Exchange

Vanliga frågor och svar om Exchange-licensiering

Nedan följer vanliga frågor och svar om licensiering av Exchange.

Övergång mellan Exchange Server-versioner

VisaDölj
Får jag behörigheter till Outlook-klienten när jag köper Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013-licenser?
Nej. Licensen till Outlook-klienten har inte ingått i några Exchange-klientåtkomstlicenser sedan Exchange Server 2003 och måste köpas separat för Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013. I Exchange Server 2013 Standard CAL ingår behörigheter för att komma åt e-post, kalender, kontakter och uppgifter via antingen Outlook Web App (OWA) eller via en mobil enhet via Exchange ActiveSync.
VisaDölj
Jag använder för tillfället Mailbox Manager i Exchange Server 2003 eller hanterade mappar i Exchange Server 2007. Hur licensierar jag liknande funktioner i Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013?
Dessa funktioner utvecklades till ”bevarandeprinciper” i Exchange Server 2016 och Exchange Server 2013 och omfattar nu ytterligare funktioner för att tillämpa principer för enskilda e-postmeddelanden, utöver mappar. En beskrivning av hur de här funktionerna har utvecklats i olika versioner:
 • Exchange Server 2003: i Standard CAL ingick Mailbox Manager.
 • Exchange Server 2007: i Standard CAL ingick hanterade standardmappar och i Enterprise CAL ingick hanterade anpassade mappar.
 • Exchange Server 2010: i Standard CAL ingick förbättrade funktioner för hanterade standardmappar och i Enterprise CAL ingick förbättrade funktioner för hanterade anpassade mappar.
 • Exchange Server 2013: nu ingår bevarandeprinciper i både Standard CAL och Enterprise CAL.
 • Exchange Server 2016: nu ingår bevarandeprinciper i både Standard CAL och Enterprise CAL.
 • Exchange Online: i Standard CAL ingår standardbevarandeprinciper och i Enterprise CAL ingår anpassade bevarandeprinciper.
VisaDölj
Jag använde datatillgänglighetsgrupper i Exchange Server 2010 för postlådeserver för hög tillgänglighet. Vilka alternativ finns det för hög tillgänglighet i Exchange Server 2016 och Exchange Server 2013?
Exchange Server 2016 och Exchange Server 2013 fortsätter att använda databastillgänglighetsgrupper – en samling postlådeservrar som använder kontinuerlig replikering för att uppdatera databaskopior, kommunicera för att hantera fel samt tillhandahålla automatisk redundans för återställning från en mängd problem som kan påverka enskilda komponenter, databaser, servrar och datacenter. Exchange Server 2016 och Exchange Server 2013 tillhandahåller även hanterad tillgänglighet – intern övervakning och återställningsorienterade funktioner som är nära integrerade för att förebygga fel, återställa tjänster proaktivt, starta serverredundans automatiskt eller avisera administratörer om att de behöver vidta åtgärder. Fokus ligger på att övervaka och hantera slutanvändarupplevelsen snarare än bara server- och komponentfunktionaliteten för att se till att tjänsten hela tiden är tillgänglig. Mer information finns i Förutsättningar för Exchange Server 2013.

Priser och licensiering för server

VisaDölj
Krävs Enterprise CAL för Enterprise Server och tvärtom?
Nej. Både Standard CAL och Enterprise CAL kan användas med valfri serverversion.
VisaDölj
Vilka licensproblem finns det om jag väljer att köra Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 på en virtuell dator istället för direkt på en fysisk server?
En serverlicens krävs för varje instans som körs av Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 – oavsett om programmet är installerat internt på en fysisk dator eller på en virtuell dator. Läs mer om virtualiseringsstöd.
VisaDölj
Krävs det en External Connector-licens för Exchange Server 2016 och Exchange Server 2013 för företag som vill erbjuda e-post för icke-anställda, t.ex. studenter eller pensionärer (d.v.s. ”externa användare”)?
Nej. För externa användare krävs inte klientåtkomstlicenser för tillgång till Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013. Åtkomstbehörigheter till standardfunktioner i Exchange för externa användare ingår nu i själva Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-licensen.
VisaDölj
Behöver varje användare en Exchange Enterprise-klientåtkomstlicens om flera användare delar samma skrivbord?
Kunder kan fortfarande ha licenser för Exchange Server 2016 och Exchange Server 2013 med klientåtkomstlicenser som är per användare eller per enhet. Om flera användare delar ett skrivbord och varje enskild person inte använder Exchange-servern från andra platser, t.ex. hemdatorer, räcker det med en klientåtkomstlicens för en enhet.
VisaDölj
Finns det några licensförhandskrav för Exchange Server 2016, Exchange Server 2013 eller klientlicensåtkomster?
VisaDölj
Kan en kund köpa vissa funktioner som Arkiv på plats eller Unified Messaging separat från Enterprise CAL?
Kunder kan få funktionerna Arkiv på plats och Originalarkiv via Exchange Online – arkivering för Exchange Server, och de kan få avancerad säkerhet via Exchange Online Protection. Alla andra premiumfunktioner är endast tillgängliga i Enterprise CAL eller E-CAL Suite.
VisaDölj
Ingår tjänster fortfarande i Enterprise CAL?
Ja. Kunder debiteras årligen för prenumerationer på Exchange Online Protection för att skydda sina användare från virus och skräppost, samt dataförlustskydd i Exchange Online (gemensamt ”tjänster”). Kunder kan även välja att köpa Exchange Enterprise CAL utan tjänster om de inte behöver dataförlustskydd eller virusskydd och skräppostskydd.
VisaDölj
Kan jag köpa Enterprise CAL utan tjänster?
Om Exchange Enterprise CAL har köpts i Open är det tillgängligt med eller utan tjänster. Om det har köpts i Select har kunderna två alternativ. De kan köpa licensen (endast licensen) och få klientåtkomstlicensen utan Software Assurance eller tjänster. Om de vill ha Software Assurance (L&SA) måste de även köpa tjänsterna.

Priser och licensiering för Exchange Online

VisaDölj
Hur licensieras Exchange Online?
Exchange Online licensieras via en prenumerationsmodell där varje användare behöver en användarprenumerationslicens. Det finns tre typer av prenumerationer: Exchange Online – kiosk, Exchange Online (abonnemang 1) och Exchange Online (abonnemang 2). Dessa prenumerationer kan köpas fristående eller som en del av ett Office 365-abonnemang som omfattar SharePoint Online, Skype för företag – Online och Office ProPlus.
VisaDölj
Var hittar jag detaljerad information om de olika prenumerationstyperna i Exchange Online?
Om du vill jämföra de olika prenumerationerna kan du läsa Jämföra Exchange Online-prenumerationer. Mer information finns även i Beskrivning av Exchange Online-tjänsten.
VisaDölj
Krävs prenumerationer för konferensrum? Finns det någon begränsning för antal?
Nej. Resurspostlådor, inklusive rumspostlådor och utrustningspostlådor, är särskilda postlådetyper som ingår kostnadsfritt i Exchange Online. Det finns ingen begränsning när det gäller antalet konferensrumsprenumerationer.
VisaDölj
Krävs prenumerationer för delade postlådor?
Nej. Inloggningsuppgifter används inte för delade postlådor, så de kan bara nås av licensierade användare som har tilldelats behörighet som ombud (fullständig postlådebehörighet, skicka som eller skicka för). Observera att användare av Exchange Online – kiosk inte har behörighet som ombud, så de kan inte komma åt delade postlådor.

Delade postlådor har mindre utrymme än vanliga postlådor (10 GB) och innehåller inte något personligt arkiv eller funktioner för bevarande av juridiska skäl. Om du behöver dessa funktioner kan du köpa antingen Exchange Online (abonnemang 1) eller Exchange Online (abonnemang 2) och tilldela det till den delade postlådan.

Det finns ingen gräns för antalet delade postlådor.
VisaDölj
Kan jag aktivera Arkiv på plats för en delad postlåda?
Du måste tilldela den delade postlådan till en Exchange Online-prenumeration (abonnemang 1) plus Exchange Online – arkivering-prenumeration eller till en Exchange Online-prenumeration (abonnemang 2) när du vill aktivera Arkiv på plats. Du kan inte arkivera e-post för organisationer med en delad postlåda, förutom de meddelanden som skickas från den delade postlådan eller tas emot av den delade postlådan.

Du kan bara arkivera e-post i ett lokalt arkiv för enskilda användare och för enheter för vilka en licens har använts. Det är förbjudet att lagra e-post för flera användare eller enheter i lokala arkiv. IT-administratörer kan till exempel inte skapa delade postlådor och låta användare kopiera dem (via e-postkopia eller transportregel) för att arkivera.
VisaDölj
Kan jag placera en delad postlåda i Originalarkiv?
Du måste tilldela den delade postlådan en prenumeration på Exchange Online (abonnemang 2) för att kunna placera den i Originalarkiv.
VisaDölj
Krävs prenumerationer för postlådor som används för att skicka e-post via SMTP (t.ex. de som används av företagsapplikationer och lokala program)?
Ja, för dessa postlådor krävs en prenumeration. Prenumerationstypen kan vara Exchange Online – kiosk eller Exchange Online (abonnemang 1) eller Exchange Online (abonnemang 2).
VisaDölj
Krävs prenumerationer för identifieringspostlådor (används för att lagra sökresultat för flera postlådor)?
Nej. Mer information om identifieringspostlådor finns i Skapa en identifieringspostlåda för att lagra sökresultat.
VisaDölj
Vad är det för licensieringskrav för postlådor för gemensamma mappar i Exchange Online?
Postlådor för gemensamma mappar är tillgängliga i Exchange Online (abonnemang 1) och Exchange Online (abonnemang 2). De är inte tillgängliga för användare av Exchange Online – kiosk.
VisaDölj
Kan jag använda journal- eller transportregler för att kopiera meddelanden till en Exchange Online-postlåda i arkiveringssyfte?
Nej. Det är inte tillåtet att använda journal- eller transportregler eller regler för automatisk vidarebefordran för att kopiera meddelanden till en Exchange Online-postlåda i arkiveringssyfte. Om du vill bevara meddelanden måste du placera användarinnehållet i Originalarkiv, eller arkivera meddelandena på en extern journalmålplats.
VisaDölj
Finns det någon begränsning för hur länge meddelanden lagras i den primära postlådan eller i arkivet?
Det finns ingen gräns på varaktigheten för bevarandeprincipen. Du kan ange varaktigheten på bevarandet baserat på affärsbehoven.
VisaDölj
Vad innebär ”obegränsad lagring” i Exchange Online (abonnemang 2)?
Funktionen Arkiv på plats i Exchange Online (abonnemang 2) ger obegränsad lagring av e-post för en person. Arkiv på plats har ett standardutrymme som är tillräckligt stort för att räcka till rimlig användning, inklusive import av en användares historik-e-post. Om det ändå mot förmodan skulle hända att en användare fyller sin kvot krävs ett samtal till Office 365-supporten. Mer information om arkivering finns i Beskrivning av Exchange Online-tjänsten.
VisaDölj
Finns det någon avgift för HDL (Historical Data Load) i Arkiv på plats?
Microsoft tillhandahåller PST-fångst för massinläsning av historikdata till Arkiv på plats. Slutanvändare eller administratörer kan även använda Outlook för att importera objekt från PST-filer till Arkiv på plats. Om du fortfarande planerar migreringen till Office 365 kan du importera PST-innehållet till lokala postlådor innan du flyttar postlådorna till Exchange Online. Det tillkommer inga avgifter för några av dessa metoder för att läsa in historikdata.
VisaDölj
Vilka alternativ finns det om en användare lämnar mitt företag och jag behöver behålla en kopia av informationen i personens postlåda och Arkiv på plats?
Det finns flera alternativ:
 • Du kan exportera användarens data till en PST-fil och lagra den lokalt.
 • Du kan behålla data i användarens postlåda genom att placera användaren i Originalarkiv och markera brevlådan som inaktiv, som beskrivs här. Du behöver inte upprätthålla någon prenumerationslicens för den inaktiva brevlådan.
 • Om du har en hybriddistribution av Exchange Server och Exchange Online kan du migrera tillbaka postlådan lokalt. Läs mer om hybriddistributioner här.
VisaDölj
Vilka funktioner är inte tillgängliga för användare av Exchange Online – kiosk?
Exchange Online – kiosk är utformat för användare som kräver färre meddelandefunktioner eftersom de inte har dedicerade datorer. Prenumerationen ger 2 GB postlådeutrymme per användare och webbaserad åtkomst via Outlook Web App. Vissa funktioner är inaktiverade för kioskanvändare, inklusive inkorgsregler, postlådor för gemensamma mappar, webbplatspostlådor, delade postlådor och ombudsåtkomst till andra postlådor. Mer information finns i Beskrivning av Exchange Online-tjänsten.
VisaDölj
Omfattar kioskanvändarprenumerationer funktioner som e-dataidentifiering på plats och anpassade bevarandeprinciper?
Ja, alla Exchange Online-prenumerationer, inklusive Exchange Online – kiosk tillåter funktioner för hela företaget, t.ex. e-dataidentifiering på plats, journalförande, anpassade bevarandeprinciper och förstklassig skräpposts- och virusskyddsfiltrering via Exchange Online Protection.
VisaDölj
Har kioskanvändare andra serviceavtal för georedundans och drifttid än andra prenumerationstyper?
Användare med kioskpostlådor skyddas av samma serviceavtal för drifttid och georedundans som andra Exchange Online-postlådor.
VisaDölj
Kan jag placera en kioskpostlåda i Originalarkiv?
För att kunna placera en kioskpostlåda i Originalarkiv måste du uppgradera den till Exchange Online (abonnemang 2) eller köpa tillägget Exchange Online – arkivering för Exchange Online.
VisaDölj
Kan kunder köpa Skype för företag – Online-användarprenumerationer för att få funktioner för snabbmeddelanden och närvaro i Outlook Web App för kioskanvändare?
Nej. När en kioskprenumeration tilldelas till en användare inaktiveras snabbmeddelande- och närvarointegrering i Outlook Web App, även om användaren har en Skype för företag – Online-prenumeration. Dessutom utförs inga kalenderbaserade närvarouppdateringar i Skype för företag för kioskanvändare eftersom Exchange Web Services-åtkomst till kioskpostlådor är blockerad, och frånvaromeddelanden för e-post visas inte. Användare som kräver dessa funktioner bör tilldelas en prenumeration på Exchange Online (abonnemang 1).
VisaDölj
Kan jag uppgradera en användare från Exchange Online (abonnemang 1) till Exchange Online (abonnemang 2)?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilldela användaren en ny prenumeration och ta bort den gamla. Då uppdateras användarens funktioner i Exchange Online automatiskt. Tillvägagångssättet för att köpa nya prenumerationer och avbryta gamla varierar. Mer information finns i det specifika licensavtalet.
VisaDölj
Kan jag nedgradera en användare från Exchange Online (abonnemang 2) till Exchange Online (alternativ 1)?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilldela användaren en ny prenumeration och ta bort den gamla. Då uppdateras användarens funktioner i Exchange Online automatiskt. För att det ska bli en så enkel övergång som möjligt bör du ta bort eventuella Originalarkiv från användarens postlåda innan du tilldelar personen den nya prenumerationen. Nedgraderingen fungerar enligt följande:
 • Postlådeinformation: Alla data i användarens postlåda och arkiv bevaras. Om användaren totalt har mer än 50 GB data i den primära postlådan och arkivet kan konverteringen slutföras, men ur ett licensperspektiv överensstämmer inte postlådan med licenskraven förrän överflödiga data tas bort av användaren.
 • Originalarkiv: Om Originalarkiv används för postlådan bevaras innehållet. Ur ett licensperspektiv överensstämmer då inte postlådan med licenskraven förrän Originalarkiv rensas. Om du använder katalogsynkronisering kan du rensa Originalarkiv genom att uppdatera användarens Active Directory-objekt. Annars måste du ringa supporten så att arkivet rensas.
 • Värdbaserade röstmeddelanden: Den här funktionen inaktiveras automatiskt för användaren som en del av övergången.
Tillvägagångssättet för att köpa nya prenumerationer och avbryta gamla varierar. Mer information finns i det specifika licensavtalet.
VisaDölj
Kan jag nedgradera en användare från Exchange Online (abonnemang 1) till Exchange Online – kiosk?
Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilldela användaren en ny prenumeration och ta bort den gamla. Då uppdateras användarens funktioner i Exchange Online automatiskt. För att det ska bli en så enkel övergång som möjligt bör du ta bort användarens inkorgsregler och SMS-aviseringar innan du tilldelar personen den nya prenumerationen. Nedgraderingen fungerar enligt följande:
 • Postlådestorlek: Om storleken överskrider 2 GB misslyckas åtgärden.
 • Inkorgsregler: Befintliga inkorgsregler bevaras som de är men de är inte redigerbara. Du kan ringa Office 365-supporten och säga att användarens regler ska tas bort för att postlådan ska följa licensvillkoren.
 • SMS-aviseringar: Befintliga SMS-aviseringar bevaras som de är, men det går inte att skapa några nya. Du kan ringa Office 365-supporten och säga att användarens befintliga SMS-aviseringar ska tas bort för att postlådan ska följa licensvillkoren.
Tillvägagångssättet för att köpa nya prenumerationer och avbryta gamla varierar. Mer information finns i det specifika licensavtalet.
VisaDölj
Vilka licenskrav finns det om jag kör Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 lokalt och distribuerar en Exchange 2010-server för att få hybridfunktioner med Exchange Online?
Om du installerar en Exchange 2010-server endast i syfte att upprätta en bro mellan den äldre versionen av Exchange Server 2003/2007 i lokal miljö och Exchange Online kan du begära en servernyckel för hybridversionen för att licensiera servern.
VisaDölj
Kan jag få flera hybridversionsservernycklar om jag har distribuerat flera hybridversionsservrar i redundanssyfte?
Ja. Du kan använda din hybridversionsservernyckel för att licensiera flera servrar, förutsatt att hybridversionsservern används enligt riktlinjerna som beskrivs ovan.
VisaDölj
Behöver jag en hybridversionsnyckel om Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 körs i min organisation?
Nej. Exchange Server 2016 och Exchange Server 2013 innehåller ursprungliga hybridfunktioner, så du kan ansluta din Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-organisation till Exchange Online utan en hybridversionsserver. Hybridversionen passar endast organisationer som kör Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010. Exchange Server 2010-kunder kan även fortsätta att ansluta sina organisationer direkt till Exchange Online utan en ytterligare hybridversionsserver om de är uppdaterade till det senaste Service Pack-paketet eller välja att installera en Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-hybridserver. Exchange 2003-kunder kan fortsätta att använda Exchange 2010-hybridversionsservrar för att ansluta till Exchange Online med det senaste Service Pack-paketet.
VisaDölj
Hur gör jag om jag redan har licensierat en server med en hybridversionsnyckel och jag vill licensiera den med en Standard Edition-nyckel eller Enterprise Edition-nyckel?
Du kan använda PowerShell för att ange den nya produktnyckeln.
VisaDölj
Kan jag peka min MX-post på Office 365 istället för mina lokala servrar om jag har några användare med Exchange Online som värd och några användare lokalt? Behöver jag i så fall Exchange Online Protection-prenumerationer för de lokala användarna?
Du kan peka din MX-post till Exchange Online i en hybriddistribution. Då tillhandahåller EOP (Exchange Online Protection) skräpposts- och virusskyddsfiltrering för inkommande e-post för de lokala användarna, så de lokala användarna behöver EOP-prenumerationer.
VisaDölj
Kan jag uppgradera mina lokala servrar till Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 om min organisation för tillfället kör Exchange Server 2010 eller använder Exchange 2010-hybridversionsservrar för att ansluta till Exchange Online-miljöer?
Exchange Online-innehavaren (och postlådor för Exchange Online – arkivering vid behov) måste först uppdateras helt till den nya versionen av Exchange Online, som bygger på Exchange Server 2013, innan du installerar Exchange Server 2016- eller Exchange Server 2013-servrar lokalt. Exchange Server 2016- och Exchange Server 2013-installationen omfattar en kontroll som förebygger att organisationen hamnar i ett tillstånd som inte stöds. När Exchange Online-innehavaren har uppdaterats eller om du ansluter till en ny Exchange Online-miljö för första gången, kan du installera Exchange Server 2016 eller Exchange Server 2013 när de nödvändiga förhandskraven har uppfyllts.
VisaDölj
Vilka licenskrav finns det om jag kör Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 lokalt och distribuerar en Exchange 2010-server för att få hybridfunktioner med Exchange Online?
Om du installerar en Exchange 2010-server endast i syfte att upprätta en bro mellan den äldre versionen av Exchange Server 2003/2007 i lokal miljö och Exchange Online kan du begära en servernyckel för hybridversionen för att licensiera servern. Om du installerar en Exchange Server 2013-server endast i syfte att upprätta en bro mellan den äldre versionen av Exchange 2007/2010 i lokal miljö och Exchange Online kan du även begära en servernyckel för hybridversionen för att licensiera servern.

{"pmgControls":[{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper1|.accordionBtn1|.accordionContent1|.showIcon1|.hideIcon1|.showHideAll1"},

{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper2|.accordionBtn2|.accordionContent2|.showIcon2|.hideIcon2|.showHideAll2"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#653bd7df-98ab-ad2c-daf6-3ea14bfa0616|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#497531a8-4829-01d4-5785-f4ca3fe2c2ab|pmg-float-right|680"},

{"functionName":"AddDynaCss","params":"#0efad239-ef96-54e3-8292-4059389ff6c1|pmg-float-right|680"}]}