Office 365-abonnemang för myndigheter

Verifiera att du är behörig att delta som myndighetsorganisation. Du måste skriva under ett avtal och intyga att du är en behörig kund. Microsoft förbehåller sig rätten att verifiera behörighet när som helst och upphäva tjänsten för kunder som inte uppfyller kraven.
En myndighetsorganisation är vanligtvis (a) en myndighet, ett departement eller någon annan form av statlig eller kommunal myndighet eller (b) ett län, landsting, ort, stad, kommun eller annan myndighetsform som fastställts enligt lag i det land eller den region där kunden finns, och som ligger inom detta lands jurisdiktion och geografiska gränser eller (c) någon annan juridisk person i kundens land eller region med uttalad behörighet enligt landets lag att ingå avtal å statens vägnar. Läs mer detaljerad information om behörighetskrav för ditt land.

Exchange Online (abonnemang 1) (pris för myndigheter)

Exchange Online (abonnemang 2) (pris för myndigheter)

Office 365 Enterprise, abonnemang E1 (pris för myndigheter)

Office 365 Enterprise, abonnemang E3 (pris för myndigheter)

Office 365 Enterprise, abonnemang E4 (pris för myndigheter)

Helt installerade Office-program Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher och OneNote på upp till 5 PC- eller Mac-datorer per användare Ikon för knappbeskrivning
Innehåller nu de nya Office 2016-programmen för PC och Mac.
Markering som anger vad som ingår
(plus Access)
Markering som anger vad som ingår
(plus Access)
Office på surfplattor och telefoner med kompletta Office-program, installerade på upp till 5 surfplattor och 5 telefoner Ikon för knappbeskrivning
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Onlineversioner av Office inklusive Word, Excel, PowerPoint och mer
Endast visa bifogade filer
Endast visa bifogade filer
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Fillagring och fildelning med 1 TB lagring/användare Ikon för knappbeskrivning
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
E-post, kalender och kontakter i företagsklass med 50 GB inkorg Ikon för knappbeskrivning
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Obegränsade onlinemöten, snabbmeddelanden och HD-videokonferenser, inklusive Skype för företag-programmetIkon för knappbeskrivning
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Intranätwebbplats för dina grupper med anpassningsbara säkerhetsinställningar
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Sociala nätverk i företaget som hjälper anställda att samarbeta mellan avdelningar och platser
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Anpassad sökning och identifiering i hela Office 365 med hjälp av Office Graph
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Företagshantering av program med grupprinciper, telemetri och aktivering av delade datorer
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Självbetjäningslösning inom BI (Business Intelligence) för att identifiera, analysera och visualisera data i Excel
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Efterlevnad och informationsskydd Juridisk arkivering, rättighetshantering och skydd mot dataförlust för e-post och filer
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
eDiscovery Center med verktyg för efterlevnadsstöd
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Röstbrevlåda Stöd för värdbaserade röstmeddelanden med automatisk dirigering
Markering som anger vad som ingår
Markering som anger vad som ingår
Enhetliga kommunikationer för att ringa samtal med en dator och komplettera eller ersätta ett PBX-telefonsystem med funktionerna för företagstelefoni i Skype för företag – Server 2015 Ikon för knappbeskrivning
Markering som anger vad som ingår
Max. antal användare
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
Obegränsat
{r2:c1}
{r2:c2}
{r3:c1}
{r3:c2}
{r4:c1}
{r4:c2}
{r5:c1}
{r5:c2}
{r6:c1}
{r6:c2}
{r7:c1}
{r7:c2}
{r8:c1}
{r8:c2}
{r9:c1}
{r9:c2}
{r10:c1}
{r10:c2}
{r11:c1}
{r11:c2}
{r12:c1}
{r12:c2}
{r13:c1}
{r13:c2}
{r14:c1}
{r14:c2}
{r15:c1}
{r15:c2}
{r16:c1}
{r16:c2}
{r17:c1}
{r17:c2}
{r2:c1}
{r2:c3}
{r3:c1}
{r3:c3}
{r4:c1}
{r4:c3}
{r5:c1}
{r5:c3}
{r6:c1}
{r6:c3}
{r7:c1}
{r7:c3}
{r8:c1}
{r8:c3}
{r9:c1}
{r9:c3}
{r10:c1}
{r10:c3}
{r11:c1}
{r11:c3}
{r12:c1}
{r12:c3}
{r13:c1}
{r13:c3}
{r14:c1}
{r14:c3}
{r15:c1}
{r15:c3}
{r16:c1}
{r16:c3}
{r17:c1}
{r17:c3}
{r2:c1}
{r2:c4}
{r3:c1}
{r3:c4}
{r4:c1}
{r4:c4}
{r5:c1}
{r5:c4}
{r6:c1}
{r6:c4}
{r7:c1}
{r7:c4}
{r8:c1}
{r8:c4}
{r9:c1}
{r9:c4}
{r10:c1}
{r10:c4}
{r11:c1}
{r11:c4}
{r12:c1}
{r12:c4}
{r13:c1}
{r13:c4}
{r14:c1}
{r14:c4}
{r15:c1}
{r15:c4}
{r16:c1}
{r16:c4}
{r17:c1}
{r17:c4}
{r2:c1}
{r2:c5}
{r3:c1}
{r3:c5}
{r4:c1}
{r4:c5}
{r5:c1}
{r5:c5}
{r6:c1}
{r6:c5}
{r7:c1}
{r7:c5}
{r8:c1}
{r8:c5}
{r9:c1}
{r9:c5}
{r10:c1}
{r10:c5}
{r11:c1}
{r11:c5}
{r12:c1}
{r12:c5}
{r13:c1}
{r13:c5}
{r14:c1}
{r14:c5}
{r15:c1}
{r15:c5}
{r16:c1}
{r16:c5}
{r17:c1}
{r17:c5}
{r2:c1}
{r2:c6}
{r3:c1}
{r3:c6}
{r4:c1}
{r4:c6}
{r5:c1}
{r5:c6}
{r6:c1}
{r6:c6}
{r7:c1}
{r7:c6}
{r8:c1}
{r8:c6}
{r9:c1}
{r9:c6}
{r10:c1}
{r10:c6}
{r11:c1}
{r11:c6}
{r12:c1}
{r12:c6}
{r13:c1}
{r13:c6}
{r14:c1}
{r14:c6}
{r15:c1}
{r15:c6}
{r16:c1}
{r16:c6}
{r17:c1}
{r17:c6}

Alla Office 365-abonnemang som anges ovan inkluderar:

Uppdaterad
Garanterat att fungera 99,9 % av tiden, ekonomiskt garanterat tjänstenivåavtal
IT-support
IT-support på webben och via telefon dygnet runt för akuta ärenden
Integrering med Active Directory
Active Directory-integrering för enkel hantering av användarnas autentiseringsuppgifter och behörighet
Säkerhet
Datasäkerhet i världsklass

Kvalificeringskrav för erbjudandet

Verifiera att du är behörig att delta som myndighetsorganisation. Du måste skriva under ett avtal och intyga att du är en behörig kund.
Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst bekräfta kvalifikationerna och avbryta tjänsten för kunder som inte är kvalificerade.
En myndighetsorganisation är vanligtvis (a) en myndighet, ett departement eller någon annan form av statlig eller kommunal myndighet eller (b) ett län, landsting, ort, stad, kommun eller annan myndighetsform som fastställts enligt lag i det land eller den region där kunden finns, och som ligger inom detta lands jurisdiktion och geografiska gränser eller (c) någon annan juridisk person i kundens land eller region med uttalad behörighet enligt landets lag att ingå avtal å statens vägnar. Läs mer detaljerad information om behörighetskrav för ditt land.

Was this information helpful?

Great! Any other feedback?

How can we improve it?


To protect your privacy, please do not include contact information in your feedback. Review our privacy policy.

×