Vanliga frågor och svar om Exchange-licensiering

Nedan följer vanliga frågor och svar om licensiering av Exchange.

Övergång mellan Exchange Server-versioner

Visa alla

Nej. Licensen till Outlook-klienten har inte ingått i någon Exchange CAL sedan Exchange Server 2003 och måste köpas separat för Exchange Server 2016. I Exchange Server 2016 Standard CAL ingår behörigheter för att komma åt e-post, kalender, kontakter och uppgifter via antingen Outlook på webben eller via en mobil enhet via Exchange ActiveSync.

Priser och licensiering för server

Visa alla

Nej. Både Standard CAL och Enterprise CAL kan användas med valfri serverversion.

En serverlicens krävs för varje instans som körs av Exchange Server 2016 – oavsett om programmet är installerat internt på en fysisk dator eller på en virtuell dator. Läs mer om virtualiseringsstöd.

Nej. För externa användare krävs inte klientåtkomstlicenser för att få tillgång till Exchange Server 2016. Åtkomstbehörigheter till standardfunktioner i Exchange för externa användare ingår nu i själva Exchange Server 2016-licensen.

Kunder kan fortfarande ha licenser för Exchange Server 2016 med klientåtkomstlicenser som är per användare eller per enhet. Om flera användare delar ett skrivbord och varje enskild person inte använder Exchange-servern från andra platser, t.ex. hemdatorer, räcker det med en klientåtkomstlicens för en enhet.

Ja. Mer information finns i Förutsättningar för Exchange Server 2016.

Kunder kan få funktionerna Lokalt arkiv och Lokalt bevarande via Exchange Online Archiving för Exchange Server, och de kan få avancerad säkerhet via Exchange Online Protection. Alla andra premiumfunktioner är endast tillgängliga i Enterprise CAL eller E-CAL Suite.

Ja. Kunder debiteras årligen för prenumerationer på Exchange Online Protection för att skydda sina användare från virus och skräppost, samt dataförlustskydd i Exchange Online (gemensamt ”tjänster”). Kunder kan även välja att köpa Exchange Enterprise CAL utan tjänster om de inte behöver dataförlustskydd eller virusskydd och skräppostskydd.

Om Exchange Enterprise CAL har köpts i Open är det tillgängligt med eller utan tjänster. Om det har köpts i Select har kunderna två alternativ. De kan köpa licensen (endast licensen) och få klientåtkomstlicensen utan Software Assurance eller tjänster. Om de vill ha Software Assurance (licens och Software Assurance) måste de även köpa tjänsterna.

Priser och licensiering för Exchange Online

Visa alla

Exchange Online licensieras via en abonnemangsmodell där varje användare behöver en användarabonnemangslicens. Det finns tre typer av abonnemang: Exchange Online – kiosk, Exchange Online abonnemang 1 och Exchange Online abonnemang 2. Dessa abonnemang kan köpas fristående eller som en del av ett Office 365-abonnemang som omfattar SharePoint Online, Skype för företag – Online samt Office ProPlus.

Om du vill jämföra de olika abonnemangen kan du läsa Jämför Exchange Online-abonnemang. Mer detaljerad information finns i Beskrivning av Exchange Online-tjänsten.

Nej. Resurspostlådor, inklusive rumspostlådor och utrustningspostlådor är särskilda postlådetyper som ingår kostnadsfritt i Exchange Online. Det finns ingen begränsning när det gäller antalet konferensrumsprenumerationer.

Nej. För delade postlådor används inte inloggningsuppgifter, så de kan bara nås av licensierade användare som har tilldelats behörighet som ombud (fullständig postlådebehörighet, skicka som eller skicka för).

Delade postlådor innehåller inte något personligt arkiv eller funktioner för bevarande av juridiska skäl. Om du behöver dessa funktioner kan du köpa antingen Exchange Online abonnemang 1 eller Exchange Online abonnemang 2 och tilldela det till den delade postlådan.

Det finns ingen gräns för antalet delade postlådor.

Du måste tilldela den delade postlådan till ett Exchange Online abonnemang 1 plus en Exchange Online – arkivering-prenumeration eller till ett Exchange Online abonnemang 2 när du vill aktivera Lokalt arkiv. Du kan inte arkivera e-post för organisationer med en delad postlåda, förutom de meddelanden som skickas från den delade postlådan eller tas emot av den delade postlådan.

Du kan bara arkivera e-post i Lokalt arkiv för enskilda användare och för enheter för vilka en licens har använts. Det är förbjudet att lagra e-post för flera användare eller enheter i Lokalt arkiv. IT-administratörer kan till exempel inte skapa delade postlådor och låta användare kopiera dem (via e-postkopia eller transportregel) för att arkivera.

Du måste tilldela den delade postlådan en prenumeration på Exchange Online abonnemang 2 för att kunna placera den i Lokalt bevarande.

Ja, för dessa postlådor krävs en prenumeration. Prenumerationstypen kan vara Exchange Online – kiosk eller Exchange Online abonnemang 1 eller Exchange Online abonnemang 2.

Nej. Mer information om identifieringspostlådor finns i Skapa en identifieringspostlåda för att lagra sökresultat.

Postlådor för gemensamma mappar är tillgängliga för användare med Exchange Online abonnemang 1 och Exchange Online abonnemang 2. De är inte tillgängliga för användare av Exchange Online – kiosk.

Nej. Det är inte tillåtet att använda journal- eller transportregler, eller regler för automatisk vidarebefordran, för att kopiera meddelanden till en Exchange Online-postlåda i arkiveringssyfte. Om du vill bevara meddelanden måste du placera användarinnehållet i Lokalt bevarande, eller journalföra meddelandena på en extern journalmålplats.

Det finns inga begränsningar för hur länge bevarandeprincipen kan gälla. Du kan ange önskad varaktighet utifrån företagets behov.

Funktionen Lokalt arkiv i Exchange Online abonnemang 2 ger obegränsad lagring av e-post för en person. Lokalt arkiv har ett standardutrymme som är tillräckligt stort för att räcka till rimlig användning, inklusive import av en användares historik-e-post. Om det ändå mot förmodan skulle hända att en användare fyller sin kvot krävs ett samtal till Office 365-supporten. Mer information om arkivering finns i Beskrivning av Exchange Online-tjänsten.

Det finns flera alternativ:

  • Du kan exportera användarens data till en PST-fil och lagra den lokalt.
  • Du kan behålla data i användarens postlåda genom att placera användaren i Lokalt bevarande och markera brevlådan som inaktiv, enligt den här beskrivningen. Du behöver inte upprätthålla någon prenumerationslicens för den inaktiva brevlådan.
  • Om du har en hybriddistribution av Exchange Server och Exchange Online kan du migrera tillbaka postlådan lokalt. Läs mer om hybriddistributioner här.

Exchange Online – kiosk är utformat för användare som kräver färre meddelandefunktioner eftersom de inte har dedicerade datorer. Prenumerationen ger 2 GB postlådeutrymme per användare och webbaserad åtkomst via Outlook på webben. Vissa funktioner är inaktiverade för kioskanvändare, inklusive inkorgsregler, postlådor för gemensamma mappar, webbplatspostlådor, delade postlådor och ombudsåtkomst till andra postlådor. Mer information finns i Beskrivning av Exchange Online-tjänsten.

Ja, alla Exchange Online-abonnemang, inklusive Exchange Online – kiosk, tillåter funktioner för hela företaget, t.ex. lokal eDiscovery, journalförande, anpassade bevarandeprinciper och förstklassigt skydd mot skräppost och skadlig programvara via Exchange Online Protection.

Användare med kioskpostlådor skyddas av samma serviceavtal för drifttid och georedundans som andra Exchange Online-postlådor.

För att kunna placera en kioskpostlåda i Lokalt bevarande måste du uppgradera den till Exchange Online abonnemang 2 eller köpa tillägget Exchange Online Archiving för Exchange Online.

Nej. När en kioskprenumeration tilldelas till en användare inaktiveras snabbmeddelande- och närvarointegrering i Outlook på webben, även om användaren har en Skype för företag – Online-prenumeration. Dessutom utförs inga kalenderbaserade närvarouppdateringar i Skype för företag för kioskarbetare eftersom Exchange-webbtjänståtkomst till kioskpostlådor är blockerad, och frånvaromeddelanden för e-post visas inte. Användare som behöver dessa funktioner bör tilldelas en prenumeration på Exchange Online abonnemang 1.

Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilldela användaren en ny prenumeration och ta bort den gamla. Då uppdateras användarens funktioner i Exchange Online automatiskt. Tillvägagångssättet för att köpa nya prenumerationer och avbryta gamla varierar. Mer information finns i det specifika licensavtalet.

Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilldela användaren en ny prenumeration och ta bort den gamla. Då uppdateras användarens funktioner i Exchange Online automatiskt. För att det ska bli en så smidig övergång som möjligt bör du ta bort eventuella Lokalt bevarande från användarens postlåda innan du tilldelar personen den nya prenumerationen. Nedgraderingen fungerar enligt följande:

  • Postlådeinformation: Alla data i användarens postlåda och arkiv bevaras. Om användaren totalt har mer än 50 GB data i den primära postlådan och arkivet lyckas konverteringen, men ur ett licensperspektiv överensstämmer inte postlådan med licenskraven förrän överflödiga data tas bort av användaren.
  • Lokalt bevarande: Om Lokalt bevarande används för postlådan bevaras innehållet. Ur ett licensperspektiv överensstämmer då inte postlådan med licenskraven förrän Lokalt bevarande rensas. Om du använder Directory Sync kan du rensa Lokalt bevarande genom att uppdatera användarens Active Directory-objekt. Annars måste du ringa supporten så att arkivet rensas.
  • Värdbaserade röstmeddelanden: Den här funktionen inaktiveras automatiskt för användaren som en del av övergången.

Tillvägagångssättet för att köpa nya prenumerationer och avbryta gamla varierar. Mer information finns i det specifika licensavtalet.

Ja. I Microsoft Online Services-portalen kan du tilldela användaren en ny prenumeration och ta bort den gamla. Då uppdateras användarens funktioner i Exchange Online automatiskt. För att det ska bli en så smidig övergång som möjligt bör du ta bort användarens inkorgsregler och SMS-aviseringar innan du tilldelar personen den nya prenumerationen. Nedgraderingen fungerar enligt följande:

  • Postlådestorlek: Om storleken överskrider 2 GB misslyckas åtgärden.
  • Inkorgsregler: Befintliga inkorgsregler bevaras som de är men de är inte redigerbara. Du kan ringa Office 365-supporten och säga att användarens regler ska tas bort för att postlådan ska följa licensvillkoren.
  • SMS-aviseringar: Befintliga SMS-aviseringar bevaras som de är, men det går inte att skapa några nya. Du kan ringa Office 365-supporten och säga att användarens befintliga SMS-aviseringar ska tas bort för att postlådan ska följa licensvillkoren.

Tillvägagångssättet för att köpa nya prenumerationer och avbryta gamla varierar. Mer information finns i det specifika licensavtalet.

Om du installerar en Exchange 2010-server endast i syfte att upprätta en bro mellan den äldre versionen av Exchange Server 2003/2007 i lokal miljö och Exchange Online kan du begära en servernyckel för hybridversionen för att licensiera servern.

Ja. Du kan använda din hybridversionsservernyckel för att licensiera flera servrar, förutsatt att hybridversionsservern används enligt riktlinjerna som beskrivs ovan.

Nej. Exchange Server 2016 innehåller ursprungliga hybridfunktioner, så du kan ansluta din Exchange Server 2016-organisation till Exchange Online utan en hybridversionsserver. Hybridversionen passar endast organisationer som kör Exchange Server 2007 eller Exchange Server 2010. Exchange Server 2010-kunder kan även fortsätta att ansluta sina organisationer direkt till Exchange Online utan en ytterligare hybridversionsserver om de är uppdaterade till det senaste Service Pack-paketet, eller välja att installera en Exchange Server 2016-hybridserver. Exchange 2003-kunder kan fortsätta att använda Exchange 2010-hybridversionsservrar för att ansluta till Exchange Online med det senaste Service Pack-paketet.

Du kan använda PowerShell för att ange den nya produktnyckeln.

Du kan peka din MX-post till Exchange Online i en hybriddistribution. Då tillhandahåller Exchange Online Protection (EOP) skydd mot skräppost och skadlig programvara för inkommande e-post för de lokala användarna, som då behöver EOP-prenumerationer.

Innan du installerar Exchange Server 2016-servrar lokalt måste först Exchange Online-innehavaren (och, vid behov, postlådor för Exchange Online – arkivering) uppdateras helt till den nya versionen av Exchange Online, som bygger på Exchange Server 2016. Exchange Server 2016-installationen omfattar en kontroll som förebygger att organisationen hamnar i ett tillstånd som inte stöds. När Exchange Online-innehavaren har uppdaterats eller om du ansluter till en ny Exchange Online-miljö för första gången, kan du installera Exchange Server 2016 när de nödvändiga förhandskraven har uppfyllts.