Exchange

Jämför Exchange Server-versioner

Följande tabell innehåller nya och förbättrade funktioner i Exchange Server 2013 jämfört med tidigare versioner.
Exchange

Jämför Exchange Server-versioner

Följande tabell innehåller nya och förbättrade funktioner i Exchange Server 2013 jämfört med tidigare versioner.

Exchange Server 2007

Exchange Server 2010

Behålla kontrollen

Förenklad administration
Använd ett enda webbgränssnitt med Exchange Administration Center för alla Exchange-tjänster, både lokala och online.
Delvis
Fullständig
Robusta och flexibla kommandoradsverktyg
Minska komplexiteten genom att använda PowerShell-skript.
Fullständig
Fullständig
Fullständig
Stora postlådor till låg kostnad
Du får stöd för större postlådor samtidigt som du kan använda lagringsutrymme som kostar mindre.
Delvis
Fullständig
Fullständig
Rollbaserad administration
Använd roller för att styra åtkomst och delegera uppgifter.
Fullständig
Fullständig
Molnet på dina villkor
Med en hybriddistribution kan du distribuera postlådor lokalt eller online, eller på båda platser samtidigt.
Fullständig
Fullständig
Hanterad tillgänglighet
En integrerad lösning med hög tillgänglighet ger möjlighet till övervakning och hantering av tillgänglighet till tjänster mellan slutpunkterna i alla roller och tjänster.
Delvis
Fullständig

Gör mer på valfri enhet

Mobil e-post
Du kommer åt mobil e-post på det sätt som du själv önskar.
Fullständig
Fullständig
Fullständig
Outlook Web App
Du får tillgång till webbaserad e-post med åtkomst från smartphones, surfplattor och webbläsare.
Delvis
Delvis
Fullständig
Optimerat för pekfunktioner
Du kan använda e-posten med pekfunktioner eller musen.
Fullständig
Röstmeddelanden i en samlad inkorg
Kontrollera och prioritera röstmeddelanden på ett snabbare sätt med textförhandsgranskning.
Delvis
Fullständig
Fullständig
Hantera överbelastning av inkorgen
Du kan enklare navigera i e-posten tack vare konversationsvyn, undvika felskickade meddelanden med E-posttips samt skapa bättre ordning med den inbyggda skriv- och svarsfunktionen.
Delvis
Fullständig
Stöd för program
Du kan enkelt skapa program för Outlook och Outlook Web App med webbteknik och sedan styra och distribuera dem i Exchange.
Fullständig
SharePoint-integrering
Du kommer åt projektinformation i SharePoint och Exchange direkt från Outlook med hjälp av webbplatspostlådor.
Fullständig

Skydda organisationen

Skydd mot skräppost och skadlig programvara
Flera integreringspunkter ger skydd åt dina data och meddelanden.
Fullständig
Fullständig
Fullständig
Skydda företagsinformation
Skydda data med varningar, meddelandeblockering, kryptering och IRM (Information Rights Management).
Delvis
Fullständig
Fullständig
Skydd mot dataförlust (DLP)
Använd de inbyggda DLP-reglerna för att identifiera, övervaka och skydda känslig information och för att meddela användarna om policyavvikelser innan e-postmeddelanden skickas.
Fullständig
Arkivering och bevarande på plats
Bevara data automatiskt baserat på policyer och verksamhetskrav, och lagra äldre innehåll i ett arkiv på plats, vilket gör att du lättare kan upprätthålla efterlevnaden.
Delvis
Fullständig
Fullständig
Hantera e-dataidentifiering
Använd ett enda gränssnitt för att söka i Exchange-postlådor, på SharePoint-webbplatser och i Skype för företag-konversationer.
Delvis
Delvis
Fullständig
VisaDölj

Exchange Server 2007

Behålla kontrollen

Förenklad administration
Använd ett enda webbgränssnitt med Exchange Administration Center för alla Exchange-tjänster, både lokala och online.
Robusta och flexibla kommandoradsverktyg
Minska komplexiteten genom att använda PowerShell-skript.
Fullständig
Stora postlådor till låg kostnad
Du får stöd för större postlådor samtidigt som du kan använda lagringsutrymme som kostar mindre.
Delvis
Rollbaserad administration
Använd roller för att styra åtkomst och delegera uppgifter.
Molnet på dina villkor
Med en hybriddistribution kan du distribuera postlådor lokalt eller online, eller på båda platser samtidigt.
Hanterad tillgänglighet
En integrerad lösning med hög tillgänglighet ger möjlighet till övervakning och hantering av tillgänglighet till tjänster mellan slutpunkterna i alla roller och tjänster.

Gör mer på valfri enhet

Mobil e-post
Du kommer åt mobil e-post på det sätt som du själv önskar.
Fullständig
Outlook Web App
Du får tillgång till webbaserad e-post med åtkomst från smartphones, surfplattor och webbläsare.
Delvis
Optimerat för pekfunktioner
Du kan använda e-posten med pekfunktioner eller musen.
Röstmeddelanden i en samlad inkorg
Kontrollera och prioritera röstmeddelanden på ett snabbare sätt med textförhandsgranskning.
Delvis
Hantera överbelastning av inkorgen
Du kan enklare navigera i e-posten tack vare konversationsvyn, undvika felskickade meddelanden med E-posttips samt skapa bättre ordning med den inbyggda skriv- och svarsfunktionen.
Stöd för program
Du kan enkelt skapa program för Outlook och Outlook Web App med webbteknik och sedan styra och distribuera dem i Exchange.
SharePoint-integrering
Du kommer åt projektinformation i SharePoint och Exchange direkt från Outlook med hjälp av webbplatspostlådor.

Skydda organisationen

Skydd mot skräppost och skadlig programvara
Flera integreringspunkter ger skydd åt dina data och meddelanden.
Fullständig
Skydda företagsinformation
Skydda data med varningar, meddelandeblockering, kryptering och IRM (Information Rights Management).
Delvis
Skydd mot dataförlust (DLP)
Använd de inbyggda DLP-reglerna för att identifiera, övervaka och skydda känslig information och för att meddela användarna om policyavvikelser innan e-postmeddelanden skickas.
Arkivering och bevarande på plats
Bevara data automatiskt baserat på policyer och verksamhetskrav, och lagra äldre innehåll i ett arkiv på plats, vilket gör att du lättare kan upprätthålla efterlevnaden.
Delvis
Hantera e-dataidentifiering
Använd ett enda gränssnitt för att söka i Exchange-postlådor, på SharePoint-webbplatser och i Skype för företag-konversationer.
Delvis
VisaDölj

Exchange Server 2010

Behålla kontrollen

Förenklad administration
Använd ett enda webbgränssnitt med Exchange Administration Center för alla Exchange-tjänster, både lokala och online.
Delvis
Robusta och flexibla kommandoradsverktyg
Minska komplexiteten genom att använda PowerShell-skript.
Fullständig
Stora postlådor till låg kostnad
Du får stöd för större postlådor samtidigt som du kan använda lagringsutrymme som kostar mindre.
Fullständig
Rollbaserad administration
Använd roller för att styra åtkomst och delegera uppgifter.
Fullständig
Molnet på dina villkor
Med en hybriddistribution kan du distribuera postlådor lokalt eller online, eller på båda platser samtidigt.
Fullständig
Hanterad tillgänglighet
En integrerad lösning med hög tillgänglighet ger möjlighet till övervakning och hantering av tillgänglighet till tjänster mellan slutpunkterna i alla roller och tjänster.
Delvis

Gör mer på valfri enhet

Mobil e-post
Du kommer åt mobil e-post på det sätt som du själv önskar.
Fullständig
Outlook Web App
Du får tillgång till webbaserad e-post med åtkomst från smartphones, surfplattor och webbläsare.
Delvis
Optimerat för pekfunktioner
Du kan använda e-posten med pekfunktioner eller musen.
Röstmeddelanden i en samlad inkorg
Kontrollera och prioritera röstmeddelanden på ett snabbare sätt med textförhandsgranskning.
Fullständig
Hantera överbelastning av inkorgen
Du kan enklare navigera i e-posten tack vare konversationsvyn, undvika felskickade meddelanden med E-posttips samt skapa bättre ordning med den inbyggda skriv- och svarsfunktionen.
Delvis
Stöd för program
Du kan enkelt skapa program för Outlook och Outlook Web App med webbteknik och sedan styra och distribuera dem i Exchange.
SharePoint-integrering
Du kommer åt projektinformation i SharePoint och Exchange direkt från Outlook med hjälp av webbplatspostlådor.

Skydda organisationen

Skydd mot skräppost och skadlig programvara
Flera integreringspunkter ger skydd åt dina data och meddelanden.
Fullständig
Skydda företagsinformation
Skydda data med varningar, meddelandeblockering, kryptering och IRM (Information Rights Management).
Fullständig
Skydd mot dataförlust (DLP)
Använd de inbyggda DLP-reglerna för att identifiera, övervaka och skydda känslig information och för att meddela användarna om policyavvikelser innan e-postmeddelanden skickas.
Arkivering och bevarande på plats
Bevara data automatiskt baserat på policyer och verksamhetskrav, och lagra äldre innehåll i ett arkiv på plats, vilket gör att du lättare kan upprätthålla efterlevnaden.
Fullständig
Hantera e-dataidentifiering
Använd ett enda gränssnitt för att söka i Exchange-postlådor, på SharePoint-webbplatser och i Skype för företag-konversationer.
Delvis
VisaDölj

Exchange Server 2013

Behålla kontrollen

Förenklad administration
Använd ett enda webbgränssnitt med Exchange Administration Center för alla Exchange-tjänster, både lokala och online.
Fullständig
Robusta och flexibla kommandoradsverktyg
Minska komplexiteten genom att använda PowerShell-skript.
Fullständig
Stora postlådor till låg kostnad
Du får stöd för större postlådor samtidigt som du kan använda lagringsutrymme som kostar mindre.
Fullständig
Rollbaserad administration
Använd roller för att styra åtkomst och delegera uppgifter.
Fullständig
Molnet på dina villkor
Med en hybriddistribution kan du distribuera postlådor lokalt eller online, eller på båda platser samtidigt.
Fullständig
Hanterad tillgänglighet
En integrerad lösning med hög tillgänglighet ger möjlighet till övervakning och hantering av tillgänglighet till tjänster mellan slutpunkterna i alla roller och tjänster.
Fullständig

Gör mer på valfri enhet

Mobil e-post
Du kommer åt mobil e-post på det sätt som du själv önskar.
Fullständig
Outlook Web App
Du får tillgång till webbaserad e-post med åtkomst från smartphones, surfplattor och webbläsare.
Fullständig
Optimerat för pekfunktioner
Du kan använda e-posten med pekfunktioner eller musen.
Fullständig
Röstmeddelanden i en samlad inkorg
Kontrollera och prioritera röstmeddelanden på ett snabbare sätt med textförhandsgranskning.
Fullständig
Hantera överbelastning av inkorgen
Du kan enklare navigera i e-posten tack vare konversationsvyn, undvika felskickade meddelanden med E-posttips samt skapa bättre ordning med den inbyggda skriv- och svarsfunktionen.
Fullständig
Stöd för program
Du kan enkelt skapa program för Outlook och Outlook Web App med webbteknik och sedan styra och distribuera dem i Exchange.
Fullständig
SharePoint-integrering
Du kommer åt projektinformation i SharePoint och Exchange direkt från Outlook med hjälp av webbplatspostlådor.
Fullständig

Skydda organisationen

Skydd mot skräppost och skadlig programvara
Flera integreringspunkter ger skydd åt dina data och meddelanden.
Fullständig
Skydda företagsinformation
Skydda data med varningar, meddelandeblockering, kryptering och IRM (Information Rights Management).
Fullständig
Skydd mot dataförlust (DLP)
Använd de inbyggda DLP-reglerna för att identifiera, övervaka och skydda känslig information och för att meddela användarna om policyavvikelser innan e-postmeddelanden skickas.
Fullständig
Arkivering och bevarande på plats
Bevara data automatiskt baserat på policyer och verksamhetskrav, och lagra äldre innehåll i ett arkiv på plats, vilket gör att du lättare kan upprätthålla efterlevnaden.
Fullständig
Hantera e-dataidentifiering
Använd ett enda gränssnitt för att söka i Exchange-postlådor, på SharePoint-webbplatser och i Skype för företag-konversationer.
Fullständig
Delvis:
Delvis
Fullständig:
Fullständig
Hitta information för:
{"pmgControls":[ {"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"Accordion","params":".pmg-mobile-accordion-wrapper|.pmg-mobile-accordion-btn|.pmg-mobile-accordion-content|.pmg-mobile-accordion-showIcon|.pmg-mobile-accordion-hideIcon|.showHideAll|680"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}