Det är dina data

 • Du äger dina data och behåller alla rättigheter och anspråk till data som du lagrar med Office 365.
 • Du kan ladda ned en kopia av dina data när du vill av vilken anledning som helst utan att behöva be Microsoft om hjälp.
  • Exchange Online-data, inklusive e-post, kalendertider, kontakter och uppgifter, kan när som helst laddas ned till en lokal dator via guiderna för Import och Export.
  • SharePoint Online-dokument kan när som helst laddas ned från arbetsytan till den lokala datorn.
  • Alternativa domännamn som contoso.com kan tas bort genom att följa instruktionerna om borttagning av domän (på engelska) i hjälpen för Office 365.
  • Använd PowerShell command let för att ladda ned metadata för slutanvändare (som e-postadress, för- och efternamn samt andra data), inklusive Get-MsolUser Windows PowerShell command let för Office 365. Om du använder Exchange Online, kan du även använda kommandot Get-MailUser (på engelska) och Get-User (på engelska) Exchange PowerShell-kommandon.
 • När Office 365-prenumerationen eller- avtalet löper ut eller avslutas ger Microsoft dig begränsad åtkomst i ytterligare 90 dagar så att du kan exportera dina data.