AUTOMATISERING AV AFFÄRSPROCESSER

Ge alla möjlighet att automatisera processer

Förenkla, automatisera och förändra processer med hjälp av innehållsrika formulär, arbetsflöden och anpassade mobilappar.

Produkter i den här lösningen

Samla och hantera data och filer

I SharePoint visas insamlade data – på samma sätt som i Excel – och du kan enkelt dela och hantera dem i ett intranät. Mer än tio miljoner anpassade listor används i Office 365 – allt från enkla listor som kontakter och uppgifter till listor som driver verksamhetskritiska affärsåtgärder i stora företag. Använd Microsoft PowerApps om du vill skapa anpassade formulär för att visa, skapa och ändra data och filer.
a SharePoint list showing vacation requests
a SharePoint list showing vacation requests and a Flow automation to send a customized email whenever someone adds a new vacation request

Automatisera återkommande uppgifter

Ägna mindre tid åt återkommande manuella processer. Låt den enkla, visuella designern i Flow visa dig stegen. I Flow kan du göra allt från att konfigurera aviseringar och godkännanden till att modellera komplexa processer i flera steg.

Ansluta till och integrera datakällor och -tjänster

När en process behöver data från andra källor och tjänster kan du i Flow automatisera datautbyte, synkronisera filer med mera. Använd Flow för att till exempel kopiera information som lagts till i Microsoft Dynamics av ett säljteam till en SharePoint-lista som används i verksamheten. Flow går även att integrera med lokala tjänster och tjänster från tredje part.
a Windows tablet PC running Flow
a laptop running a SharePoint vacation-request list and a PowerApps Create app screen next to a smart phone showing a new vacation request created in PowerApps

Skapa appar som transformerar verksamheten

Med PowerApps kan du, utan att skriva kod, skapa appar som växelverkar med data i SharePoint-listor och -bibliotek, samt andra källor, både lokala och i molnet. Arbeta innovativt med hjälp av PowerApps och skapa digitala miljöer som drar nytta av olika tekniker, till exempel mobiltelefonens kamera.

Är du redo att göra mindre och uppnå mer med Office 365?


Produkter för automatisering av affärsprocesser

Produkter för automatisering av affärsprocesser

SharePoint

Sammanför människor, innehåll och program och skapa ett smidigt samarbete i hela organisationen.

PowerApps

PowerApps

Omvandla expertkunskaper till lösningar. Se till att alla får det de behöver för att skapa resultat.

Flow

Flow

Skapa automatiserade arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänster för att få aviseringar, synkronisera filer, samla in data med mera.


Artiklar om automatisering av affärsprocesser

Modernisera arbetet med automatisering av affärsprocesser


Logo Hershey
"Framtiden för Hershey är mycket spännande. Med Microsofts molnlösningar har vi full kontroll över vår digitala resa och kan ansluta alla för ett bättre samarbete och för att dela allt det goda."

– Carlos Amesquita, Chief Information Officer The Hershey Company

LÄS ARTIKELN

Kompletta, integrerade lösningar som har utformats för ditt företag

Få mer gjort

Skaffa Office-apparna med inbyggd AI, och fillagring och fildelning online.

Starkare tillsammans

Bättre samarbete, bättre verktyg, så att du kan arbeta överallt.

Skydda dina data

Hjälper till att skydda ditt företag mot externa hot och länkar med inbyggda sekretess- och efterlevnadsverktyg.

Enkelt för dig

Konfigurera och hantera enkelt användare, enheter och data, och få mer tid att fokusera på företaget.