Office 365 för ideella föreningar

Gör mer nytta med större effekt med Office 365.

Ta reda på om din organisation är kvalificerad (på engelska)
Två surfplattor, en bärbar dator och en telefon där Office 365 används.

Få verktygen din ideella förening behöver för att nå framgång

Förbättra förutsättningarna för anställda och volontärer med den dynamiska uppsättningen av verktyg som ingår i våra abonnemang för Office 365 för ideella föreningar. Ge gruppmedlemmar kostnadsfri e-post samt dokumentredigering och lagringsutrymme online. Du kan sammanföra arbetslag från hela världen med videokonferenser, snabbmeddelanden och din egen Yammer-webbplats.

Närbild på en persons händer som använder Office 365 på en mobiltelefon.

Uträtta mer i molnet

Förstklassig produktivitet i molnet får anställda och volontärer att samarbeta på nya spännande sätt. Få tillgång till dina mötesrapporter och bevilja ansökningar var som helst, när som helst, med lagring online och delning av filer. Office 365 ger dig flexibiliteten att jobba i onlineversioner av bekanta Office-program eller köpa ett abonnemang som innehåller de senaste versionerna för installation på PC, Mac och mobila enheter.

Närbild på en persons händer som använder Office 365 på en mobiltelefon.
Två män står vid ett skrivbord i ett kontor och använder en surfplatta för att samarbeta.

Säkerhet, regelefterlevnad och sekretess

Office 365 är den första stora molnbaserade produktivitetstjänst som använder ett säkerhetsramverk som bygger på standarden ISO 27001 som är verifierad av en oberoende granskare. Office 365 förbinder sig till alla kunder i ett robust databearbetningsavtal, EU:s modellklausuler och ett HIPAA Business Associate Agreement. Du behöver inte heller oroa dig för säkerheten på mobila enheter Du kan använda de inbyggda verktygen för att hantera tillgång till data (på engelska) på telefoner och surfplattor.

Vanliga frågor och svar

Visa allt

Det här alternativet erbjuds globalt och har utformats för att hjälpa kvalificerade kunder – ideella organisationer – med åtkomst till Office 365, Microsofts klassledande molnbaserade produktivitets- och samarbetsverktyg. Ideella organisationer kan läsa mer, se om de är kvalificerade och ansöka om en donation på www.microsoft.com/office365nonprofits (på engelska).

Office 365 för ideella föreningar är tillgängligt i över 130 länder. Aktuell lista med alla länder finns på https://www.microsoft.com/about/philanthropies/product-donations/#ProgramAvailability (på engelska).

Yammer ingår i alternativen för ideella föreningar E1, E3 och E5 samt i Business Essentials för ideella föreningar och Business Premium för ideella föreningar. Alla funktioner och programvarutjänster som ingår i Enterprise och Business erbjuds även för ideella föreningar, med undantag för dubbel åtkomstbehörighet.

 1. Gå till sidan Abonnemang och priser för Office 365 för ideella föreningar.
 2. Klicka på den gröna knappen för en kostnadsfri utvärderingsversion av Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E3 eller en kostnadsfri utvärderingsversion av Office 365 Business Premium för ideella föreningar.
 3. Skapa ett konto och bekräfta att du är verksam inom den ideella organisationen.
 4. Under anmälningsprocessen anger du den information som krävs för att validera om din ideella organisation är berättigad till donationen. Se avsnittet Kvalificering och verifiering i vanliga frågor och svar om Office 365 för ideella föreningar.
 5. Under provperioden går du till fliken Licenshantering i administratörsportalen. Där kan du tilldela upp till 25 användare.
 6. Du får ett e-postmeddelande där det står om din organisation är en kvalificerad ideell organisation eller ej. Om utvärderingsperioden på 30 dagar närmar sig sitt slut och du inte har fått meddelandet om kvalificering för Office 365 kontaktar du kundsupporten.
 7. Om kvalificeringen bekräftas blir Office 365-erbjudanden för ideella föreningar tillgängliga i Office 365-administratörsportalen.
 8. Gå till fliken Licenshantering i administratörsportalen och tilldela användarna av utvärderingsversionen ett valfritt Office 365 för ideella föreningar-alternativ, inklusive de donerade E1- och Business Essentials-alternativen. Du kan även tilldela fler användare alternativet för ideella föreningar.

Office 365 Business Essentials för ideella föreningar och Office 365 Business Premium för ideella föreningar har tagits fram för att ge organisationer med upp till 300 användare ett större mervärde, med enklare administration och förbättrad användarvänlighet. Om din organisation har maximalt 300 användare som inte behöver de avancerade funktioner som finns i Enterprise-alternativen kan du registrera en utvärderingsperiod på Office 365 Business Premium för ideella föreningar. Du kan gå över till Enterprise om behovet skulle uppstå i framtiden.

Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E1, Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E3 och Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E5 är tillgängliga för ett obegränsat antal användare och har extra fördelar som är specifika för medelstora och stora organisationer, till exempel Active Directory-integrering och efterlevnadsfunktioner. Registrera en utvärderingsperiod för Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E3 eller Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E5, om din organisation har fler än 300 användare eller kräver de här avancerade funktionerna. Du kan inte byta från Enterprise-alternativen till Business-alternativen.

Ja, kunder som vill ha något av alternativen för ideella föreningar måste starta en utvärderingsperiod för ideella föreningar, abonnemang E3, E5 eller Business Premium för ideella föreningar på sidan med abonnemang och priser för Office 365 för ideella föreningar för att starta valideringsprocessen. Efter validering kan du övergå från utvärderingsversionen av E3 eller E5 för ideella föreningar till E1 för ideella föreningar eller från utvärderingsversionen av Business Premium för ideella föreningar till Business Essentials för ideella föreningar.

En del Office 365-alternativ ingår inte i Office 365 för ideella föreningar. När det gäller fristående alternativ ingår de här funktionerna eller arbetsbelastningarna normalt i något av alternativen för Office 365 för ideella föreningar, till exempel donerade Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E1, eller rabatterade Office 365 för ideella föreningar, abonnemang E3. Det kan hända att vi utökar alternativen för Office 365 för ideella föreningar i framtiden men det finns inga sådana planer för närvarande. En kund som är kvalificerad för Office 365 för ideella föreningar kan dock även i fortsättningen köpa kommersiella erbjudanden.

Ideella föreningar använder sig av den ordinarie supportkanalen för Office 365. Information om supportalternativen för Office 365 finns här.

Kvalificerade organisationer: Ideella organisationer måste ha en erkänd status som välgörenhetsorganisation i sina respektive länder för att kunna kvalificera sig för Microsofts alternativ för ideella föreningar. Kvalificerade organisationer måste också ha en icke-vinstdrivande verksamhet och verka för att vara till nytta i lokalsamhället. Exempel på sådan verksamhet är:

 • hjälpa fattiga människor
 • främja utbildning
 • förbättra den sociala välfärden
 • ägna sig åt kulturbevarande verksamhet
 • skydda eller återställa miljön
 • främja mänskliga rättigheter
 • etablera ett civilsamhälle.

En detaljerad förklaring av kvalificeringskriterierna och länkar till landsspecifika kriterier finns på sidan Corporate Citizenship Eligibility (på engelska).

När det gäller programvarudonationer samarbetar Microsoft med TechSoup Global för att fastställa om en ideell organisation uppfyller kvalifikationskraven. I många fall kan ett svar ges direkt när en ideell organisation ansöker om en donation. I andra fall, då den ideella organisationens status måste bekräftas, bör det inte ta längre än tre till sju dagar, förutsatt att organisationen lämnar den kompletterande information som krävs. Detta kan dock ta upp till 20 dagar. Dokumentation som kan krävas är exempelvis den certifiering eller registrering som görs av den myndighet som ansvarar för ideella organisationer. Exempelvis kräver vi i USA en kopia av skattemyndighetens intyg, IRS 501(c)(3).

 • Ta kontakt med vår kundsupport om utvärderingsperioden på 30 dagar börjar närma sig sitt slut och du fortfarande inte har fått något meddelande om verifieringen från Office 365.

Office 365 för ideella föreningar är främst tänkt för anställda i kvalificerade ideella organisationer. En organisations medlemmar eller förmånstagare är INTE kvalificerade för licenser av Office 365 för ideella föreningar. Ideella organisationer kan licensiera frivilligarbetande personer som har betydande förtroende- eller ledningsansvar inom organisationen, till exempel en styrelsemedlem. En frivilligarbetande person kan BARA få en Office 365-licens om personen uppfyller ALLA TRE följande krav:

 1. Den frivilligarbetande personen ansvarar för specifika aktiviteter och resultat inom den ideella organisationen som definieras av en skriftlig tjänstebeskrivning för frivilligarbete.
 2. Den frivilligarbetande personens roll i den ideella organisationen är en pågående åretruntroll eller en säsongs- eller deltidsroll som återkommer årligen. OCH
 3. Den frivilligarbetande personen använder inte Office 365 för personligt bruk som resulterar i en inkomst för den frivilligarbetande personen.