Låt verksamheten dra nytta av de senaste säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Office 365 Enterprise, E5. Läs mer

Transparent drift från Office 365

Välkommen till den plats där vi delar med oss av information och våra åtaganden vad gäller säkerhet, sekretess och efterlevnad.
Robert Dring diskuterar vad som gäller för Office 365-åtaganden gentemot kunderna som leverantör av molntjänster
Visa video om transparent drift från Office 365
Även om du flyttar till en molntjänst ska du ha full koll på vad som händer. Med Office 365 har du det. Vårt mål är att vara transparenta i våra åtgärder så att du kan övervaka tjänstens status, spåra problem och få tillgänglighetshistorik.
Visa alla
  • För redundans bibehåller vi flera kopior av dina data i olika datacenter och talar om för dig var dina data finns och meddelar en månad i förväg om vi utökar området där dina data lagras till ett nytt land.
  • Vi berättar vilka som har tillgång till dina data och under vilka förutsättningar.
  • Telefonsupport dygnet runt för kritiska problem.
  • Vi har DevOps-processer, vilket betyder eskalering dygnet runt, alla dagar i veckan, till utvecklarteamet för att åtgärda problem som inte kan åtgärdas av normala supportåtgärder.
  • Vi genomför noggranna granskningar av alla tjänsteproblem, oavsett storlek och vi delar med oss av analysen med din organisation om den påverkas.
  • Vi förbinder oss att leverera minst 99,9 % aktiv tid med en ekonomisk garanti.

Senaste aktiva tiderna över hela världen:

2016
99,99 %
Kv4
2017
99,99 %99,97 %99,98 %99,99 %
Kv1Kv2Kv3Kv4
2018
99,99 %99,98 %99,97 %
Kv1Kv2Kv3

Delstaten Minnesota skyddar sina data med Office

Delstaten Minnesotas emblem

Det avgörande var den robusta säkerhet och pålitlighet som Microsoft tillhandahöll med Office 365 – vi skulle inte ha gått med på en värdbaserad lösning utan att säkerställa att delstatens data var säkra. – Tarek Tomes

Läs hela artikeln

Utforska Office 365-resurser

För vilka onlinetjänster gäller Säkerhetscenter?

Ta reda på vilka specifika onlinetjänster från Microsoft för vilka Säkerhetscenter gäller och vilka som inte täcks av Säkerhetscenter.

Läs listorna

Office 365 ramverk för efterlevnad av branschnormer och -föreskrifter

Detta ramverk för efterlevnad är utformat för att ge kunderna insyn i hur Office 365 efterlever globala och regionala normer samt branschnormer.

Läs dokumentet

De 10 viktigaste efterlevnadsstandarderna i Office 365

I syfte att hjälpa dig att avgöra hur säkra och pålitliga leverantörer av produktivitetstjänster i molnet är har vi identifierat viktiga sekretess- och säkerhetsöverväganden att ta hänsyn till.

Visa funktionerna

Aktuell lista med underleverantörer i tjänst

Våra underleverantörer har säkerhets- och sekretesstandarder motsvarande våra egna, och för bättre transparens får du veta vilka underleverantörer vi använder och vad de gör.

Visa listan

Översikt över Microsoft Transparency

Mer information om hur Microsoft kan ge bättre inblick i sekretesspolicyn, datalagringsplatser, säkerhetskontroller och gränser för dataåtkomst för molntjänsterna.

Mer information

Administrativ åtkomst

Vi vet att åtkomst till data i molnet är en viktig fråga. Det innebär att veta att du kan komma åt dina data och veta när någon annan har fått åtkomst till dem. Läs om vem som kan komma åt din information och under vilka omständigheter.

Läs vanliga frågor och svar

USARapport över begäranden rörande nationell säkerhet

Tydlig dokumentation om våra etablerade metoder för att hantera myndigheters juridiska krav när det gäller kunddata och aktuell information om krav.

Läs rapporten

Rapport om begäran från polis och rättsväsende

I denna rapport finns antalet juridiska krav om kunddata som vi har tagit emot från polis- och rättsväsenden över hela världen och information om hur Microsoft svarade på dessa krav.

Läs rapporten

Microsoft Transparency Hub

Microsoft tillhandahåller information för att hjälpa intressenter utvärdera hur vi uppfyller våra medborgerliga åtaganden.

Gå till Microsoft Transparency Hub

5EPN0zaQ2Lw
Stäng popup-fönster med video
Obs! Videoklippet är på engelska.