{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"}]}

Vanliga frågor och svar om Exchange

Hitta svar på vanliga frågor om Exchange, och även om Exchange Online, Exchange Server 2013 och Exchange Online Protection.

Arkitektur
FAST är en integrerad sökmotor i Exchange, vilket innebär att du kan använda de robusta funktionerna för indexering och sökning som FAST-tekniken erbjuder, utan att köpa någon separat licens.
Exchange 2010 Edge-servrar kan användas om din organisation vill ha Edge-skydd i en ny Exchange-miljö.
Efterlevnad
Ja. Du kan använda centret för e-dataidentifiering och söka bland e-post, kalenderobjekt, kontakter, snabbmeddelanden och dokument, utan att det påverkar användarens produktivitet.
Med ett tidsbaserat Originalarkiv kan du behålla e-postinformation oförändrad under en tidsperiod du själv anger. På så sätt kan organisationer uppfylla interna och externa föreskriftsbehov med hänsyn till bevarande av data.
Med ett frågebaserat Originalarkiv är det möjligt att noggrant välja vilka objekt som ska bevaras och vilka som kan tömmas.
Hanterbarhet
Du kan hantera kraftfulla funktioner, till exempel dataförlustsskydd (DLP), Outlook-program och webbplatspostlådor via Exchange Administration Center, ett webbaserat administrationsgränssnitt. Det här smidiga och intuitiva gränssnittet hjälper dig att hantera Exchange på ett effektivt sätt, delegera uppgifter och fokusera på att driva verksamheten framåt. Du kan också utföra och skriva administrativa uppgifter med hjälp av Windows PowerShell.
Ja. Om du behöver uppgradera kan du överföra ditt konto till något av Office 365 Enterprise-abonnemangen. De ligger i samma tjänstfamilj som de fristående Exchange Online-abonnemangen. Om du vill byta till en annan tjänstfamilj, som Small Business eller Midsize, måste du först avsluta ditt Exchange Online-konto och sedan registrera dig för ett annat konto. Läs mer om att uppgradera Office 365-abonnemang.
Observera att när du uppgraderar ditt konto så överförs domännamnet till det nya kontot. Det spelar ingen roll om du lägger till ditt eget domännamn till kontot eller om du konfigurerar ett domännamn när du skapar ditt Exchange Online-konto.
Mobilitet
Ja. Exchange har skapat defactostandarden för mobil synkronisering av e-post – Exchange ActiveSync. Exchange har också en mycket bra Outlook Web App-miljö som fungerar med enheter som har stöd för webbläsare, så användare av mobila enheter kan enkelt komma åt sin e-post.
Ja. I Exchange finns funktioner för borttagning på fjärranslutna enheter som är anslutna med Exchange ActiveSync. För organisationer som vill vara säkra på att inga data lagras utanför organisationen erbjuder Outlook Web App en miljö som är utformad för webbläsaråtkomst där inga av organisationens data lagras på den mobila enheten.
Säkerhet
Funktionerna för dataförlustsskydd (DLP) identifierar, övervakar och skyddar känsliga data genom djupanalys av innehållet. I Exchange finns inbyggda DLP-policyer som bygger på regelstandarder och klassificeringar, till exempel PII och PCI, och programmet kan också utökas till att ha stöd för andra policyer som är viktiga för verksamheten. Med hjälp av funktionen för policytips i Outlook informeras användare dessutom om policybrott innan känsliga data skickas. De här funktionerna bidrar till att göra organisationen säker eftersom användare förhindras att av misstag skicka känslig företagsinformation till personer utan behörighet.
Exchange tillhandahåller en Internetbaserad tjänst som skyddar organisationens ingående och utgående e-post från skräppost, virus, nätfiskebedrägerier och e-postpolicybrott. Finansiellt säkrade serviceavtal svarar för en hög servicekvalitet. Exchange Server 2013 innehåller också inbyggt antivirusskydd.
Socialt
Ja. Exchange kan ansluta till externa källor, till exempel sociala nätverk, och samla all din kontaktinformation på en och samma plats. I Exchange tas till och med dubblettposter bort och du får hjälp att konsolidera informationen så att dina kontaktkort blir uppdaterade och det blir ordning i din lista.
Webbåtkomst
Ja. Outlook Web App fungerar med större moderna webbläsare, till exempel Internet Explorer, Safari, Chrome och Firefox. Dessutom har Outlook Web App nu anpassats för pekfunktioner så att Outlook Web App-miljön fungerar bra även på surfplattor och smartphone-enheter.
Ja, med den nya programutvecklingsmodellen kan utvecklare skapa program som kan användas i flera klienter. Därför kan dina nya program för Outlook hanteras, distribueras och kommas åt av administratörer, och användare kan visa och använda dem i både Outlook och Outlook Web App.