Access

Utnyttja dina data

Skapa databasappar enkelt i format som passar ditt företag.

Hörnet på en datorskärm med en leverantörslista i en databas i Microsoft Access. bildHörnet på en datorskärm med en leverantörslista i en databas i Microsoft Access.
Fönstret Ny databas i Microsoft Access.

Skapa egna appar snabbt – utan att vara utvecklare*

Inte bara databaser på stationära datorer

Access kan användas till mycket mer än databaser på stationära datorer. Med Access är det även enkelt att snabbt skapa webbläsarbaserade databasappar som underlättar din verksamhet. Dina data lagras automatiskt i en säker SQL-databas, och du kan enkelt dela dina appar med kollegerna.

Appmallar

Kom snabbt igång med att skapa en egen app eller låt dig inspireras av våra proffsigt utformade appmallar.

Tabellmallar

Vilken information vill du spåra med din anpassade app? Börja med att ange det i textrutan Lägg till tabeller och välj sedan en tabell där du kan ange fält, relationer och regler. Du kommer att ha en app färdig för användning på bara några minuter!

Kom snabbt igång med att skapa en egen app eller låt dig inspireras av våra proffsigt utformade appmallar.

Skapa appar som är lättanvända och som växer i takt med ditt företag*

”Appupplevelsen”

Med de nya apparnas enkla och tilltalande design och användargränssnitt behöver du aldrig vara orolig för att användarna ska gå vilse bland alla data. Access är anpassat för att kombinera höga prestanda med ett användarvänligt utseende.

Kontroll över relaterade objekt

Användarna behöver inte byta vy för att få översikt över relaterad information i databasen, och all nödvändig kontext är synlig vid granskning eller när ny information ska läggas till.

Automatisk ifyllning

De nedrullningsbara listorna och rekommendationerna som visas vid inmatning gör det mycket enklare och säkrare att lägga till data för appanvändare. Sökfunktionerna gör att kopplingar kan göras mellan poster i olika tabeller.

Bärbar dator som visar Spara som i Access.

Dela data och hantera åtkomst enklare*

Appar för distribution med SharePoint

Med Access Services och SharePoint Online eller lokal SharePoint Server 2013 kan Access-apparna enkelt hanteras och övervakas i en webbläsare via företagets SharePoint-plats. Det öppnar för flera samtidiga användare och samma behörighetskontroll och spårbarhet som ingår i SharePoint.

Data sparas på SQL Server

Datalagringen har flyttats till SQL Server och Microsoft Azure SQL Database för att ytterligare öka pålitligheten, säkerheten, skalbarheten och administrationen. Nu baseras Access-apparna på standardsyntax för SQL och en verksamhetskritisk arkitektur, oavsett om lagringen görs lokalt eller i molnet.