Få globala dataplatskontroller med Multi-Geo

Kontrollera var varje användares Office 365-data finns lagrade.

Explore Multi-Geo Capabilities in Office 365

Hantera dina globala datalagringsbehov med Multi-Geo Capabilities i Office 365. Finns nu för Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online och Office 365 Grupper.


Individuals in an office looking over a pie chart on a monitor.

Noggranna datalagringskontroller

Tillgodose dina globala datalagringsbehov genom att lagra varje användares Office 365-data i önskat Office 365-datacenterområde. Microsoft förser dig med datalagring inom ditt geografiska datacenterområde, affärskontinuitet och haveriberedskap för kärnkunddata.

Samarbete inom den globala organisationen

Migrera från lokala datasilor till en enda Office 365-klientorganisation och få en enhetlig kommunikations- och samarbetsupplevelse inom din globala organisation. Dina användare är nu uppkopplade till de personer och det innehåll som är viktigast för dem, oavsett var de arbetar.
Individuals in a data center monitoring data flow in front of larger hanging monitors
Individual in an office looking at a device

Förenklad IT-hantering

Använd de kraftfulla Office 365-administratörsverktygen för att enkelt flytta användardata mellan geoplatser på ett sätt som passar dina affärsbehov. Få rapporter om var varje användares data finns lagrade. Skräddarsy delning, säkerhet och efterlevnadsprinciper för varje geoplats – med utgång från en bekant administratörsupplevelse.

Komma igång med Multi-Geo

Multi-Geo finns för tillfället tillgängligt för kunder med minst 500 Office 365-tjänsteprenumerationer. Kontakta din Microsoft-representant för mer information.

  
 
Tillgängliga geoplatser: Asien-Stillahavsregionen, Australien, Europeiska unionen, Frankrike, Indien, Japan, Kanada, Korea, Storbritannien, USA, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.
A globe with vertical and horizontal lines like a graph

Aktivera Multi-Geo Capabilities för din Office 365-klientorganisation

A globe with lines across it that creates a web

Välj och lägg till satellitgeoplatser till din Office 365-klientorganisation

A navigation / mapping pin dropped on a location

Välj satellitgeoplatser för användare och flytta deras postlåde- och OneDrive-filer

A clipboard and piece of paper

Ange användardataplats och hantera globala datalagringsbehov

Visa databladet för Multi-Geo

Så här använder organisationer Multi-Geo

about how Korn Ferry uses Multi-Geo Capabilities
“Nu har vi lika många anställda utanför USA som inom landet, och trots att GDPR inte kräver en speciell geoplats för datalagring är våra kunder väldigt känsliga när det kommer till datasekretessfrågor. Därför föredrar vi att ta itu med det innan det blir ett problem. Vår livsnerv innehåller data som är personlig information och med Multi-Geo kan vi förebyggande hantera kunders oro gällande datalagring.”

– Bryan Ackermann, Chief Information Officer, Korn Ferry
about how Dimension Data uses Multi-Geo Capabilities
“Förutom att uppfylla datalagringskraven hos några av Australiens största företagskunder kan vår verksamhet med hjälp av Multi-Geo dessutom dra nytta av samma produktivitetsfunktioner som våra globala kollegor. Att vara en del en global Office 365-klientorganisation gör det dessutom smidigare att överföra personal inom samma region, vilket drar ner på kostnader och gör förflyttning till en mycket bättre upplevelse.”

– Mark Miller, Chief Information Officer, Dimension Data Australien
about how Coty uses Mult-Geo Capabilities
“Vi kartlade globala områden med grupper av anställda och rapporteringshierarkier, och hade olika länders lagstiftningar om sekretess i åtanke – någonting som Microsoft tar itu med idag med Multi-Geo Capabilities i Office 365.”

– George Katsouris, Global IT VP, Operations & Services på Coty

Ytterligare resurser

Multi-Geo-blogg

Få mer information om Multi-Geo och kom i kontakt med teamet.

Exchange Online Multi-Geo

Kontrollera var varje användares postlådeinnehåll finns lagrat.

SharePoint och OneDrive Multi-Geo

Kontrollera var varje användares OneDrive-filer finns lagrade.

Multi-Geo och AAD Connect

Ställ in och synkronisera geoplats för användare.
1 Kontakta din Microsoft-representant för mer information.