Microsofts programlicensvillkor för konsumentabonnemang på Office

TILLÄGG TILL MICROSOFTS TJÄNSTEAVTAL

MICROSOFT OFFICE 365 KONSUMENTABONNEMANG FÖR TJÄNST OCH PROGRAMVARA:

MICROSOFT OFFICE 365 HOME PREMIUM

MICROSOFT OFFICE 365 UNIVERSITY

MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL

Tack för att du har valt ett Microsoft Office 365 konsumentabonnemang. Din användning av Office 365-konsumentabonnemang för tjänst och programvara styrs av de allmänna villkoren i Microsofts tjänsteavtal som du godkände när du registrerade dig för ett Microsoft-konto (hette tidigare Windows Live ID) samt av de allmänna villkoren i det här tillägget. De allmänna villkoren utgör, tillsammans med andra villkor som finns i webblänkarna i det här tillägget, ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller, beroende på var du bor, något av dess koncernbolag). En separat licens kan visas när du installerar eller använder programvaran på en licensierad enhet. Vid eventuella konflikter med det här tillägget gäller villkoren i den separata licensen. För din bekvämlighet har vi delat upp detta Tillägg i två delar. Den första delen innehåller introduktionstermer och sedan följer Ytterligare villkor som innehåller mer information. Du bör läsa det här Tillägget i sin helhet, inklusive eventuella länkade villkor, eftersom alla villkoren är viktiga och tillsammans utgör det avtal som gäller för dig. Du kan läsa länkade villkor genom att klistra in framåtlänken i webbläsarens fönster. I händelse av en konflikt mellan Microsofts Tjänsteavtal och detta Tillägg styr detta Tillägg hur du får använda ett Office 365-konsumentabonnemang.
GENOM ATT GODKÄNNA DETTA AVTAL ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN/TJÄNSTEN GODKÄNNER DU ALLA DESSA VILLKOR OCH GODKÄNNER ATT VISS INFORMATION ÖVERFÖRS UNDER AKTIVERING OCH FÖR PROGRAMVARANS/TJÄNSTENS INTERNETBASERADE FUNKTIONER. OM DU INTE GODKÄNNER OCH FÖLJER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER PROGRAMVARAN.
Hur kan jag använda programvaran som ingår i tjänsten? Vi säljer inte vår programvara eller ditt exemplar av den – vi licenserar den till dig. Med den här licensen beviljar vi dig rätten att installera och köra endast ett exemplar av programvaran på en licensierad enhet (den första licensierade enheten), för användning av en person åt gången, men endast om du följer alla villkor i detta tillägg. Den användare vars Microsoft-konto är knutet till programvarulicensen för den första licensierade datorn är den "licensierade abonnenten". Under förutsättning att du följer alla villkor i detta Tillägg har du rätt att installera och köra ytterligare exemplar av programvaran på licensierade enheter(inklusive på den första licensierade enheten) enligt följande:
Office 365 Home: På fem PC-/Mac-datorer och fem surfplattor, endast för användning av medlemmar i samma hushåll som den licensierade abonnenten.1
Office 365 University: På en PC-/Mac-dator eller surfplatta och ytterligare en PC-/Mac-dator eller surfplatta, endast för användning av den licensierade abonnenten.2
Office 365 Personal: På en PC-/Mac-dator och en surfplatta, endast för användning av den licensierade abonnenten.1
1 I Ytterligare villkor finns de kvalifikationer och krav som gäller för abonnemang för "militäranvändare" och "medlemmar i den kanadensiska försvarsmakten".
2 I Ytterligare villkor finns de kvalifikationer och krav som gäller för "Kvalificerade utbildningsanvändare".
Endast en person åt gången får använda programvaran på varje licensierad enhet. Tjänsten/programvaran får inte användas i kommersiell, ideell eller intäktsgenererande verksamhet. Programvarans komponenter licensieras tillsammans och du får inte dela eller virtualisera komponenterna och installera dem på olika enheter. Med undantag för den tillåtna användning som beskrivs under "Fjärråtkomst" nedan gäller den här licensen för direkt användning av programvaran endast genom inmatningsenheterna för den licensierade enheten, till exempel tangentbord, mus eller pekskärm. Licensen tillåter inte att programvaran installeras på en server eller används av eller genom andra enheter som är anslutna till servern via ett internt eller externt nätverk. Programvaran är inte heller licensierad för kommersiellt tillhandahållande av värdtjänster. Om du vill ha mer information om scenarier med flera användare eller virtualisering kan du läsa de Ytterligare villkoren.
Hur länge kan jag använda programvaran? Dina rättigheter att använda tjänsten/programvaran begränsas till abonnemangsperioden. Du kan eventuellt välja att förlänga ditt abonnemang. Om du förlänger ditt abonnemang kan du fortsätta använda tjänsten/programvaran tills den förlängda abonnemangsperioden löper ut. Mer information om abonnemang finns på skärmbilderna för programvaruaktiveringen eller i annat medföljande material. När ditt abonnemang löper ut upphör de flesta funktionerna i tjänsten och programvaran att fungera.
Kan jag tilldela eller överlåta programvaran till en annan enhet eller användare? Det är inte tillåtet att överlåta licensen. Du kan tilldela programvarulicensen till en annan enhet i enlighet med ovanstående installations- och användningsrättigheter. Om du tilldelar programvarulicensen till en ny enhet kommer programvaran inte längre att kunna användas på den tidigare enheten.
Hur fungerar Internet-aktivering? När tjänsten/programvaran aktiveras kopplas användningen av den till en specifik enhet. Aktivering måste ske på varje licensierad enhet som tilldelas en programvarulicens. Vid aktiveringen kontaktar programvaran automatiskt Microsoft eller dess koncernbolag för att bekräfta att licensen är förbunden med den licensierade enheten. Eftersom aktivering är avsedd att identifiera obehöriga ändringar av programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner och för att förhindra olicensierad användning av programvaran, får du inte använda tjänsten och programvaran efter den tillåtna tidsperioden för aktivering och inte heller undvika eller kringgå aktivering. Om du inte har angett en produktnyckel inom den tillåtna tidsperioden för aktiveringen kommer de flesta funktionerna i tjänsten och programvaran att sluta fungera.
Samlar programvaran in min personliga information? Om du ansluter enheten till Internet kan vissa funktioner i tjänsten eller programvaran ansluta till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem för att skicka eller ta emot information. Du får kanske inte alltid ett separat meddelande när anslutningen upprättas. Om du väljer att använda några av dessa funktioner samtycker du till att skicka eller ta emot denna information när du använder den funktionen. Många av dessa funktioner kan stängas av eller så kan du välja att inte använda dem.
Hur använder vi din information? Microsoft använder den information som samlas in genom tjänstens och programvarans funktioner för att uppgradera eller korrigera tjänsten och programvaran samt för att på andra sätt skapa en personlig användarupplevelse eller förbättra våra produkter och tjänster. Vi kan använda informationen vi samlar in i syfte att identifiera och kontakta dig. Under vissa omständigheter delar vi den även med andra för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi delar till exempel med oss av felrapporter till relevanta maskinvaru- och programvaruleverantörer så att de kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsoft-produkter. Du samtycker till att vi får använda och avslöja denna information enligt beskrivningen i vår integritetsskyddspolicy, som finns på.
YTTERLIGARE VILLKOR
 • 1. LICENSRÄTTIGHETER OCH SCENARIER MED FLERA ANVÄNDARE
  • 1. Enhet. I detta avtal avser "enhet" ett maskinvarusystem (oavsett om det är fysiskt eller virtuellt) med en lagringsenhet eller en mobil enhet som kan köra programvaran. En maskinvarupartition eller en bladserver betraktas som en enhet.
  • 2. Flera eller sammankopplade anslutningar. Du får inte använda maskinvara eller programvara för att skapa flera anslutningar eller sammankoppla anslutningar, eller för att på annat sätt låta flera användare eller flera datorer eller enheter få åtkomst till eller använda programvaran indirekt genom den licensierade enheten.
  • 3. Användning i en virtualiserad miljö. Om du använder virtualiseringsprogramvara, inklusive client hyper-v, för att skapa en eller flera virtuella enheter på ett enda datormaskinvarusystem anses varje virtuell enhet samt den fysiska enheten vara en separat enhet enligt detta avtal. Denna licens ger dig rätten att installera ett enda exemplar av programvaran för användning på varje licensierad enhet som tillåts enligt installations- och användningsrättigheterna ovan, oavsett om den enheten är fysisk eller virtuell. Om du vill virtualisera programvaran måste du erhålla separata exemplar av programvaran och en separat licens för varje exemplar. Innehåll som skyddas av teknik för hantering av digitala rättigheter eller annan teknik för full volymkryptering av diskenheter kan vara mindre säkert i en virtualiserad miljö.
  • 4. Fjärråtkomst: Den licensierade abonnenten får komma åt och använda programvaran som är installerad på den licensierade enheten från en annan enhet, så länge programvaran som är installerad på den licensierade enheten inte samtidigt används av en annan användare direkt på den licensierade enheten. Det finns ett undantag: du får tillåta att andra får åtkomst till programvaran samtidigt som du i syfte att ge dig teknisk support.
 • 2. AKTIVERING
  • 1. Mer om hur aktivering fungerar. Under aktiveringen skickar programvaran information om programvaran och enheten till Microsoft. Denna information innehåller programvarans version, licensversion, språk och produktnyckel, enhetens IP-adress och information som hämtas från enhetens maskinvarukonfiguration. Mer information om aktivering finns på microsoft.com/piracy/activation.mspx. Om den licensierade enheten är ansluten till Internet ansluter programvaran automatiskt till Microsoft för aktivering. Du kan också aktivera programvaran manuellt via Internet. Avgifter för Internetanslutningen kan tillkomma.
  • 2. Återaktivering. Vissa ändringar av enhetskomponenter eller programvaran kan kräva att programvaran återaktiveras.
  • 3. Misslyckad aktivering. Om programvarans licensierings- eller aktiveringsfunktioner visar sig vara förfalskade eller felaktigt licensierade kommer onlineaktiveringen att misslyckas. Programvaran meddelar dig om det installerade exemplaret av programvaran är felaktigt licensierat. Dessutom får du påminnelser om att skaffa ett korrekt licensierat exemplar av programvaran.
  • 4. Uppdateringar och uppgraderingar. Du får endast erhålla uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran från Microsoft eller annan auktoriserad källa. Vissa uppgraderingar, support och andra tjänster kan erbjudas endast till användare av äkta Microsoft-programvara. Mer information om hur du känner igen en äkta Microsoft-programvara finns på howtotell.com.
 • 3. INTERNETBASERADE FUNKTIONER, INTEGRITET
  • Följande programvarufunktioner använder Internetprotokoll för överföring av enhetsinformation till Microsoft (eller dess leverantörer eller tjänsteleverantörer), till exempel din IP-adress, typ av operativsystem, webbläsare och namn och version på programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet på vilken programvaran är installerad. Microsoft använder denna information för att göra de Internetbaserade funktionerna tillgängliga för dig, i enlighet med integritetsskyddspolicyn för Office 2013 på. Vissa Internetbaserade funktioner kan tillhandahållas senare via Microsofts uppdateringstjänst.
  • 1. Medgivande för Internetbaserade Tjänster. De programvarufunktioner som beskrivs nedan och i integritetsskyddspolicyn för Office 2013 ansluter till Microsofts eller en tjänsteleverantörs datorsystem via Internet. I vissa fall får du inget separat meddelande när anslutningen upprättas. I vissa fall kan du stänga av dessa funktioner eller välja att inte använda dem. Mer information om dessa funktioner finns i integritetsskyddspolicyn för Office 2013 på. GENOM ATT ANVÄNDA DESSA FUNKTIONER ACCEPTERAR DU ATT DENNA INFORMATION ÖVERFÖRS. Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig.
  • 2. OPEP (Office Personalization Experience Program). Du har möjlighet att välja OPEP. Om du gör det skickar OPEP automatiskt information till Microsoft om maskinvaran och om hur du använder programvaran och våra tjänster. Vi samlar in denna information för att identifiera trender och användarmönster så att vi kan göra din upplevelse mer personlig och förbättra Office programvara och tjänster. Vi kan använda informationen vi samlar in i syfte att identifiera och kontakta dig. OPEP kommer då och då att ladda ned en liten fil till din enhet. Denna fil hjälper oss att samla in information om problem som du stöter på när du använder programvaran och tjänsten. Ny hjälpinformation om programvarufel kan också laddas ned automatiskt, om sådan finns tillgänglig. Om du väljer de rekommenderade inställningarna första gången du kör programvaran aktiveras OPEP. Mer information om OPEP finns på .
  • 3. Onlinefunktioner och onlineinnehåll. Tjänstens och programvarans funktioner kan hämta onlineinnehåll från Microsoft och tillhandahålla det åt dig. Vissa funktioner kan också göra det möjligt för dig att söka efter och få tillgång till information online. Exempel på dessa funktioner är clip art-bilder, mallar, onlineutbildning, stöd och hjälp online och Outlook Weather i Kalendern. Om du sparar en mall som tillhandahålls av Office.com skickas information, till exempel information som identifierar mallen, online till Microsoft, men inget dokument som du skapar med hjälp av mallen skickas. Denna information använder vi för att kunna ge dig det innehåll du efterfrågar och för att förbättra våra tjänster och vår programvara. Du kan välja att inte använda dessa onlinefunktioner och detta onlineinnehåll. Mer information finns i integritetsskyddspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 4. Cookies. Om du väljer att använda onlinefunktioner i tjänsten/programvaran, t.ex. onlinehjälp och -support och mallar, kan cookies ställas in. Om du vill veta hur du blockerar, kontrollerar och tar bort cookies kan du läsa avsnittet om cookies i integritetsskyddspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 5. Office Roaming-tjänst. Om du väljer att logga in på programvaran/tjänsten med ditt Microsoft-konto aktiverar du Office Roaming-tjänsten. När du aktiverar Office Roaming-tjänsten skickas vissa inställningar (bland annat din lista med senast använda dokument, din egen ordlista och visuella teman) via webben till Microsofts servrar, där de sparas och laddas ned till din enhet nästa gång du loggar in i tjänsten med ditt Microsoft-konto. Mer information om Office Roaming-tjänsten finns i integritetsskyddspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 6. Office 2013 på Windows 8. Om du kör programvaran på en enhet med Windows 8, har aktiverat programvarans onlinefunktioner och onlineinnehåll och loggar in på Windows 8 med ett Microsoft-konto kommer du automatiskt att loggas in på programvaran med samma Microsoft-konto. Därigenom kan du spara och komma åt onlinefiler i OneDrive och använda Office Roaming-tjänsten utan att behöva ange användarnamnet och lösenordet för ditt Microsoft-konto igen. Mer information om hur du loggar in på tjänsten/programvaran med ett Microsoft-konto och Office Roaming-tjänsten finns i integritetsskyddspolicyn för Office 2013, som du når via en länk i slutet av detta avtal.
  • 7. Digitala certifikat. Programvaran använder digitala certifikat. Dessa bekräftar identiteten hos Internetanvändare som skickar information som har krypterats med X.509-standard. De kan också användas för att digitalt signera filer och makron som bekräftar filinnehållets integritet och ursprung. Programvaran hämtar certifikat och uppdaterar listor, om sådana finns tillgängliga, över återkallade certifikat via Internet.
  • 8. Automatiska uppdateringar. Programvara med click-to-run-teknik kan då och då söka efter uppdateringar och tillägg till programvaran hos Microsoft. Om uppdateringar eller tillägg hittas kan de laddas ned och installeras automatiskt på den licensierade enheten.
  • 9. Användning av information. Microsoft kan använda enhetsinformation, felrapporter och rapporter om skadlig programvara för att förbättra programvaran och tjänsterna. Vi kan också dela med oss av denna information till exempelvis leverantörer av maskin- och programvara. De kan använda informationen för att förbättra sina produkters kompatibilitet med Microsofts programvara.
  • 10. Missbruk av Internetbaserade tjänster. Du har inte rätt att använda dessa tjänster på ett sätt som kan skada dem eller som kan hindra någon annan från att använda dem. Du har inte rätt att använda tjänsterna för att på något sätt försöka bereda dig otillåten åtkomst till tjänster, data, konton eller nätverk.
  • 11. Hantering av informationsrättigheter. Programvaran innehåller en funktion som gör det möjligt 
att skapa innehåll som inte kan skrivas ut, kopieras eller skickas till andra utan ditt tillstånd. Du måste eventuellt ansluta till Microsoft första gången du ska använda funktionen, och du måste eventuellt återansluta till Microsoft då och då för att uppdatera funktionen. Mer information finns på. Du kan välja att inte använda funktionen.
 • 4. YTTERLIGARE LICENSRESTRIKTIONER, LICENSKRAV OCH/ELLER ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER
  • 1. Office 365 Military-abonnemang. Du måste vara en "Kvalificerad militäranvändare" för att få abonnera på och använda tjänsten/programvaran enligt det abonnemang som betecknas "Military". För att vara en Kvalificerad militäranvändare i USA måste du vara en auktoriserad beskyddare av "Armed Services Exchanges" i enlighet med tillämpliga amerikanska federala lagar och bestämmelser.
  • 2. Abonnemang för kanadensiska försvarsmakten. Du måste vara en "CANEX-auktoriserad beskyddare" för att få abonnera på och använda tjänsten/programvaran enligt det abonnemang som betecknas "Canadian Forces". För att vara en CANEX-auktoriserad beskyddare måste du vara en
   • tjänstgörande medlem av den kanadensiska försvarsmakten ("Canadian Forces" eller "CF") eller make/maka till någon som är det
   • medlem av den kanadensiska försvarsmaktens reservstyrka
   • pensionerad medlem av den kanadensiska försvarsmakten eller en civil anställd på Department of National Defense (DND) som uppbär DND-pension
   • ordinarie heltids- eller deltidsanställd på Non-Public Fund (NPF) eller DND eller make/maka till någon som är det
   • CANEX-koncessionsinnehavare (endast huvudansvarig)
   • kvalificerad utrikesmilitärpersonal
   • pensionerad NPF-anställd som uppbär NPF-pension
   • heltidsanställd hos leverantören Alternative Service Delivery
   • änka till CF-personal som uppbär en förmån enligt Child Family Services Act, Defence Services Pension Contribution Act eller Pension Act eller War Veterans Allowance Act
   • medlem av Canadian Corps of Commissionaires med uppehälle eller anställning på en bas/flottilj
   • medlem av Royal Canadian Mounted Police (Kanadas ridande polis).
  • 3. University-abonnemang. Du måste vara en kvalificerad utbildningsanvändare för att få abonnera på och använda tjänsten och programvaran i enlighet med abonnemanget som betecknas "University". Om du vill läsa mer om University-abonnemang eller ta reda på om du är en kvalificerad utbildningsanvändare kan du besöka microsoft.com/education eller kontakta Microsofts koncernbolag i ditt land.
  • 4. Not for Resale-abonnemang (Ej för vidareförsäljning). Abonnemangskort som inte är avsedda för vidareförsäljning (Not for Resale-abonnemang) distribueras i begränsade syften. Om abonnemangskortet är angivet som "Ej för vidareförsäljning" ("Not For Resale" eller "NRF") har du inte rätt att sälja det.
  • 5. Program från tredje man. Programvaran kan innehålla kod från program från tredje man som Microsoft, inte tredje man, licensierar till dig enligt detta avtal. Eventuella meddelanden om program från tredje man medföljer endast som information till dig.
  • 6. Teckensnitt. När programvaran körs får du använda dess teckensnitt för att visa och skriva ut innehåll. Du får temporärt hämta teckensnitten till en skrivare eller annan utmatningsenhet för att skriva ut innehåll, och du får bädda in teckensnitt i innehåll som inte överskrider teckensnittens inbäddningsbegränsningar.
  • 7. Medieelement. Microsoft ger dig licens att kopiera, distribuera, använda och visa medieelement (bilder, clip art-bilder, animeringar, ljud, musik, videoklipp, mallar och andra typer av innehåll) som finns med i tjänsten/programvaran i projekt och dokument, med undantaget att du inte får: (i) sälja, licensiera eller distribuera exemplar av något medieelement separat eller som en produkt om produktens huvudsakliga värde utgörs av medieelementen, (ii) bevilja dina kunder rättigheter till ytterligare licensiering eller distribution av medieelementen, (iii) licensiera eller distribuera medieelement som innehåller uppgifter om identifierbara individer, myndigheter, logotyper, varumärken eller symboler i kommersiellt syfte eller använda dessa typer av bilder på sätt som kan antyda en anknytning till eller ett samband med din produkt, ditt bolag eller din verksamhet eller (iv) skapa oanständiga eller förargelseväckande verk med medieelementen. För andra medieelement, som är tillgängliga på andra webbplatser genom Office funktioner, gäller villkoren på de webbplatserna
  • 8. Utvärdering och konvertering. Delar av eller hela tjänsten/programvaran kan licensieras för utvärdering. Dina rättigheter att använda utvärderingstjänsten/utvärderingsprogramvaran begränsas till utvärderingsperioden. Utvärderingstjänsten/utvärderingsprogramvaran och längden på utvärderingsperioden anges under aktiveringen. Du kan eventuellt välja att konvertera dina utvärderingsrättigheter till abonnemang eller permanenta rättigheter. När utvärderingsperioden löper ut kommer du att erbjudas olika konverteringsalternativ. Om utvärderingsperioden löper ut utan konvertering upphör de flesta funktionerna i utvärderingstjänsten/utvärderingsprogramvaran att fungera.
 • 5. GEOGRAFISKA BEGRÄNSNINGAR OCH EXPORTBEGRÄNSNINGAR
  • Du får endast aktivera tjänsten/programvaran i den region där den förvärvades. Microsofts programvara och tjänster lyder under de export- och tekniklagar som gäller i USAoch andra jurisdiktioner och du accepterar att följa alla sådana tillämpliga lagar och andra föreskrifter som gäller för programvaran och/eller tjänsterna. Tillstånd från myndigheter i USA krävs för att överlåta dessa programvaror och tjänster till myndigheter i länder som är belagda med embargo eller vissa förbjudna parter. (Mer information finns i ). Betaltjänster är dessutom föremål för USA:s lagar och andra föreskrifter gällande export, som du måste följa. Denna lagstiftning innehåller restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information finns på www.microsoft.com/exporting.
 • 6. SUPPORT
 • 7. FULLSTÄNDIG REGLERING
  • Detta tillägg (tillsammans med villkor som medföljer eventuella programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av Microsoft och som du använder samt alla separata licenser som kan presenteras när du installerar och använder programvaran på en licensierad enhet) och villkoren i webblänkar som finns med i detta Tillägg utgör den fullständiga regleringen för tjänsten och programvaran och eventuella sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (om inte Microsoft tillhandahåller andra villkor med sådana tillägg, uppdateringar eller tjänster). Du kan granska detta Tillägg när din programvara är i gång genom att gå till programvarans hjälpfönster och klicka på länken Licensvillkor för Microsoft-programvara. Du kan även läsa villkoren för länkarna i avtalet genom att skriva in webbadresserna i webbläsarens adressfält, och du samtycker till att göra så. Du förstår att du genom att använda tjänsten godkänner detta Tillägg och de länkade villkoren. Det finns även informationslänkar i detta avtal. De länkar som innehåller villkor som är bindande för dig och oss är: