Office 365 för ideella föreningar

Gör mer nytta med större effekt med Office 365.

Ta reda på om din organisation är kvalificerad (på engelska)
Två surfplattor, en bärbar dator och en telefon där Office 365 används.

Få verktygen din ideella förening behöver för att nå framgång

Förbättra förutsättningarna för anställda och volontärer med den dynamiska uppsättningen av verktyg som ingår i våra abonnemang för Office 365 för ideella föreningar. Ge gruppmedlemmar kostnadsfri e-post samt dokumentredigering och lagringsutrymme online. Du kan sammanföra arbetslag från hela världen med videokonferenser, snabbmeddelanden och din egen Yammer-webbplats.

En persons händer vid användning av Office 365 på en mobiltelefon.

Uträtta mer i molnet

Förstklassig produktivitet i molnet får anställda och volontärer att samarbeta på nya spännande sätt. Få tillgång till dina mötesrapporter och bevilja ansökningar var som helst, när som helst, med lagring online och delning av filer. Office 365 ger dig flexibiliteten att jobba i onlineversioner av bekanta Office-program eller köpa ett abonnemang som innehåller de senaste versionerna för installation på PC, Mac och mobila enheter.

Säkerhet, regelefterlevnad och sekretess

Office 365 är den första stora molnbaserade produktivitetstjänst som använder ett säkerhetsramverk som bygger på standarden ISO 27001 som är verifierad av en oberoende granskare. Office 365 förbinder sig till alla kunder i ett robust databearbetningsavtal, EU:s modellklausuler och ett HIPAA Business Associate Agreement. Du behöver inte heller oroa dig för säkerheten på mobila enheter. Du kan använda de inbyggda verktygen för att hantera datatillgång (på engelska) på telefoner och surfplattor.

Vanliga frågor och svar

Visa alla

Det här alternativet erbjuds globalt och har utformats för att hjälpa kvalificerade kunder – ideella organisationer – med åtkomst till Office 365, Microsofts klassledande molnbaserade produktivitets- och samarbetsverktyg. Ideella organisationer kan läsa mer, se om de är kvalificerade och ansöka om en donation på www.microsoft.com/office365nonprofits (på engelska).

  1. Registrera dig för programmet Microsoft Nonprofits (på engelska).
  2. Om organisationen kvalificerar sig blir erbjudanden som gäller Office 365 för ideella föreningar tillgängliga i Office 365-administratörsportalen.
  3. Gå till fliken Licenshantering i administratörsportalen och tilldela användarna ett valfritt Office 365 för ideella föreningar-alternativ, inklusive de donerade E1- och Business Essentials-alternativen.

Ja. En kund som har kvalificerat sig för Office 365 för ideella föreningar kan i fortsättningen köpa både kommersiella alternativ och alternativ för ideella organisationer.

Ideella föreningar använder sig av den ordinarie supportkanalen för Office 365. Information om supportalternativen för Office 365 finns här.

Kvalificerade organisationer: Ideella organisationer måste ha en erkänd status som välgörenhetsorganisation i sina respektive länder för att kunna kvalificera sig för programmet Microsoft Nonprofit. Kvalificerade organisationer måste också ha en icke-vinstdrivande verksamhet och verka för att vara till nytta i lokalsamhället. Exempel på sådan verksamhet är:

  • hjälpa fattiga människor
  • främja utbildning
  • förbättra den sociala välfärden
  • ägna sig åt kulturbevarande verksamhet
  • skydda eller återställa miljön
  • främja mänskliga rättigheter
  • stärka civilsamhället.

En detaljerad förklaring av kvalificeringskriterierna och länkar till landsspecifika kriterier finns på sidan Eligibility (på engelska).

När det gäller programvarudonationer samarbetar Microsoft med TechSoup Global för att fastställa om en ideell organisation uppfyller kvalifikationskraven. Vi försöker fatta beslut om kvalificeringar så snabbt som möjligt. Processen kan ta upp till 20 arbetsdagar. Tiden kan dock variera beroende på hur snabbt ideella organisationer lämnar eventuell kompletterande information. Dokumentation som kan krävas är exempelvis den certifiering eller registrering som görs av den myndighet som ansvarar för ideella organisationer. Exempelvis kräver vi i USA en kopia av skattemyndighetens intyg, IRS 501(c)(3).

Erbjudanden till ideella föreningar är endast avsedda för avlönade medarbetare i ideella organisationer, och för oavlönad personal motsvarande heltidsanställda som har väsentligt, dagligt ansvar inom ledning, drift och ekonomi, och som inte kommer att använda licensen för att generera personlig inkomst. Volontärer, medlemmar i och förmånstagare till ideella organisationer kvalificerar sig INTE för licenser och prenumerationer för ideella föreningar.

Donationen av Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E1 har ett tak för antalet användare du kan tilldela. Om du vill tilldela ytterligare licenser utöver detta måste du ta bort inaktiva användare eller kontakta support och begära ytterligare licenser för berättigade anställda och övriga heltidsanställda.