Exchange

De bästa funktionerna i Exchange

Höj produktiviteten och skydda organisationen, samtidigt som du behåller kontrollen som krävs.
Närbild på en sida i Exchange-administrationscentret, där du hanterar e-postsystemet.

Behålla kontrollen

I Exchange kan du anpassa lösningen efter de egna behoven så att du alltid har tillgång till kommunikationsfunktionerna samtidigt som du behåller kontrollen. Flytta in i molnet över en natt, distribuera lokalt eller hantera en hybriddistribution med postlådor som ligger både online och lokalt. Hantera kraftfulla funktioner – inklusive dataförlustsskydd (DLP) och webbplatspostlådor – i det användarvänliga, webbaserade Exchange-administrationscentret. Med rollbaserad behörighet kan du hantera Exchange effektivt och delegera uppgifter. Med arkivering, stora postlådor och bevarandepolicyer i Exchange kan användarna spara viktiga data på en och samma plats – och du får kontroll över lagring och regelefterlevnad.
Närbild på en användares inkorg i Exchange-baserade Outlook Web App.

Gör mer på valfri enhet

I Exchange kan användarna arbeta effektivare eftersom de får hjälp att hantera ständigt ökande kommunikation på fler enheter. Det gör även att de kan arbeta effektivare i grupper. Med en välstädad inkorg, där relevant och viktig information framhävs, kan användarna få mer gjort på kortare tid. Förbättra samarbetet med webbplatspostlådor där användarna enkelt och snabbt kan dela information och sätta sig in i läget för de arbetslag de ansluter till. Samtidig redigering, dokumentlagring och versionshantering sköts i SharePoint, medan meddelandefunktionerna sköts i Exchange. Underlätta kommunikationen: anpassa Exchange genom att integrera webbaserade program för Outlook och Outlook Web App. Med enkel inloggning (single sign-on) för flera program blir inloggningen lättare för användarna.
Närbild på en användares inkorg i Exchange-baserade Outlook Web App.
Närbild på ett e-postmeddelande med ett policytips om att användarna inte bör skicka känslig information.

Skydda organisationen

Med Exchange skyddar du företagets kommunikation och känsliga information så att du lättare kan uppfylla företagets och myndigheternas krav på efterlevnad. Med de inbyggda skydden mot virus, skräppost och nätfiske skyddar du kommunikationen aktivt. Med funktionerna för dataförlustsskydd identifierar, övervakar och skyddar du känsliga data genom djupanalys av innehållet, och med funktionen för policytips i Outlook informeras användarna dessutom om policybrott innan känsliga data skickas. Organisationens efterlevnadsansvariga kan köra e-dataidentifiering på plats i Exchange, SharePoint och Skype för företag i centret för e-dataidentifiering. för att identifiera, skapa undantag och analysera organisationens data. Informationen behålls alltid på plats, vilket gör att du slipper hantera separat datalagring.
Hitta information för:
{"pmgControls": [{"functionName":"CustomTooltip","params":""}]}