Bygg upp ditt företag

Få fler kunder och förbättra effektiviteten så att företaget kan växa ännu snabbare.


Engagera kunderna mer effektivt

Följ upp kundernas interaktioner och vårda dina kundrelationer med Outlook Customer Manager. Visa information och historik om kunderna och följ upp pågående affärsmöjligheter och väntande uppgifter i Outlook.
A laptop showing Outlook Customer manager
A man in a warehouse on a tablet using Microsoft Planner

Koordinera teamen och arbetet

Effektivisera lagarbetet och få mer gjort. Med Microsoft Planner är det enkelt att skapa nya projektplaner, organisera och tilldela uppgifter, dela filer och informera teamet om hur arbetet fortskrider.

Optimera dina affärsprocesser

Skapa, använd och dela automatiserade arbetsflöden för att minska tiden för att bearbeta begäranden, allt från ledigheter och reseplaner till dokumentdelning och säljmöjligheter.
A smartphone showing the Microsoft Flow app

Fler sätt att bygga upp ditt företag

Schemaläggning och bokning för kunder

Förenkla processen med att hantera kundmöten med en bekväm, webbaserad schemaläggning.

Company logo for Utah Luxury Tours
"Som ägare till ett litet företag arbetar vi så mycket att vi ofta inte har tid att fokusera på att bygga upp företaget. Med Office 365 får jag tid att tänka på de strategiska byggstenar jag måste införa om ungefär nio månader eller kanske ett år."

Brian Murphy, CEO, Utah Luxury Tours

LÄS BERÄTTELSEN

Fyra sätt att förenkla bokningsprocessen

Fler fördelar för ditt företag

Få mer gjort

Office-appar med inbyggda AI-verktyg och fillagring och fildelning online.

Ett nytt nav för samarbete

Office 365 hjälper teamet att åstadkomma mer oavsett var arbetet utförs.

Skydda dina data

Hjälper till att skydda ditt företag mot externa hot och länkar med inbyggda sekretess- och efterlevnadsverktyg.

Enkelt för dig

Enkel installation och hantering sparar tid.