Office 365 Enterprise, K1

Ge dina medarbetare på frontlinjen de bästa resurserna.

{EnterpriseK1|price}

användare/månad

årsabonnemang

Pris exklusive moms.

Mer information

Om du vill se alla funktioner som ingår kan du läsa igenom de detaljerade tjänstbeskrivningarna.

De vanligaste frågorna

Vi är glada över att få tillkännage några större uppdateringar till Office 365 Enterprise, K1, däribland nya, effektiva tjänster för medarbetare på frontlinjen. Dessa medarbetare finns i praktiskt taget alla branscher. De arbetar bakom disk, svarar i telefon, bygger produkter och sköter de dagliga rutinerna. Dessa personer är ofta företagens stomme och ansikte utåt. Från och med 1 april 2017 har de som använder Office 365 Enterprise, K1 tillgång till nya funktioner som utformats för att tillgodose både medarbetare på frontlinjen och deras organisationer. Uppdateringen skapar mest värde i följande fyra nyckelområden: schema- och uppgiftshantering, kommunikation och community, utbildning och introduktion samt identitets- och åtkomsthantering. Mer information hittar du i följande Office 365-tjänstbeskrivning.
Office 365 Enterprise, K1 är utformat för att medarbetare på frontlinjen ska ha bättre kontakt och samarbete med företaget och med varandra. I Office 365 Enterprise, K1 finns lättanvända verktyg och tjänster så att de enkelt kan skapa, uppdatera och hantera scheman och uppgifter, kommunicera och samarbeta, få utbildning och introduktion, och snabbt få tillgång till företagsnyheter och meddelanden.
Office 365 Enterprise, K1 är tillgängligt i samma länder och via samma kanaler där Office 365 används. Vissa funktionsbegränsningar kan gälla i olika länder, och språkstöd kan variera för nya tjänster. Mer information finns i följande Office 365-tjänstbeskrivning.
Ja. Alla nuvarande kunder har åtkomst till de extra tjänsterna i enlighet med deras aktuella licensieringsavtal.
Nej. De nya tjänsterna och funktionerna har lagts till licenspaketet utan att priset ändrats.