Låt verksamheten dra nytta av de senaste säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Office 365 Enterprise, E5. Läs mer

Utformat för sekretess från Office 365

Välkommen till den plats där vi delar med oss av information och våra åtaganden vad gäller säkerhet, sekretess och efterlevnad.
Kamal Janardhan visar hur du kan äga och hantera dina egna data.
Visa video om hur du äger och hanterar dina egna data i Office 365

Innehållet är eventuellt inte tillgängligt på alla språk

När du anförtror Office 365 dina filer är du fortfarande informationens enda ägare. Du behåller rättigheterna, titeln och anspråk på de data som du sparar i Office 365. Det är policy att inte utnyttja dina data för marknadsföring eller för något som inte är direkt relaterat till att ge dig produktivitetstjänster i molnet.
 
Visa alla
  • Du äger informationen, Microsoft är förmyndare eller bearbetare av dina data.
  • Det är dina data, så om du någon gång väljer att lämna tjänsten kan du ta med dig dina data.
  • Vi utnyttjar inte dina data för marknadsföring eller i andra syften.
  • Vi använder endast dina data i syfte att tillhandahålla de tjänster till dig som du betalar oss för. Microsofts tekniker har inte stående åtkomst till någon tjänstdrift. Läs mer om Customer Lockbox för Office 365.
  • Vi avslöjar med jämna mellanrum antalet förfrågningar från polis- och rättsväsende som vi tar emot, via våra transparensrapporter.
  • Om en myndighet ber oss om åtkomst till kunddata uppmanar vi dem att vända sig direkt till kunden om det är möjligt. Vi har bestridit och kommer även att fortsätta att bestrida alla ogiltiga försök att förbjuda spridning av information om myndigheters förfrågningar om kunddata i domstol.
  • Med sekretesskontrollerna kan du konfigurera vilka i din organisation som har åtkomst och vad de kan komma åt.
  • Designelement förhindrar att dina data blandas ihop med data för andra organisationer som använder Office 365.
  • Omfattande granskning och övervakning hindrar administratörer från att få oauktoriserad åtkomst till dina data.

Caldera använder Office 365 för att upprätthålla sekretess

Caldera Health-logotyp, läs om hur Caldera Health använder Office 365 för att upprätthålla sekretess

Vi ville övergå till ett säkrare system som skulle upprätthålla sekretessen för vår e-postkommunikation och våra dokument.
– Damian White

Läs hela artikeln

Sekretess i Office 365

Läs om hur Microsoft hanterar sekretessfrågor i samband med molnanvändning och onlinetjänster.

De 10 viktigaste säkerhets- och sekretess­funktionerna

Läs om de viktigaste sekretess- och säkerhetsåtgärderna för att hjälpa dig avgöra hur säkra och pålitliga molntjänstleverantörer och deras tjänster är.

Skydda data och sekretess i molnet

Läs om Microsofts tillvägagångssätt för att garantera att våra kunders data förblir privata i våra företagstjänster.

Office-bloggar

Två personer skakar hand över ett bord, läs om hur Office 365 ger mer sekretess, säkerhet och efterlevnad

Office 365 ger mer sekretess, säkerhet och regelefterlevnad

Allteftersom fler organisationer övergår till molnet och allt fler människor använder molntjänster för att kunna arbeta var som helst, har förtroende blivit viktigare.
Office 365-logotyp, läs om företagsanpassade molntjänster i Office 365

Företagsanpassade molntjänster: hög nivå krävs för säkerhet, regelefterlevnad och sekretess

Läs om de senaste tjänstnivåfunktionerna i Office 365 och om kundkontroller som skyddar dina data, upprätthåller sekretess och hjälper dig med regelefterlevnad.
Office 365-logotyp, läs om säkerhet, regelefterlevnad och sekretess i Office 365

Molntjänster du kan lita på: säkerhet, regelefterlevnad och sekretess i Office 365

Läs om hur Office 365 är utformat för att tillhandahålla säkerhet, efterlevnad och sekretess i två dimensioner: inbyggda funktioner och kundkontroller.
lHnxXh8pl6Q
Obs! Videoklippet är på engelska.