Ge vårdpersonal bättre möjligheter med Microsoft Teams

Photograph of three healthcare professionals walking in a medical building and looking at a tablet device

Vårdpersonal strävar efter att ge bästa möjliga vård i dagens komplexa vårdmiljö. Med Microsoft Teams får du i ett enda nav säkert samarbete och kommunikation via chatt, video, röstsamtal samt verktyg för hälso-och sjukvård.


Få kontakt direkt med säkra meddelanden

Skicka meddelanden, ta och dela bilder samt förmedla brådskande information med vetskap om att Teams uppfyller hälsovårdsorganisationers omfattande krav på säkerhet och efterlevnad.

Mobile device with a priority notification communicating urgent patient information
Mobile and desktop image showing patient health record inside of Microsoft Teams hub

Samordna patientvård i ett enda nav

Delge patientuppdateringar i realtid via anslutningar till elektroniska journaler, företagsprogram och Office-program. Dela information för att organisera, prioritera och samordna vård i ett enda nav.

Samarbeta med smarta möten

Håll ljud- eller videomöten med personer i eller utanför organisationen. Genomför möten mellan läkare eller personal och olika avdelningar, enheter eller hela vårdnätverket.

Desktop screen showing a meeting in Microsoft Teams with 4 professionals having a meeting
Mobile screenshot of a nursing shifts being scheduled in Microsoft Teams

Förenkla administrativa arbetsflöden

Effektivisera arbetsflöden och skift för läkare och personal. Dela meddelanden i hela organisationen så att alla är uppdaterade om viktig information.

Arbeta tryggt

Teams bygger på det säkra och kompatibla Microsoft 365-molnet och möjliggör HIPAA-efterlevnad samt uppfyller standarder som HITRUST, SOC 1, SOC 2, GDPR med flera.

Mobile and desktop image showing business Admin Center for Microsoft Teams hub


Aurora Health Care logo
"Genom att förse vår personal med verktyg för optimerat samarbete och samordnad vård har vi förbättrat patienternas upplevelse och i slutändan minskat vårdkostnaderna."

–Dr Divyang Joshi, Medical Director och läkare inom internmedicin Advocate Aurora Health

Läs mer om deras berättelse

Skaffa Microsoft Teams idag

Skaffa Teams samt Office-program, fillagring, fildelning, e-post med mera.