Frågor och svar: Hur Molly Moon’s använder data för att ge något tillbaka


Molly Moon’s är en lokal legend – ett blomstrande och populärt glassföretag på åtta platser i och runt Seattle i USA, och en mission att göra världen till en bättre plats. Denise Brown är controller för Molly Moon’s och den högsta ansvarig för att se till att företagets värden och resultat går ihopo.

”Så jag utför allt dataarbete, all redovisning, för företaget.” Brown säger att Molly Moon’s strävar efter att bli den ”grymmaste arbetsgivaren i branschen” genom att ständigt ge tillbaka, behandla personalen rätt och aktivt delta i lokalsamhället.

Så kan ett företag verkligen vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och ändå vara lönsamt? Vi frågade hur Brown hur Molly Moon’s gör detta – och hur företaget använder dataanalys för att uppnå företagsmålen.

Fråga: Er mission är att förändra värden, en skopa i taget. Vilka exempel kan du ge oss och hur hjälper dataanalyser dig att arbeta mot den missionen?

Svar: Vi försöker att ha ett riktigt positivt socialt inflytande. Vi samarbetar med organisationer som arbetar med hemlösa eller familjer som behöver mat eller stöd, vi arbetar med social rättvisa och är politiskt aktiva. Och redan från början har allt som kommer från Molly Moon’s varit 100 % komposterbart och vi köper alltid lokalt. Alla våra jobb har från början en lön det går att leva på, med helt betald sjukvård för alla som jobbar mer än 20 timmar i veckan. Och vi gör så gott vi kan för att ge ersättning som underlättar för människor att bo i Seattle.

Det är viktigt att planera för dessa delar från början, istället för att lägga in dem när du blir mer framgångsrik. Om Molly inte kunde ha skapat en verksamhet från början som gjorde det möjligt för henne att göra allt det här tror jag att hon skulle ha gjort något annat. Det var verkligen grundläggande till att skapa företaget.

Skaka liv i dina data

Lär dig att skapa innehållsrika och engagerande berättelser som visualiserar dina data på rätt sätt.

Hämta den kostnadsfria e-boken

Fråga: Som en person som verkar på ekonomi- och analyssidan i företaget, hur har den här missionen påverkat din roll?

Svar: Besluten jag fattar, med min historia som ekonomiperson, är vinstdrivna. Så högre försäljning, lägre kostnader, den största räckvidden på marknaden. På Molly Moon’s är de aspekterna viktiga – men lika viktigt: vilken påverkan kommer det att ha på miljön? Vad kommer att göra människor gladast? Hur stöttar vi samhället? Hur gör vi för att varumärket inte bara ska ses som en produkt, utan ett företag med en mission?

Fråga: Hur vet du att er metod för att ”göra gott” fungerar?

Svar: Vi hör det från våra kunder och samhället. Vår personal känner sig delaktiga i något som gör bra saker. Vi har många program som ger dem möjlighet att delta mer direkt – till exempel avsätter vi i slutet av året en viss procent av vår givarbudget och vår personal röstar om hur de vill donera pengarna. Cirka 95 procent av våra anställda donerar från sin lön till fonden, som företaget matchar och lägger till.

Fråga: Vilken roll spelar dataanalys i att verka för Molly Moon’s mission om att ”göra gott?”

Svar: Vi använder data för att precisera våra förväntningar på försäljningen som vi behöver lägga på löner, på ingredienser. Vi måste vara otroligt exakta, så att vi vet vad vi har tillgängligt att ge till samhället under året, på ett sätt som är mest effektivt. Utan informationen från våra data skulle vi jobba i blindo.

Fråga: Kan ni ge förmåner som gratis sjukvård och betald familjeledighet utan att siffror och analyser som bevisar att det fungerar?

Svar: Det tror jag faktiskt inte. Kostnaden som körknippas med det här är en stor del av våra utgifter och vi om vi inte vore exakta i mål och budgetar skulle vi inte kunna planera så generöst som vi gör. Det är nyckeln till alla de besluten, att riktig exakt veta hur vårt företag kommer att prestera.

Molly utarbetade sin ursprungliga affärsplan med idén om att ge bra jobb med bra förmåner till personalen. Hon ville bara förvissa sig om att det var kärnan i verksamheten från allra första början.

alternativ bildrubrik

Fråga: Vill ni dela datainsikter med hela organisationen?

Svar: Det gör vi faktiskt. För vårt ledningsteam har vi 100 procent transparens – så all information om ekonomi och resultat delas med våra chefer. Det hjälper dem inte bara att fatta bättre beslut utan är en del av det utvecklingsarbete som vi utför. Och sedan delas information ut till varje medarbetare på via arbetsledarna hur företaget presterar jämfört med målen, om personalens glädje och kundernas tillfredsställelse, om popularitet för olika smaker. Så information som är mer relevant för folk i butikerna också.

En sak som är riktigt viktigt med data är att kunna skapa en bra visuell presentation av dessa data för personer som normalt inte jobbar med siffror. Som oavsett om det finns ett stapeldiagram, ett cirkeldiagram eller någon slags linjediagram – att visa data på ett sätt så att alla snabbt kan förstå dem, smälta dem, bearbeta vad de betyder och så att det blir meningsfull information för dem. Vi har ett litet kontor och något som är jättebra är att vara precis bredvid driftsteamet, och de vet hur de butiksansvariga, köksansvariga och områdesansvariga kommer att behöva se och använda informationen.

Fråga: Vilka data ska småföretag titta på, om de försöker vara lönsamma samtidigt som de tar ansvar för miljön och samhället?

Svar: Jag tror att spåra sådant som personalens glädje, produktivitet, kundtillfredsställelse – och sedan spåra volymen över tid, hur transaktioner ökar – är förmodligen nyckeln. Så mycket av dessa data är inte lika mätbart som försäljning och lönekostnader och hur mycket pengar du tjänar på en viss glassmak, men där skulle jag börja.

Fråga: Det är såklart bra att göra världen bättre men det är lättare sagt än gjort. Ska det vara en mission för alla småföretag?

Svar: Jag känner att det är extremt värdefullt. Småföretag som ger tillbaka till samhället får tillbaka det i företaget. Så även om det verkar svårare att göra det i början tror jag att du får tillbaka det. Du känner att du är en del av något större än bara företaget, som att du stöttar de människor du anställer, kunderna som kommer till dina butiker och dem som kanske inte har resurserna – allt det betalar sig exponentiellt.

Ett företag som har värde som kärna i all verksamhet kommer att bli mer framgångsrikt – eftersom den passionen yttrar sig på alla möjliga sätt.

Relaterade produkter

en bärbar Surface-dator med Word

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu