Låt verksamheten dra nytta av de senaste säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Office 365 Enterprise, E5. Läs mer

Kontinuerlig efterlevnad med Office 365

Välkommen till den plats där vi delar med oss av information och våra åtaganden vad gäller säkerhet, sekretess och efterlevnad.

Se alla säkerhetsrelaterade videor i Inifrån molnet

Kamal Janardhan berättar hur organisationer uppnår efterlevnad på ett intelligent sätt med Office 365.
Visa video om intelligent efterlevnad med Office 365

Innehållet är eventuellt inte tillgängligt på alla språk

Säkerhetslösningar för Office 365

Hantera organisationens data på ett effektivt sätt, uppfyll krav på efterlevnad av lagar och regler och övervaka de åtgärder som vidtas avseende dina data med hjälp av integrerade Office 365-efterlevnadslösningar för arkivering, eDiscovery, Advanced eDiscovery och granskning.

  • Med hjälp av lokala eDiscovery-funktioner för Office 365 kan du förenkla eDiscovery-processen och snabbt identifiera relevanta data samtidigt som kostnaderna och riskerna minskar.
  • Lagra, arkivera, bevara och identifiera data på plats i Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive för företag och Skype för företag.
  • Du kan övervaka och undersöka åtgärder som vidtagits för dina data, identifiera risker på ett intelligent sätt, hantera och svara på hot samt skydda immateriella rättigheter.

Läs mer om lösningar

Microsofts säkerhets­certifieringar

Oberoende verifiering

  • Våra tjänster har verifierats att uppfylla kraven i ISO 27001, EU:s modellklausuler, HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement) och FISMA (Federal Information Security Management Act).
  • Vårt databearbetningsavtal inkluderar information om sekretess, säkerhet och hantering av kunddata. Det hjälper dig att uppfylla lokala bestämmelser.

Proaktivt tillvägagångssätt för regelefterlevnad

  • Vi har skapat över 900 kontroller i ramverket för efterlevnad i Office 365. Det hjälper oss att hålla oss uppdaterade med alla branschföreskrifter i ständig utveckling.
  • Ett team med specialister på efterlevnad arbetar hela tiden med att spåra normer och föreskrifter samt att utveckla standardkontrolluppsättningar åt vårt produktteam, som de kan inkludera i tjänsten.

Läs mer om certifieringar

Office 365 ramverk för efterlevnad av branschnormer och -föreskrifter

Detta ramverk för regelefterlevnad är utformat för att ge kunderna insyn i hur Office 365 efterlever globala och regionala normer samt branschnormer.

Läs dokumentet

De 10 viktigaste efterlevnads­standarderna i Office 365

I syfte att hjälpa dig att avgöra hur säkra och pålitliga leverantörer av produktivitetstjänster i molnet är har vi identifierat viktiga sekretess- och säkerhetsöverväganden att ta hänsyn till.

Granska funktionerna

Minska kostnader och utmaningar inom eDiscovery

Office 365 Advanced eDiscovery integrerar maskininlärning, förutsägande kodning och textanalys från Equivio för att göra det enklare att sortera stora mängder data för eDiscovery till en lägre kostnad.

Läs artikeln

Vi är väldigt positiva till de möjligheter till eDiscovery och bevarande av juridiska skäl ... som vi får med Microsoft Exchange Online. Genom att använda dem kan vi göra regelefterlevnaden enklare. – Arup Sanyal

Läs hela artikeln

Office-bloggar

Office 365-skärm, gå till blogginlägg om hur Office 365 ger mer sekretess, säkerhet och regelefterlevnad

Office 365 ger mer sekretess, säkerhet och regelefterlevnad

Allteftersom fler organisationer övergår till molnet och allt fler människor använder molntjänster för att kunna arbeta var som helst, har förtroende blivit viktigare.

Office 365-logotyp, gå till blogginlägg om regelefterlevnads­verktyg för gemensamma mappar

Regelefterlevnads­verktyg för gemensamma mappar

Verktygen för arkivering och eDiscovery i Office 365 utökas nu till gemensamma mappar så att kunderna kan placera innehåll i gemensamma mappar i undantagsläge.

Bild av Office 365 i molnet, gå till blogginlägg om nytt hanteringsaktivitets-API i Office 365 för säkerhets- och efterlevnads­övervakning

Nytt hanteringsaktivitets-API i Office 365 för säkerhets- och efterlevnads­övervakning

Detta API för hanteringsaktivitet ger en oöverträffad insyn i alla användar- och administratörstransaktioner i Office 365, med fler transaktionstyper och loggar.

sWbn9p3X0zA
Obs! Videoklippet är på engelska.