Det är dina data

 • Du äger dina data och behåller alla rättigheter och anspråk till data som du lagrar med Office 365.
 • Du kan ladda ned en kopia av dina data när du vill av vilken anledning som helst utan att behöva be Microsoft om hjälp.
  • Exchange Online-data, som e-postmeddelande, avtalade tider i kalender, kontakter och uppgifter, kan när som helst laddas ned till en lokal dator av slutanvändaren med hjälp av guiderna Import och Export.
  • SharePoint Online-dokument kan när som helst laddas ned från arbetsytan till den lokala datorn.
  • Alternativa domännamn som contoso.com kan tas bort genom att följa instruktionerna om borttagning av domän (på engelska) i hjälpen för Office 365.
  • Om du vill ladda ned en kopia av slutanvändarmetadata (till exempel e-postadress, för- och efternamn och andra uppgifter) kan du använda PowerShell-cmdlets, till exempel Get-MsolUser Windows PowerShell-cmdlet för Office 365. Om du använder Exchange Online kan du även använda Exchange PowerShell-kommandona Get-MailUser (på engelska) och Get-User (på engelska).
 • När Office 365-prenumerationen eller- avtalet löper ut eller avslutas ger Microsoft dig begränsad åtkomst i ytterligare 90 dagar så att du kan exportera dina data.