Exchange Server 2019

Arbeta på ett smartare sätt med e-post på organisationens egna servrar – var du än är.

Licensiering
En e-postinkorg som visar en sökning i alla mappar

Säkerhet från grunden

Exchange 2019 körs på Windows Server 2019 Core som är den säkraste och pålitligaste plattformen för meddelandeinfrastruktur.

Ett fönster med allmänna inställningar för Exchange Server i Internet Explorer

Förbättrad prestanda

Exchange Server 2019 använder tillgängliga processorkärnor, minne och lagringsutrymme effektivare än någonsin och hanterar också interna systemresurser bättre vilket ger högre prestanda för slutanvändarna.

Ett Internet Explorer-fönster med funktionen för lokal eDiscovery och bevarande av juridiska skäl

Säkerhet

Exchange Server 2019 är säkrare än tidigare versioner direkt efter installationen och skyddar data med de senaste algoritmerna för chiffrering och hashning.

Ett e-postmeddelande som visas bredvid ett förhandsgranskningsfönster för ett bifogat dokument med hjälp av Word Online

Enklare administration

Med Exchange Server 2019 är det enklare att hantera vanliga uppgifter som kalender- och ombudshantering.

En e-postinkorg i en mobil enhet med ett nytt meddelande som visas i förhandsgranskningsfönstret

Mobil produktivitet

Anslut, organisera och lös uppgifter var du än är. Outlook mobile är det säkraste och mest kompatibla sättet att använda Exchange Online på mobila enheter.