrammen med datalänkning

  • Skaffa dig en god översikt genom att koppla data till en visualisering av organisationsstrukturer, IT-nätverk, tillverkningsanläggningar och komplexa affärsprocesser. Du kan länka formerna i Visio till flera olika datakällor, t.ex. Microsoft Excel, Microsoft Excel-tjänster, Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure samt Microsoft SharePoint-listor och konnektivitetstjänster för företag.
  • Begripliggör och levandegör komplicerad information med ikoner, färger, text och andra visuella inslag.
  • Byt grafik på ett klick med den nya direktanslutningen till Excel-tabeller.
Närbild av ett datalänkat Visio-diagram med ett datakalkylblad och Formdata.
En bärbar dator där ett Visio-diagram visas och en pekplatta där ett annat Visio-diagram visas.

Få mottagarna att se din sida av saken

  • Förmedla och dela flödesscheman, tidslinjer, processcheman, organisationsstrukturer, IT-arkitekturer samt planritningar i hela företaget via en webbläsare med Visio Services i Office 365 eller SharePoint. Om den underliggande informationen ändras, uppdateras också motsvarande diagram i webbläsaren.
  • Arbeta tillsammans i samma diagram samtidigt och visa enkelt granskarnas kommentarer, både i Visio och Visio Services.
  • Skydda diagrammen med IRM (Information Rights Management), skydd mot dataförlust (DLP) och autentisering med flera faktorer.
Hitta information för: