Jämför paket som är tillgängliga för volymlicensiering

Uppgradera till senaste Office för att öka produktiviteten.

Om du behöver köpa fem eller fler licenser finns det tre Microsoft Office-programsviter som är tillgängliga för volymlicensiering: Office Professional Plus 2016, Office Standard 2016 och Office Standard 2016 för Mac. Om du behöver färre än fem licenser går du till jämförelsesidan för att hitta andra Office-programsviter. Vi erbjuder även Office 365 Business och Office 365 ProPlus, en prenumerationstjänst som ger dig den senaste versionen av Office plus molntjänster som delning och lagring av filer. Om du vill ha en Office-version som alltid är uppdaterad och som du kan komma åt från var som helst samt produktivitetstjänster som du kan distribuera och hantera som du vill bör du överväga att skaffa Office 365 Business eller Office 365 ProPlus.

Se vilka program som ingår i de tre Office-programsviterna som är tillgängliga via volymlicensiering samt om programmen är av företagstyp. Programsviterna skiljer sig även åt i nivån av integrering med relaterade affärsproduktivitetsservrar.

Office Standard 2016

För företag som behöver Office-skrivbordsprogram för PC.

Office-program som ingår

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Publisher

Tjänster

(Ingår inte)
 • Skrivbordsversioner av Office 2016-program: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Publisher
 • Webbversioner av Word, OneNote, Excel och PowerPoint
 • Med grupprinciper kan administratörer styra datorer och användarkonton centralt
 • Med volymaktivering kan administratörer distribuera programvara till många användare samtidigt
 • Ta kontroll över en fjärrdator eller virtuell dator via en nätverksanslutning med Terminal Services
 • Fatta beslut med programtelemetri, en automatisk fjärrmätning och -insamling av data som du kan omvandla till användbar analys
 • [Endast visning] Skydda digital information från obehörig användning via integrering med RMS (Windows Rights Management Services) för Windows Server Knappbeskrivning med information om Office-programsvitintegrering med affärsservrar

Office Professional Plus 2016

För företag som behöver Office-skrivbordsprogram för PC samt snabbmeddelanden och HD-videokonferenser.

Office-program som ingår

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Publisher
Access

Tjänster som ingår

Skype för företag
 • Skrivbordsversioner av Office 2016-program: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher och Access
 • Webbversioner av Word, OneNote, Excel och PowerPoint
 • Bli mer produktiv genom att enkelt kommunicera och samarbeta med andra på andra platser via Skype för företag. Knappbeskrivning med krav för Skype för företag-programmet
 • Med grupprinciper kan administratörer styra datorer och användarkonton centralt
 • Med volymaktivering kan administratörer distribuera programvara till många användare samtidigt
 • Ta kontroll över en fjärrdator eller virtuell dator via en nätverksanslutning med Terminal Services
 • Fatta beslut med programtelemetri, en automatisk fjärrmätning och -insamling av data som du kan omvandla till användbar analys
 • Arkivera e-post direkt från Outlook (inga .pst-filer behövs) och ange bevarandeprinciper för automatisk arkivering eller borttagning av e-post. IT-administratörer kan hantera lokalt arkiv och lokal eDiscovery centralt. Förebygg förlust av känsliga data via e-post med Outlook-principtips och dataförlustskydd i Exchange. Sök igenom kalkylblad efter fel och inkonsekvenser med kalkylbladsdiagnostik i Excel och visa spårade ändringar med kalkylbladsjämförelse. Knappbeskrivning med information om Office-programsvitintegrering med affärsservrar
 • Strömlinjeforma integrering och hantering av stora datavolymer från olika källor och gör snabb informationsanalys med Power Pivot i Excel. Utforska data med olika utsnitt och vyer med ett klick i en pivottabell eller ett pivotdiagram. Sammanställ data, diagram och grafer i en interaktiv Power View.
 • Ring röstsamtal med Lync- eller Skype för företag-klienten, påbörja ett samtal från kontaktlistan genom att skriva ett namn eller nummer eller använd en knappsats för att ringa PSTN-samtal. Flytta enkelt över samtal mellan enheter, parkera samtal, gå till röstbrevlådan från Lync- eller Skype för företag-klienten och använd VoIP för företag under VDI. Knappbeskrivning med information om Office-programsvitintegrering med affärsservrar
 • Skydda digital information från obehörig användning via integrering med RMS (Windows Rights Management Services) för Windows Server Knappbeskrivning med information om Office-programsvitintegrering med affärsservrar
 • Kommunicera enkelt med andra på olika platser eller i olika tidszoner med hjälp av välbekanta Office-verktyg och Skype för företag Knappbeskrivning med information om Office-programsvitintegrering med affärsservrar
 • Underlätta samarbetet och öka grupproduktiviteten med webbplatspostlådor. Få tillgång till projektrelaterad e-post i Exchange och dokument i SharePoint inifrån Outlook, med åtkomsten begränsad till de gruppmedlemmar som har rätt behörigheter. Knappbeskrivning med information om Office-programsvitintegrering med affärsservrar

Office Standard 2016 för Mac

För företag som behöver Office-program för Mac.

Office-program som ingår

Outlook
Word
Excel
PowerPoint
OneNote

Tjänster

(Ingår inte)
 • Skrivbordsversioner av Office 2016-program: Outlook, Word, Excel, PowerPoint och OneNote
 • Webbversioner av Word, OneNote, Excel och PowerPoint
 • Med volymaktivering kan administratörer distribuera programvara till många användare samtidigt