Låt verksamheten dra nytta av de senaste säkerhets- och efterlevnadsfunktionerna i Office 365 Enterprise E5. Läs mer

Office 365 Säkerhetscenter

Välkommen till den plats där vi delar med oss av information och våra åtaganden när det gäller säkerhet, sekretess och efterlevnad.
I denna video svara Julia White på frågan "Varför lita på Office 365?"
Spela upp video
Med Office 365 är det dina data. Du äger dem. Du kontrollerar dem. Och du kan ta med dig dem om du väljer att lämna tjänsten. De viktigaste frågorna för hur vi vinner och behåller ditt förtroende är:

Inbyggd säkerhet

 • Säkerhet på tjänstenivå via försvar på djupet
 • Kundkontroller inom tjänsten
 • Säkerhetshärdning och regelverk för tjänster

Utformat för sekretess

 • Dina data används inte för reklam
 • Du har omfattande sekretesskontroller
 • Du kan ta med dig dina data när du vill

Kontinuerlig efterlevnad

 • Proaktiva processer för att uppfylla dina skiftande efterlevnadsbehov
 • Kundkontroller för organisationsefterlevnad
 • Verifierat oberoende för att uppfylla utvecklande standarder

Transparent drift

 • Du vet var dina data finns och vem som har åtkomst till dem
 • Insikt i tillgänglighet av och ändringar i tjänsten
 • Ekonomisk garanti om 99,9 % aktiv tid
Logotyp för Kindred Healthcare

Med Office 365 kunde Microsoft uppfylla alla våra säkerhetskrav och dessutom våra behov när det gällde uppfyllande av regelverk och juridisk efterlevnad.—Charles Wardrip

Läs den fullständiga artikeln (endast på engelska)
Aktiv tid för kvartalet: 99,9 %

Aktiv tid för kvartalet: 99,9 %

Du ska veta vad som händer. Med Office 365 är vårt mål är att vara transparenta i våra åtgärder så att du kan övervaka din tjänst, spåra problem och ha en historisk vy över tillgänglighet.

Vitbok för säkerhet i Office 365

Vitbok för säkerhet i Office 365

När du funderar på att flytta över organisationen till molntjänster utgör säkerhetsfrågor en viktig del. Läs om vad Office 365 gör för att hantera detta.

De 10 viktigaste säkerhets- och sekretessfunktionerna

De 10 viktigaste säkerhets- och sekretessfunktionerna

Läs om de viktigaste sekretess- och säkerhetsåtgärderna för att hjälpa dig avgöra hur säkra och pålitliga molntjänsteleverantörer och deras tjänster är.

Office-bloggar

Office-bloggar finns endast på engelska

Bild av Rudra Mitra som diskuterar dataskydd för Office 365

Inifrån molnet – Vilka dataskydd finns i Office 365?

Läs om de senaste av våra kontinuerliga investeringar för att skydda kundernas data, som Data Loss Prevention (DLP), Advanced Threat Protection (ATP) och Intelligent Protection.
Bild Exchange Online Protection

Ledande inom kampen mot farliga e-posthot

Läs om nya spännande funktioner som proaktivt identifierar och blockerar de farligaste e-posthoten i våra tjänster Exchange Online Protection och Advanced Threat Protection services.
Tekniska webbsändningar för Office MVA

Microsoft Virtual Academy-kurser – Säkerhet i Office 365

Tre kurser som rör säkerhet i Office 365 finns nu tillgängliga i Microsoft Virtual Academy: Exchange Online Protection (EOP), Kryptering i Office 365 och Data loss prevention (DLP) i Office 365.
Obs! Videoklippet är på engelska.
sAaO_maYowY

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×