Office 365-abonnemang för myndigheter

Verifiera att du är behörig att delta som myndighetsorganisation. Du måste skriva under ett avtal och intyga att du är en behörig kund.
Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst bekräfta kvalifikationerna och avbryta tjänsten för kunder som inte är kvalificerade.
En myndighetsorganisation är vanligtvis (a) en myndighet, ett departement eller någon annan form av statlig eller kommunal myndighet eller (b) ett län, landsting, ort, stad, kommun eller annan myndighetsform som fastställts enligt lag i det land eller den region där kunden finns, och som ligger inom detta lands jurisdiktion och geografiska gränser eller (c) någon annan juridisk person i kundens land eller region med uttalad behörighet enligt landets lag att ingå avtal å statens vägnar. Läs detaljerade behörighetskrav för ditt land.
Jämförelse av Office 365-abonnemang för myndigheter
Tillgängliga funktioner

Exchange Online (abonnemang 1) (pris för myndigheter) – information om funktioner med mera

Exchange Online (abonnemang 2) (pris för myndigheter) – information om funktioner med mera

Office 365 Enterprise, abonnemang E1 (pris för myndigheter) – information om funktioner med mera

Office 365 Enterprise, abonnemang E3 (pris för myndigheter) – information om funktioner med mera

Office 365 Enterprise, abonnemang E5 (pris för myndigheter) – information om funktioner med mera

Funktion Fullständigt installerade Office-program Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher and OneNote på upp till fem PC- eller Mac-datorer per användare Knappbeskrivning med information om tillgänglighet för Publisher och Access och kompatibilitet för Office 365 med tidigare versioner av Office-program
Innehåller de senaste Office-programmen för PC och Mac.
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
(plus Access)
Denna funktion ingår
(plus Access)
Funktion Onlineversioner av Office inklusive Word, Excel, PowerPoint och mer
Endast visa bifogade filerEndast visa bifogade filerDenna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Fildelning och minst 1 TB OneDrive-lagringKnappbeskrivning om tillgänglighet för synkroniseringsklienten för OneDrive för företag
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Obegränsad OneDrive-lagring Knappbeskrivning med information om OneDrive för företag-abonnemang med obegränsad lagring
Denna funktion ingår
Obegränsad OneDrive-lagring Knappbeskrivning med information om OneDrive för företag-abonnemang med obegränsad lagring
Funktion Professionella lösningar för e-post, kalender och kontakter Knappbeskrivning med information om anslutning av tidigare versioner av Outlook till Office 365
50 GB postlåda100 GB postlåda50 GB postlåda100 GB postlåda100 GB postlåda
Funktion Obegränsade onlinemöten, snabbmeddelanden och HD-videokonferenser. Appen Skype för företag ingår Knappbeskrivning om programfunktioner i Skype för företag och tillgänglighet för Mac
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Informera och engagera anställda med ett intranät i SharePoint, och anslut arbetsgrupper till innehåll, expertis och processer med gruppwebbplatser i SharePoint
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Anpassad sökning och identifiering i hela Office 365 med hjälp av Office Graph
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Företagshantering av program med grupprinciper, telemetri och aktivering av delade datorer
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Självbetjäningslösning inom BI (Business Intelligence) för att identifiera, analysera och visualisera data med Excel
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Efterlevnad och informationsskydd Bevarande av juridiska skäl, rättighetshantering och skydd mot dataförlust för e-post och filer
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion eDiscovery Center med verktyg för efterlevnadsstöd
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Röstbrevlåda Stöd för värdbaserade röstmeddelanden med automatisk dirigering
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingårDenna funktion ingår
Funktion Enhetlig kommunikation för att ringa samtal via dator och komplettera eller ersätta ett PBX-telefonsystem med funktionerna för företagstelefoni i Skype för företag – Server 2015 Knappbeskrivning med krav för röstfunktioner i Skype för företag
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Funktion Avancerad eDiscovery med förutsägande kodning och textanalys
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Funktion Avancerat skydd mot hot skyddar ditt meddelandesystem och dina data från skadlig programvara och virus.
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Funktion Analysverktyg för insikter på personnivå och organisationsnivå med Power BI Pro och MyAnalytics
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Funktion PSTN-konferenser så att personer som är inbjudna kan ringa in till Skype för företag-möten från fasta och mobila telefoner
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Funktion Cloud PBX för molnbaserad hantering av samtal för att ringa, ta emot och koppla samtal på en rad olika enheter
Denna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår inteDenna funktion ingår
Funktion Max. antal användare
Max. antal användare för Exchange Online (abonnemang 1) (pris för myndigheter) är ObegränsatMax. antal användare för Exchange Online abonnemang 2 (pris för myndigheter) är ObegränsatMax. antal användare för Office 365 Enterprise, E1 (pris för myndigheter) är ObegränsatMax. antal användare för Office 365 Enterprise, E3 (pris för myndigheter) är ObegränsatMax. antal användare för Office 365 Enterprise, E4 (pris för myndigheter) är Obegränsat
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r18:c1}
{r18:c2}
{r19:c1}
{r19:c2}
{r20:c1}
{r20:c2}
{r21:c1}
{r21:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r18:c1}
{r18:c3}
{r19:c1}
{r19:c3}
{r20:c1}
{r20:c3}
{r21:c1}
{r21:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r18:c1}
{r18:c4}
{r19:c1}
{r19:c4}
{r20:c1}
{r20:c4}
{r21:c1}
{r21:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r18:c1}
{r18:c5}
{r19:c1}
{r19:c5}
{r20:c1}
{r20:c5}
{r21:c1}
{r21:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}
{r18:c1}
{r18:c6}
{r19:c1}
{r19:c6}
{r20:c1}
{r20:c6}
{r21:c1}
{r21:c6}

Alla Office 365-abonnemang som anges ovan inkluderar:

Garanterat att fungera 99,9 procent av tiden, ekonomiskt garanterat tjänstenivåavtal
IT-support på webben och via telefon dygnet runt för akuta ärenden
Active Directory-integrering för enkel hantering av användarnas autentiseringsuppgifter och behörighet
Datasäkerhet i världsklass

Kvalificeringskrav för erbjudandet

Verifiera att du är behörig att delta som myndighetsorganisation. Du måste skriva under ett avtal och intyga att du är en behörig kund.
Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst bekräfta kvalifikationerna och avbryta tjänsten för kunder som inte är kvalificerade.
En myndighetsorganisation är vanligtvis (a) en myndighet, ett departement eller någon annan form av statlig eller kommunal myndighet eller (b) ett län, landsting, ort, stad, kommun eller annan myndighetsform som fastställts enligt lag i det land eller den region där kunden finns, och som ligger inom detta lands jurisdiktion och geografiska gränser eller (c) någon annan juridisk person i kundens land eller region med uttalad behörighet enligt landets lag att ingå avtal å statens vägnar. Läs detaljerade behörighetskrav för ditt land.