Microsoft Teams för medarbetare i frontlinjen

Medarbetare i frontlinjen driver företaget framåt. Teams är navet för samarbete som kopplar samman dem.

Two workers talking while looking at a mobile phone.

Skapa nya möjligheter för den mobila personalen

Det finns mer än två miljarder medarbetare i frontlinjen i olika branscher. Ge dem fler möjligheter med Teams.

Graphic icon of two overlapping devices

Utrusta och utbilda medarbetarna

Ge tillgång till utbildningsmaterial och resurser från mobila enheter.

Graphic icon representing a group of people

Utveckla kultur och community

Prisa teamet för att öka medarbetarengagemang.

Graphic icon of a shield with an exclamation point in the center

Minimera riskerna

Skydda data med avancerade funktioner för meddelanden och säkerhet.


Photograph of two mobile devices, one shows an incoming call, one shows a chat list with channels

Gör det möjligt för teamet att hålla kontakten var de än är

Möjliggör kommunikation i teamet med personliga chattar och gruppchattar, organiserade kanaler och samtal.

Tillåt fjärråtkomst till dokument när som helst, var som helst

Ge medarbetarna tillgång till resurser som handböcker, principer och videoinnehåll på begäran från Teams.

Photograph of two mobile devices, one is showing the contents page of an employee handbook, the other shows a list of onboarding documents.
Photograph of two mobile devices showing Shifts screens

Anpassa och utöka Teams-användningen

Använd appar från första part som Arbetspass för att integrera med systemet för personalhantering och tillhandahåll åtkomst till verksamhetsspecifika appar för en anpassad användning av Teams.

Personalhantering med rollbaserad åtkomst

Tillämpa en färdig eller anpassad princip så att medarbetarna i frontlinjen har tillgång till det de behöver för sin roll.

Photograph of three different device screens overlapping, each one is displaying an app screen including one that shows a request for time off.

VCA logo that incorporates the letters V, C, and A, with an outline of the United States.
"Genom ett partnersamarbete med Microsoft vill vi förnya miljön för de anställda och skapa en modern, säker arbetsplats där alla medarbetare – från styrelserummet till medarbetare i frontlinjen – har möjlighet att nå längre varje dag."

Brandon Antin, Vice President of Social Responsibility and Innovation, VCA


Resurser för medarbetare i frontlinjen

Graphic icon that looks like a light bulb

Hantera arbetspass

Läs om hur du distribuerar Arbetspass för medarbetarna i frontlinjen.

Graphic icon that represents a display overlapped by a downward-pointing arrow

Flytta från StaffHub till Teams

Flytta StaffHub till Arbetspass.

Graphic icon representing a person wearing a headset

Vägledning för administratörer

Konfigurera Teams för medarbetarna i frontlinjen med hjälp av vägledningen för administratörer.


|

Medarbetare i frontlinjen är vanligtvis tjänst- och uppgiftsorienterade medarbetare som arbetar i arbetspass. Till exempel en säljare i en butik eller en fabriksarbetare på verkstadsgolvet. Medarbetare i frontlinjen driver företaget framåt.

Funktionerna för medarbetare i frontlinjen är tillgängliga i alla kommersiella SKU:er. Funktionerna är inte tillgängliga i den kostnadsfria versionen av Teams eller i SKU:er för myndigheter.

Microsoft StaffHub kommer att tas ur bruk från och med oktober 2019. StaffHub-funktioner kommer att ingå i Microsoft Teams. Mer information


Skaffa Microsoft Teams idag

Skaffa Teams samt Office-program, fillagring, fildelning, e-post med mera.