Enkelt för IT-avdelningen, säkert för alla

IT-teknikerna är hjältar i dagens anslutna värld. Microsoft Teams har de inbyggda funktioner för säkerhet, efterlevnad och hantering som de behöver.

Säkerhet

Skydda dina data med hjälp av avancerade säkerhetsfunktioner.

Efterlevnad

Uppfyll efterlevnadskrav med stöd för föreskrifter.

Hanterbarhet

Hantera enkelt Teams med de kontroller och på den nivå du behöver.


A laptop displaying data loss prevention statistics from Office 365 Security & Compliance

Skydda din information

Få avancerade säkerhetskontroller med Microsoft Teams, till exempel dataförlustskydd, informationsbarriärer, kvarhållningsprinciper, eDiscovery, bevarande av juridiska skäl och mycket mer.

Följ gällande regelverk

Uppfyll över 42 nationella, regionala och branschspecifika föreskrifter med hjälp av efterlevnadsfunktionerna i Microsoft Teams.

A laptop displaying the Office 365 Security & Compliance home page
A laptop and a phone displaying the Microsoft Teams admin center

Hantera – på ditt sätt

Microsoft Teams har utformats med IT-avdelningen i åtanke, med enkla administrationsfunktioner för samarbete, möten, samtal och appar på ett och samma ställe.


BP logo
"Om du gör säkerhet svårt kan det hända att folk struntar i den. Med Microsoft 365 får vi interna funktioner, insyn i vår driftsmiljö och enkelhet för alla våra anställda."

Simon Hodgkinson, Group Chief Information Security Officer, BP

Läs berättelsen

Ytterligare resurser för Teams-administratörer

Microsoft Säkerhetscenter

Läs om hur Microsoft arbetar för att hålla dina data säkra, skydda sekretessen och efterleva globala standarder.

Hubb för Teams-införande

Få verktyg och vägledning för att komma igång med och hantera Teams-distributionen.

Utbildning för Teams-administratörer

Lär dig hur du hanterar Microsoft Teams samtidigt som du förbättrar säkerheten och följer gällande regelverk.


Skaffa Microsoft Teams idag

Skaffa Teams samt Office-appar, fildelning, e-post med mera.