Låt verksamheten dra nytta av de senaste säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Office 365 Enterprise, E5. Läs mer

Office 365 Säkerhetscenter

Välkommen till den plats där vi delar med oss av information och våra åtaganden vad gäller säkerhet, sekretess och efterlevnad.
I den här videon ger Julia White svar på frågan ”Varför lita på Office 365?”
Visa video som besvarar frågan ”Varför lita på Office 365?”

Innehållet är eventuellt inte tillgängligt på alla språk

Med Office 365 är det dina data. Du äger dem. Du kontrollerar dem. Och du kan ta med dig dem om du väljer att lämna tjänsten. De viktigaste frågorna för hur vi vinner och behåller ditt förtroende är:

Inbyggd säkerhet

 • Säkerhet på tjänstenivå via försvar på djupet
 • Kundkontroller inom tjänsten
 • Säkerhetshärdning och regelverk för tjänster

Utformat för sekretess

 • Dina data används inte för reklam
 • Du har omfattande sekretesskontroller
 • Du kan ta med dig dina data när du vill

Kontinuerlig efterlevnad

 • Proaktiva processer för att uppfylla dina skiftande efterlevnadsbehov
 • Kundkontroller för organisationsefterlevnad
 • Verifierat av oberoende parter för att uppfylla standarder under ständig utveckling

Transparent drift

 • Du vet var dina data finns och vem som har åtkomst till dem
 • Insikt i tillgänglighet av och ändringar i tjänsten
 • 99,9 % aktiv tid med ekonomisk garanti

Kindred uppfyller sina säkerhetskrav med Office 365

Kindred Healthcare-logotyp

Med Office 365 kunde Microsoft uppfylla alla våra säkerhetskrav och dessutom våra behov när det gällde uppfyllande av regelverk och juridisk efterlevnad. – Charles Wardrip

Läs hela artikeln

Aktiv tid för kvartalet: 99,9 %

Du ska ha full koll på vad som händer. Med Office 365 är vårt mål att vara transparenta i våra åtgärder så att du kan övervaka din tjänst, spåra problem och få tillgänglighetshistorik.

Vitbok för säkerhet i Office 365

När du funderar på att flytta över organisationen till molntjänster utgör säkerhetsfrågor en viktig del. Läs om vad Office 365 gör för att hantera detta.

De 10 viktigaste säkerhets- och sekretess­funktionerna

Läs om de viktigaste sekretess- och säkerhetsåtgärderna för att hjälpa dig avgöra hur säkra och pålitliga molntjänstleverantörer och deras tjänster är.

sAaO_maYowY
Obs! Videoklippet är på engelska.