Låt verksamheten dra nytta av de senaste säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Office 365 Enterprise, E5. Läs mer

Inbyggd säkerhet
från Office 365

Välkommen till den plats där vi delar med oss av information och våra åtaganden vad gäller säkerhet, sekretess och efterlevnad.
Visa video om vad Microsoft gör för att förbereda för nya säkerhetshot mot Office 365

Innehållet är eventuellt inte tillgängligt på alla språk

Office 365 är en säkerhetshärdad tjänst, utformad att följa Microsofts livscykel för säkerhetsutveckling. Vi kombinerar regelverk från två årtionden av programvaruskapande för företag och hantering av onlinetjänster för att erbjuda dig en integrerad lösning för programvara som tjänst.

På tjänstnivå använder Office 365 försvar på djupet för att erbjuda fysiska lager, logiska lager och datalager med säkerhetsfunktioner och regelverk för drift. Dessutom ger Office 365 dig företags-, användar- och administratörskontroller för att göra din miljö ännu säkrare.

 
Visa alla
 • Dygnetruntövervakning av datacenter.
 • Multifaktorautentisering, inklusive biometrisk skanning för åtkomst till datacentret.
 • Det interna nätverket i datacentret är separerat från det externa nätverket.
 • Separation av roller gör specifika kunddata obegripliga för den personal som har fysisk åtkomst.
 • Trasiga hårddiskar och maskinvara avmagnetiseras och förstörs.
 • Lockbox-processer för en kontrollerad eskaleringsprocess som kraftigt begränsar mänsklig åtkomst till dina data. Läs om hur du aktiverar Lockbox.
 • Servrarna kör endast processer som är vitlistade, vilket minimerar risken för skadlig kod.
 • Dedikerade grupper för hothantering förekommer, förhindrar och mildrar proaktivt skadlig åtkomst.
 • Skanning av portar, skanning av perimeterns svagheter och intrångsdetektering förhindrar eller detekterar all skadlig åtkomst.
 • Vilande kryptering skyddar dina data på våra servrar.
 • Kryptering med SSL/TLS skyddar dina data när de överförs mellan dig och Microsoft.
 • Hothantering, säkerhetsövervakning och fil-/dataintegritet förebygger och skyddar mot datamanipulation.
 • Exchange Online Protection ger avancerad säkerhet och tillförlitlighet mot skräppost och skadlig programvara och hjälper dig att skydda din information och åtkomst till din e-post.
 • Meddelandekryptering i Office 365 låter användarna skicka krypterad e-post till alla mottagare, oavsett vilken e-posttjänst mottagarna använder.
 • Skydd mot dataförlust kan kombineras med Rights Management och meddelandekryptering i Office 365 för att ge administratörerna bättre kontroll vid tillämpning av lämpliga policyer för att skydda känsliga data.
 • S/MIME erbjuder meddelandesäkerhet med certifikatbaserad åtkomst av e-post.
 • Azure Rights Management förhindrar åtkomst på filnivå om inte rätt användaruppgifter anges.
 • Autentisering med flera faktorer skyddar åtkomst av tjänsten med en sekundär faktor, t.ex. en telefon.
 • Skydd mot förlust av data förhindrar att känsliga data läcker inom eller utanför organisationen samtidigt som det upplyser användarna och ger dem mer självbestämmande.
 • Inbyggda funktioner för hantering av mobila enheter gör att du kan hantera åtkomst till företagsdata.
 • Hantering av mobila program i Office Mobile-appar som drivs av Intune ger möjlighet till finmaskig styrning för att skydda data i dessa appar.
 • Inbyggt antivirusskydd och skydd mot skräppost samt avancerade skydd mot andra hot ger skydd mot externa hot.
 • Office 365 Cloud App Security ger bättre insyn och kontroll i Office 365-miljön.

British Airways säkrar data på mobila enheter och operativsystem

British Airways-logotyp, läs hur British Airways använder Yammer och Office 365

Vi behövde en säker, skyddad lösning som var kostnadseffektiv och kunde köras direkt på många olika mobila enheter och operativsystem. – Julie Boddy

Läs hela artikeln

Säkerhetsdokumentation i Office 365

När du funderar på att flytta över organisationen till molntjänster utgör säkerhetsfrågor en viktig del. Läs om vad Office 365 gör för att hantera detta.

Läs dokumentet

De 10 viktigaste säkerhets- och sekretess­funktionerna

Läs om de viktigaste sekretess- och säkerhetsåtgärderna för att hjälpa dig avgöra hur säkra och pålitliga molntjänstleverantörer och deras tjänster är.

Visa funktionen

Skydda e-post med EOP (Microsoft Exchange Online Protection)

I den här vitboken beskrivs den ingående skyddsinställning som används i EOP-onlinetjänsterna (Microsoft Exchange Online Protection) för att hindra skadliga e-postmeddelanden från att äventyra organisationens säkerhet.

Läs dokumentet

Faktablad om kundkontroll för informationsskydd

Det här faktabladet redogör för hur Office 365 ger dig den säkerhet och de efterlevnadskontroller du behöver och förklarar hur Office 365 har tillgodosett och överträffat kraven, och hur innovationen fortsätter.

Läs faktabladet

Övervakning och skydd av känsliga data i Office 365

Microsoft IT har skapat Power BI-instrumentpaneler för att ta reda på hur företagsanvändare delar information. Få reda på hur den här lösningen hjälper dem att upptäcka delning av känsliga data och proaktivt hantera informationssäkerhetsrisker.

Läs fallstudien

Dokumentet Introduktion till kryptering i Office 365

Det här är ett dokument som introducerar kryptering i Office 365. Det förklarar vad kryptering är och varför det är ett viktigt verktyg för att hålla dina data säkra och beskriver även krypteringsalternativen i Office 365.

Läs dokumentet

iTunes, iPhone och iPad är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
yxvzAcdXEjY
Obs! Videoklippet är på engelska.