Efterlevnadslösningar

Integrerade verktyg som minskar risker med hjälp av intelligens

Lösningar som hjälper dig att på ett intelligent sätt bedöma efterlevnadsrisker, styra och skydda känsliga data och effektivt uppfylla regelkrav

Få tillgång till och hantera efterlevnad på ett och samma ställe

När du använder Microsoft Cloud-tjänster kan du bedöma din efterlevnadsrisk och förbättra dataskyddet med Efterlevnadshanteraren1 och få ingående information om dataskyddsefterlevnad i Service Trust Portal.
A tablet displaying Compliance Manager in Office 365
Image_GainControl_877x675

Skydda och styra dina viktigaste data genom hela livscykeln

Allteftersom dina data växer kan du behöva införa en omfattande strategi för datastyrning som automatiskt klassificerar, styr och skyddar känsliga data på olika enheter, appar och molntjänster. Du kanske även bör använda dig av en strategi för krypterings- och åtkomststyrning med funktioner som:

Uppfyll på ett effektivt sätt regelkrav och annat med hjälp av AI

Använd de inbyggda eDiscovery-verktygen i Microsoft 365 för att hitta relevant juridisk information även i ostrukturerade data. Och skapa enkelt insikter i all aktivitet i din miljö med granskning och ett mångsidigt aktivitets-API.
A laptop displaying eDiscovery in Office 365

Är du redo för efterlevnad med Office 365?


Artiklar om efterlevnadslösningar

Planera för en säker framtid för företaget


Visa mer från Office 365

Logo_Exelon_155x40

Exelon väljer styrkan i Customer Lockbox

Se varför Fortune 100-energibolaget Exelon valde Customer Lockbox för Office 365 för att höja datasäkerheten och datasekretessen.
Logo_MSMechanics_112x40

Se Office 365 Avancerad datastyrning i aktion

Se hur Office 365 Avancerad datastyrning ger god synlighet och molnbaserad intelligens som hjälp att hantera dina data under hela livscykeln.

Följ GDPR-standarder med Microsoft Cloud

Fler sätt att skydda organisationen

Kompletta, integrerade lösningar som har utformats för ditt företag

Icon representing productivity

Få mer gjort

Skaffa Office-apparna med inbyggd AI, och fillagring och fildelning online.
Icon representing teamwork

Starkare tillsammans

Bättre samarbete, bättre verktyg, så att du kan arbeta överallt.
Icon representing security

Skydda dina data

Hjälper till att skydda ditt företag mot externa hot och länkar med inbyggda sekretess- och efterlevnadsverktyg.
Icon representing simplicity

Enkelt för dig

Konfigurera och hantera enkelt användare, enheter och data, och få mer tid att fokusera på företaget.
1Efterlevnadshanteraren är en övergripande Microsoft-molnlösning som hjälper organisationer att förstå och hantera det komplexa efterlevnadslandskapet. Organisationer kan löpande beräkna risker med Efterlevnadspoäng, få insikter om konkreta åtgärder som förbättrar dataskyddsfunktioner och underlätta processer med de inbyggda rapporteringsverktygen för samarbete och granskning.