Välj faktureringsland/-region:
{"pmgControls":[ {"functionName":"DynamicMarket","params":"server|.pmgDynaMarket|#pmgSKUChooserCntry|off|PMGSKUMarketCk"}]}

Exchange Online Protection

Skydd mot skräppost och skadlig kod med kontinuerlig åtkomst till e-post.
{EOPbuy|price}
användare/månad
årlig betalning av {EOPbuyAnnual|price}
Eller prova det kostnadsfritt nu
Också tillgänglig med Exchange Online Läs mer
En kvinna använder en bärbar dator. Med Exchange Online Protection skyddar du verksamhetens e-postsystem mot skräppost och skadlig programvara.

Exchange Online Protection

Skydd mot skräppost och skadlig kod med kontinuerlig åtkomst till e-post.
{EOPbuy|price}
användare/månad
årlig betalning av {EOPbuyAnnual|price}
Eller prova det kostnadsfritt nu
Också tillgänglig med Exchange Online Läs mer
En kvinna använder en bärbar dator. Med Exchange Online Protection skyddar du verksamhetens e-postsystem mot skräppost och skadlig programvara.

Exchange Online Protection

Skydd mot skräppost och skadlig kod med kontinuerlig åtkomst till e-post.
{EOPbuy|price}
användare/månad
årlig betalning av {EOPbuyAnnual|price}
Eller prova det kostnadsfritt nu
Också tillgänglig med Exchange Online Läs mer
Tillförlitligt skydd mot skräppost och skadlig kod med bibehållen åtkomst till e-post under och efter nödsituationer. Exchange Online Protection innehåller ett lager skyddsfunktioner som används i ett globalt nätverk av datacenter, och som underlättar administrationen av verksamhetens meddelandemiljöer.
Ett diagram över hur du skyddar verksamhetens e-postsystem med Exchange Online Protection.

Säkerhet och tillförlitlighet

Exchange Online Protection ger avancerad säkerhet och pålitlighet som hjälper dig att skydda din information.
 • Oskadliggör hoten innan de når företagets brandvägg med det flerskiktade realtidsskyddet mot skräppost och det flermotorsbaserade skyddet mot skadlig programvara.
 • Skydda företagets IP-rykte med separata utgående leveranspooler för högriskmeddelanden.
 • Fem finansiellt säkrade serviceavtal svarar för en hög servicekvalitet, inklusive skydd mot 100 % av kända virus och 99 % av all skräppost.
 • Med ett globalt belastningsfördelat nätverk av datacenter får du en nätverksdrifttid på 99,999 %.
Ett diagram över hur du skyddar verksamhetens e-postsystem med Exchange Online Protection.
En närbild på en realtidsrapport om mottagna e-postmeddelanden i Exchange Online Protection.
En närbild på en realtidsrapport om mottagna e-postmeddelanden i Exchange Online Protection.

Ha kontroll

Få kontroll över din miljö med e-postskydd från Microsoft.
 • Hantera och administrera i administratörscentret för Exchange: ett enda webbaserat gränssnitt.
 • Med rapportering och meddelandespårning i nästintill realtid har du koll på e-postmiljöerna: du kan se statusen för valfritt meddelande som behandlas via Exchange Online Protection.
 • Med filtrering för aktivt innehåll, anslutningsfiltrering och principbaserad filtrering kan du efterleva både företagets riktlinjer och relevanta myndighetsföreskrifter.
 • Telefonsupport på IT-nivå dygnet runt alla dagar utan extra kostnad.
En närbild av sidan för administrationscentret för Office 365, där du hanterar Exchange Online Protection.

Enkelt att använda och underhålla

Det är enklare än någonsin att skydda din organisation mot externa hot.
 • Ingen maskinvara eller programvara behöver installeras, hanteras och underhållas, vilket minskar ingångskostnaden.
 • Få ett förutsägbart betalningsschema med en prenumerationsbaserad tjänst för kunder med en lokal e-postdistribution. Exchange Online Protection ingår också i Exchange Online och alla Office 365-abonnemang där Exchange Online ingår.
 • Få mer lättskötta IT-miljöer genom att minska behovet av interna servrar och program för e-postsäkerhet.
 • Se till att inga e-postmeddelanden försvinner eller studsar tillbaka genom att automatiskt lägga e-postmeddelanden i kö om mål-e-postservern blir otillgänglig.
 • Kom igång snabbt med en enkel MX-poständring.
En närbild av sidan för administrationscentret för Office 365, där du hanterar Exchange Online Protection.

Resurser

Följ bloggarna
Ha koll på de senaste nyheterna.
Kundernas berättelser
Ta reda på hur andra organisationer använder Exchange.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"PinnedNav","params":"#pmgPDN|#pmgPinnedNavStart|top|.pmg-pinned-nav-highlighted|false||680|.pmg-pinned-end-point"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#bd0aa9e6-28be-5ea9-de5d-c435dbba04e6|pmg-float-right|680"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame1|.pmgJS-target1"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame2|.pmgJS-target2"},{"functionName":"CustomTooltip","params":""},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#planattr|pmg-pos-abs|680"},{"functionName":"AddDynaCss","params":"#rightborder|pmg-bdr-right-gray|680"}]}