Låt verksamheten dra nytta av de senaste säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Office 365 Enterprise, E5. Läs mer

Office 365

Kontinuerlig efterlevnad med Office 365

Välkommen till den plats där vi delar med oss av information och våra åtaganden vad gäller säkerhet, sekretess och efterlevnad.

Se alla säkerhetsrelaterade videor i Inifrån molnet

Kamal Janardhan berättar hur organisationer uppnår efterlevnad på ett intelligent sätt med Office 365.
Spela upp video om intelligent efterlevnad med Office 365

Innehållet är eventuellt inte tillgängligt på alla språk

Säkerhetslösningar för Office 365

Hantera organisationens data på ett effektivt sätt, uppfyll krav på efterlevnad av lagar och regler och övervaka de åtgärder som vidtas avseende dina data med hjälp av integrerade Office 365-efterlevnadslösningar för arkivering, eDiscovery, Advanced eDiscovery och granskning.

  • Med hjälp av lokala eDiscovery-funktioner för Office 365 kan du förenkla eDiscovery-processen och snabbt identifiera relevanta data samtidigt som kostnaderna och riskerna minskar.
  • Lagra, arkivera, bevara och identifiera data på plats i Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive för företag och Skype för företag.
  • Du kan övervaka och undersöka åtgärder som vidtagits för dina data, identifiera risker på ett intelligent sätt, hantera och svara på hot samt skydda immateriella rättigheter.

Läs mer om lösningar

Microsofts säkerhetscertifieringar

Oberoende verifiering

  • Våra tjänster har verifierats att uppfylla kraven i ISO 27001, EU:s modellklausuler, HIPAA BAA (Health Insurance Portability and Accountability Act Business Associate Agreement) och FISMA (Federal Information Security Management Act).
  • Vårt databearbetningsavtal inkluderar information om sekretess, säkerhet och hantering av kunddata. Det hjälper dig att uppfylla lokala bestämmelser.

Proaktivt tillvägagångssätt för regelefterlevnad

  • Vi har skapat över 900 kontroller i ramverket för efterlevnad i Office 365. Det hjälper oss att hålla oss uppdaterade med alla branschföreskrifter i ständig utveckling.
  • Ett team med specialister på efterlevnad arbetar hela tiden med att spåra normer och föreskrifter samt att utveckla standardkontrolluppsättningar åt vårt produktteam, som de kan inkludera i tjänsten.

Läs mer om certifieringar

WIPRO får eDiscovery och bevarande av juridiska skäl från Exchange Online

Vi är väldigt positiva till de möjligheter till eDiscovery och bevarande av juridiska skäl ... som vi får med Microsoft Exchange Online. Genom att använda dem kan vi göra regelefterlevnaden enklare. – Arup Sanyal

Läs hela artikeln
Dokument om ramverk för efterlevnad av branschnormer och -föreskrifter, läs dokumentet genom att ladda ned filen nu

Office 365 ramverk för efterlevnad av branschnormer och -föreskrifter

Detta ramverk för regelefterlevnad är utformat för att ge kunderna insyn i hur Office 365 efterlever globala och regionala normer samt branschnormer.

Läs dokumentet

Topp-10-lista i Office Säkerhetscenter, gå till listan med de 10 viktigaste efterlevnadsområdena i Office 365

De 10 viktigaste efterlevnadsstandarderna i Office 365

I syfte att hjälpa dig att avgöra hur säkra och pålitliga leverantörer av produktivitetstjänster i molnet är har vi identifierat viktiga sekretess- och säkerhetsöverväganden att ta hänsyn till.

Granska funktionerna

Bloggartikel med information om Office 365 Advanced eDiscovery, läs artikeln på Office-bloggen

Minska kostnader och utmaningar inom eDiscovery

Office 365 Advanced eDiscovery integrerar maskininlärning, förutsägande kodning och textanalys med Equivio för att göra det enklare att sortera stora mängder data för eDiscovery och minska kostnaderna.

Läs artikeln

Dokumentet Introduktion till kryptering i Office 365

Det här är ett dokument som introducerar kryptering i Office 365. Det förklarar vad kryptering är och varför det är ett viktigt verktyg för att hålla dina data säkra och beskriver även krypteringsalternativen i Office 365.

Läs dokumentet

Microsoft stödjer granskningar som självbetjäning, infografik

Läs hur Microsofts verktyg för granskning som självbetjäning hjälper organisationer som arbetar med finansiella tjänster att bedöma och bevisa att föreskrifter efterlevs.

Visa infografiken

Hur organisationer inom finansiella tjänster kan förbättra datastyrningen

Läs hur Microsoft 365 kan hjälpa finansiella institut att minska efterlevnadsrisker genom att säkerställa att kunder under lämplig tidsperiod bevarar viktiga data för att följa föreskrifter som SEC 17a-4 och MiFID II.

Hämta PDF-filen

sWbn9p3X0zA
Obs! Videoklippet är på engelska.