Office 365 för ideella föreningar

Gör mer nytta och få större effekt med Office 365.

Office 365 för ideella föreningar

Gör mer nytta och få större effekt med Office 365.
Tre personer sitter i ett möte med Office 365 för ideella föreningar på surfplattor och telefoner.
Tre personer sitter i ett möte med Office 365 för ideella föreningar på surfplattor och telefoner.
Två surfplattor, en bärbar dator och en telefon där Office 365 används.

Få verktygen din ideella förening behöver för att nå framgång

Förbättra förutsättningarna för anställda och volontärer med den dynamiska uppsättningen av verktyg som ingår i våra abonnemang för Office 365 för ideella föreningar. Ge gruppmedlemmar kostnadsfri e-post samt dokumentredigering och lagringsutrymme online. Du kan sammanföra arbetslag från hela världen med videokonferenser, snabbmeddelanden och din egen Yammer-webbplats.
Närbild på en persons händer som använder Office 365 på en mobiltelefon.

Uträtta mer i molnet

Förstklassig produktivitet i molnet får anställda och volontärer att samarbeta på nya spännande sätt. Få tillgång till dina mötesrapporter and bevilja ansökningar var som helst, när som helst, med lagring online och delning av filer. Office 365 ger dig flexibiliteten att jobba i online-versioner av bekanta Office-program eller köpa ett abonnemang som innehåller de senaste versionerna för installation på PC, Mac och mobila enheter.
Närbild på en persons händer som använder Office 365 på en mobiltelefon.
Två män står vid ett skrivbord i ett kontor och använder en surfplatta för att samarbeta.

Säkerhet, regelefterlevnad och sekretess

Office 365 är den första stora molnbaserade produktivitetstjänst som använder ett säkerhetsramverk som bygger på standarden ISO 27001 och är verifierad av en oberoende granskare. Office 365 förbinder sig till alla kunder i ett robust databearbetningsavtal, EU:s modellklausuler och ett HIPAA Business Associate Agreement. Du behöver inte heller oroa dig för säkerhet på mobila enheter. Du kan använda de inbyggda verktygen för att hantera tillgång till data (på engelska) på telefoner och surfplattor.

Vanliga frågor och svar

VisaDölj
Vad är Office 365 för ideella föreningar?
Det här alternativet erbjuds globalt och har utformats för att hjälpa kvalificerade kunder – ideella organisationer – att få åtkomst till Office 365, Microsofts klassledande molnbaserade produktivitets- och samarbetsverktyg. Ideella organisationer kan läsa mer, se om de är kvalificerade och ansöka om en donation på www.microsoft.com/office365nonprofits (på engelska).
VisaDölj
Ingår Yammer i Office 365 för ideella föreningar?
Yammer ingår i abonnemangen E1 och E3 för ideella föreningar, men inte i Business Essentials och Business Premium för ideella föreningar. Alla funktioner och programvarutjänster som ingår i Enterprise och Business erbjuds även i alternativet för ideella föreningar, med undantag för dubbel åtkomstbehörighet.
VisaDölj
Hur skaffar jag Office 365 för ideella föreningar?
 • 1. Gå till sidan Abonnemang och priser för Office 365 för ideella föreningar.
 • 2. Klicka på den gröna knappen kostnadsfri provperiod på Office 365, alternativet E3 för ideella föreningar eller kostnadsfri provperiod på Office 365 Business Premium för ideella föreningar.
 • 3. Skapa ditt konto och bekräfta att du är ansluten till den ideella organisationen.
 • 4. Under anmälningsprocessen anger du automatiskt den information som vi behöver för att validera din ideella organisation. Se avsnittet Kvalificering och verifiering i Vanliga frågor om Office 365 för ideella föreningar.
 • 5. Under provperioden går du till fliken Licenshantering i administratörsportalen. Där kan du tilldela upp till 25 användare.
 • 6. Du får ett e-postmeddelande där din organisation bekräftas eller avvisas som kvalificerad ideell organisation. Om provperioden på 30 dagar närmar sig sitt slut och du inte har fått en bekräftelse på kvalificeringen från Office 365 kontaktar du kundsupport.
 • 7. Om kvalificeringen bekräftas blir Office 365-erbjudanden för ideella föreningar tillgängliga i Office 365-administratörsportalen.
 • 8. Gå till fliken Licenshantering i administratörsportalen och tilldela provperiodsanvändarna på nytt till valfritt erbjudande om Office 365 för ideella föreningar, inklusive de donerade E1 och Business Essentials. Du kan även tilldela fler användare till alternativet för ideella föreningar.
VisaDölj
Ska jag registrera en provperiod på Enterprise E3 eller Business Premium?
Office 365 Business Essentials för ideella föreningar och Office 365 Business Premium för ideella föreningar är utformade för att ge organisationer med upp till 300 användare ett större mervärde, med enklare administration och produktupplevelse. Om din organisation har maximalt 300 användare och inte kräver de avancerade funktionerna som finns i Enterprise-alternativen registrerar du en provperiod på Office 365 Business Premium för ideella föreningar. Du kan gå över till Enterprise om behoven utökas i framtiden.
Office 365-abonnemangen E1 och E3 för ideella föreningar är tillgängliga för ett obegränsat antal användare och inkluderar ytterligare förmåner som är specifika för medelstora eller stora organisationer, till exempel Active Directory-integrering och efterlevnadsfunktioner. Registrera en provperiod på Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E3, om din organisation har fler än 300 användare eller kräver de här avancerade funktionerna. Du kan inte gå över från ett Enterprise-erbjudande till ett Business-erbjudande.
VisaDölj
Vad gör jag om jag vill ha E1 eller alternativet Business Essentials för ideella föreningar? Måste jag ändå starta en provperiod på alternativet E3 eller Business Premium för ideella föreningar?
Ja, kunder som är intresserade av ett erbjudande för ideella föreningar som är tillgängligt måste registrera sig för en provperiod på alternativet E3 eller Business Premium för ideella föreningar på sidan Abonnemang och priser för Office 365 för ideella föreningar för att starta verifieringsprocessen. När organisationen har bekräftats kan kunden gå över från utvärderingsversionen av E3 för ideella föreningar till E1 för ideella föreningar eller från utvärderingsversionen av Business Premium för ideella föreningar till Business Essentials för ideella föreningar.
VisaDölj
Var hittar jag support?
Kunder som är ideella föreningar använder standardsupportkanalen för Office 365. Information om supportalternativen för Office 365 finns tillgängliga här.
VisaDölj
Vilka typer av ideella organisationer är kvalificerade för en donation?
Krav på organisationerna: Ideella och icke-statliga organisationer måste inneha erkänd status som välgörenhetsorganisation i det aktuella landet för att vara berättigade att delta i Microsofts program för icke vinstdrivande organisationer. Organisationerna får inte vara vinstdrivande och de måste jobba lokalt för ett bättre samhälle. Det här omfattar (men är inte begränsat till) att:
 • hjälpa fattiga människor
 • främja utbildning
 • förbättra välfärden
 • bevara kultur
 • bevara och återställa miljön
 • främja mänskliga rättigheter
 • etablera ett civilsamhälle.
En detaljerad förklaring av kvalificeringskriterierna och länkar till landsspecifika kriterier finns på sidan Corporate Citizenship Eligibility (på engelska).
VisaDölj
Hur lång tid tar det att få reda på om min förfrågan har godkänts för en donation av Office 365 för ideella föreningar?
Microsoft har en donationspartner för programvara som heter TechSoup Global och de hjälper oss att bedöma om en ideell organisation uppfyller de generella kraven. I många fall är svarstiden omedelbar när en ideell organisation ansöker om en donation. I andra fall måste den ideella organisationens status verifieras, men det bör inte ta mer än tre till sju dagar förutsatt att organisationen är tillgänglig för att ge oss den information vi efterfrågar. Det kan dock ta upp till 20 dagar. Vi kan till exempel be att organisationsledningen ska tillhandahålla en certifiering eller ett registreringsbevis. I USA behöver vi till exempel se dokumentet IRS 501(c)(3).

• Om provperioden på 30 dagar närmar sig sitt slut och du inte har fått en bekräftelse på kvalificeringen från Office 365 kontaktar du kundsupport

VisaDölj
Vilka personer som är anslutna till den ideella organisationen kan få användarlicenser för Office 365 för ideella föreningar?
Office 365 för ideella föreningar är främst tänkt för anställda i kvalificerade ideella organisationer. En organisations medlemmar eller förmånstagare är INTE kvalificerade för licenser för Office 365 för ideella föreningar. Ideella organisationer kan licensiera frivilligarbetande personer som har betydande förtroende- eller ledningsansvar inom organisationen, till exempel en styrelsemedlem. En frivilligarbetande person kan BARA få en Office 365-licens om personen uppfyller ALLA TRE följande krav:
 • 1. Den frivilligarbetande personen ansvarar för specifika aktiviteter och resultat inom den ideella organisationen som definieras av en skriftlig tjänstebeskrivning för frivilligarbete.
 • 2. Den frivilligarbetande personens roll i den ideella organisationen är en pågående åretruntroll eller en säsongs- eller deltidsroll som återkommer årligen. OCH
 • 3. Den frivilligarbetande personen använder inte Office 365 för personligt bruk som resulterar i en inkomst för den frivilligarbetande personen.
{"pmgControls": [{"functionName":"Accordion","params":".accordionWrapper|.accordionBtn|.accordionContent|.showIcon|.hideIcon|.showHideAll"}, {"functionName":"AutoMiddle","params":".pmgJS-frame|.pmgJS-target"}, {"functionName":"AddDynaCss","params":"#6afa37a8-2507-b115-63f6-f29f97f2e912|pmg-float-right|680"}]}