Exchange

De bästa funktionerna i Exchange

Höj produktiviteten och skydda organisationen, samtidigt som du behåller kontrollen som krävs.
Närbild på en sida i Administrationscentrer för Exchange, där du hanterar e-postsystemet.

Behålla kontrollen

I Exchange kan du anpassa lösningen efter de egna behoven så att du alltid har tillgång till kommunikationsfunktionerna samtidigt som du behåller kontrollen. Flytta till molnet över en natt, distribuera lokalt eller hantera en hybriddistribution med postlådor som ligger både online och lokalt. Hantera kraftfulla funktioner – inklusive dataförlustsskydd (DLP) och Office 365-grupper – i det användarvänliga, webbaserade Administrationscentrer för Exchange. Med rollbaserad behörighet kan du hantera Exchange effektivt och delegera uppgifter. Med arkivering, stora postlådor och bevarandeprinciper i Exchange kan användarna spara viktiga data på en och samma plats – och du får kontroll över lagring och regelefterlevnad.
Närbild på en användares inkorg i Exchange-baserade Outlook Web App.

Gör mer på valfri enhet

I Exchange kan du arbeta effektivare eftersom du får hjälp att hantera ständigt ökande kommunikation på fler enheter. Det gör även att du kan arbeta effektivare i grupper. Du kan får mer gjort i snabbare takt med en inkorg som fokuserar på relevanta och viktiga meddelande och som gör regler som stämmer överens med ditt arbetssätt. Förenkla och förbättra samarbetet med Office 365-grupper,  som kopplar samman folk, information och verktygen som hjälper dig att få mer gjort tillsammans. Med en gruppinkorg, -kalender och -konversation kan grupperna organisera sig själva och fortsätta att arbeta effektivt. Det är enkelt att dela filer med OneDrive för företag – du kan redigera gemensamt i realtid och när en fil uppdateras kommer alla gruppmedlemmar att informeras automatiskt. Kom åt innehåll, konversationer, uppgifter eller scheman från enheter med Outlook-appen för iOS och Android eller Outlook Web App.
Närbild på en användares inkorg i Exchange-baserade Outlook Web App.
Närbild på ett e-postmeddelande med ett policytips om att användarna inte bör skicka känslig information.

Skydda organisationen

Med Exchange skyddar du företagets kommunikation och känslig information så att du lättare kan uppfylla företagets och myndigheternas krav på efterlevnad. Med de inbyggda skydden mot virus, skräppost och nätfiske skyddar du kommunikationen aktivt. Med funktionerna för dataförlustsskydd identifierar, övervakar och skyddar du känsliga data genom djupanalys av innehållet, och med funktionen för policytips i Outlook informeras användarna dessutom om policybrott innan känsliga data skickas. Efterlevnadsansvariga kan köra e-dataidentifiering på plats i Exchange, SharePoint och Skype för företag via centret för e-dataidentifiering för att identifiera, hålla i och analysera organisationens data. Informationen behålls alltid på plats, vilket gör att du slipper hantera separat datalagring.

Resurser

Följ bloggarna
Ha koll på de senaste nyheterna.
Kundernas berättelser
Ta reda på hur andra organisationer använder Exchange.
{"pmgControls": [{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}